Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

3/25/2015

DIE STURENDE GOD WAT ONS AANBID ( DEEL 5- JONA)

Soms wéét mense dat hulle gestuur is , soos Jona wat nie net die plek nie, maar ook die boodskap van God gehoor het... Jona 1:1-2: En die woord van die HERE het gekom tot Jona, die seun van Amíttai, en gesê: maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninevé en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig.

No comments: