Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

4/06/2015

Die 'vergete belofte'...Die Jan van Riebeeck-gelofte, 6 April 1654
Waar dit vandag die tweede verjaarsdag is van die dag waarop ons deur die HERE gelei, met die skepe Drommedaris, Reyger en De Goede Hoop hier ter plaatse behoue aangeland het om hierdie vesting en kolonie na die bevel van ons here en meesters [Here XVII – die Direkteure van die VOC] te bou en te bestendig, en opgelet dat God die HERE alle sake tot vandag toe met vele seëninge voorspoedig en na wense laat verloop en laat slaag het, daarom het ons besluit, en ook vir die eerste keer begin om hierdie dag, die 6de April, tot eer van God met danksegging te vier en vir altyd tot ‘n vasblywende dank- en biddag in te stel, sodat daarby die weldade van die HERE wat aan ons bewys is, deur ons nakomelinge nooit vergeet mag word nie, maar altyd tot eer van God in gedagtenis en herinnering gehou sal word.


Van Riebeeck se koms sou in die geskiedenis van Afrika 'n nuwe wending bring. Dit was die datum waarop die Christendom, Calvinisme en Protestantisme aan die suidpunt van Afrika geplant is.

Sy koms het aan die Christelike kerk 'n stewige vastrapplek op die vasteland van Afrika gegee. Uit sy koms het die sending voortgevloei waarby die hele Afrika baat kon vind. Hy het tegnieke, geloof en lewenswyse van die Westerling na Suid-Afrika gebring. Kaapstad se aanskyn sou spoedig verander met die oprig van Westerse geboue, bewerking van die aarde wat 'n meer produktiewe landbou tot gevolg gehad het, en die beëindiging van die absolute isolasie deur die aandoen van skepe by die verversingspos.

In die ou dae (1948 tot 1994) was dit oral in Suid-Afrika en elders gevier as‘n openbare vakansiedag , toegewy aan die Here as ‘n spesiale dankdag en ‘n biddag, maar het in die Nuwe Suid-Afrika in vergetelheid geraak- net maar nog  'n gelofte waaraan ons geen erns hoef te heg nie.

Ps.50:14-15? :
14 Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste;
15 en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.


3 comments:

Henrietta said...

Ek het verskeie stukke vandag gelees oor Jan v R. Dit is interessant dat hy nie enige "ambisie" gehad van soos kolonialisering nie. Daar word oral verwys na sy geloof. Dit laat 'n mens wonder wat presies Jacob Zuma so 'n renons in JvR gegee het? Of het hy weer vir sy "gehoor" ( die "people") gespeel?

Liza-Nel said...

Heelwaarskynlik, hy staan mos bekend as 'n "people-pleaser".

Ek het weer sy haatspraak ‘speech’ van nou onlangs gelees en besef dat die swartes beslis nie die enigste mense is wat deur Europese Imperialiste onderdruk was nie. Wat van die Anglo-Boere-oorloë - die grootste vryheidsoorloë in die geskiedenis van Afrika? Wie het dit geveg vir vryheid? En hy vergeet ook gerieflikheidshalwe van die konflik en wydverspreide wanorde en oorlogvoering wat sy eie mense onder Chaka se bewind teen inheemse etniese groepe gevoer het – dink maar aan die San bevolking o.a en die duisende ander wat as gevolg van sy moordlus uitgemoor/uitgewis is…

Zuma is te 'dom' om die kompleksiteit van die Suider-Afrikaanse geskiedenis te snap - dis beslis nie so 'einfach' dat die aankoms van die drie skepies destyds aan die Kaap al die probleme veroorsaak het nie.

Henrietta said...

Dankie vir die nuwe wyshede aan die heel regterkant Liza - ek hou veral van Augustinus s'n oor die waarheid.