Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

4/05/2015

Jesus Christus het waarlik opgestaan (die sturende God)

Opdrag aan die vroue:
 Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan soos Hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het;  en gaan haastig, sê vir sy dissipels: Hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galiléa. Daar sal julle Hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê.
- Matteus 28: 5-7

Opdrag aan Sy dissipels:
Op die berg in Galilea, waar Jesus telkens saam met sy dissipels was, laat Hy homself weer sien en herken in alles wat Hy gedoen en gesê het, maar laat Hy sy dissipels in verwondering ontdek wat dit beteken om aan Hom te behoort. Hier bevestig Hy sy mag oor alles en almal, stuur Hy hulle om soos Hy te gaan, te praat en te doen, en beloof en troos Hy hulle: "Ek is by julle, al die dae, tot die voleinding van die wêreld - deur die Heilige Gees"...
-Matteus 28:16-20

2 comments:

Liza-Nel said...

Herietta vandag (Paas Sondag) se boodskap sluit mooi aan by jou reeks oor die 'Sturende God' -

Sy opdrag aan die vroue en dissipels...

Henrietta said...

Jaaaa - dit is SOOOO spesiaal - dankie Liza! En God wat Sy Seun gestuur het!