Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

3/14/2015

DIE STURENDE GOD WAT ONS AANBID ( DEEL 2)

Partykeer is die aanwysings maar effe vaag!! Neem byvoorbeeld Abraham ( met sy eerste roeping was sy naam nog ABRAM). Gen 12:1, 4: En die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys.... Toe het Abram weggetrek soos die HERE hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Abram was vyf en sewentig jaar oud by sy vertrek uit Haran. "GAAN JY ... Toe HET Abram weggetrek..."

No comments: