Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

8/26/2014

Calvinistiese Alliansie gestig

Hoor ons hier die klanke van 'n nuwe beweging van samewerking tussen Afrikaanse dnominasies?? http://www.dievryburger.co.za/2014/08/calvinistiese-alliansie-kom-tot-stand-in-pretoria/

5 comments:

Henrietta said...

Nog 'n paar berigte voor die stigting:

http://www.dievryburger.co.za/2014/08/calviniste-hou-belangrike-kongres/

http://www.dievryburger.co.za/2014/06/calvinistiese-alliansie-in-vooruitsig-gestel/

Liza-Nel said...

Ek hou van die volgende onderskeiding wat Ds Danzfuss in die berig maak:
"Ds. Danzfuss het dit benadruk dat Calvinisme veel groter is as Calvyn en hy het ondermeer die volgende beklemtoon:
Calvinisme is veel dieper as dogma
Calvinisme is veel dieper as TULIP
Calvinisme is veel kragtiger as ‘n historiese gebeurtenis
Calvinisme is veel hoër as ‘n blote ideologie

Uit bogenoemde is dit dus duidelik dat Calvinisme uit veel meer bestaan as die naam van Calvyn."

“[…] Daarom stel ek voor dat die Calvinistiese Alliansie in die lewe geroep word om vanuit die Woord van God vir ons volk leiding te gee vir die toekoms.” – Ds Jaap Steenkamp

Die onderstaande uittreksel uit ‘n artikel van Johan Kriel, bevestig vir my weereens die leemte asook die behoefte aan ware geestelike leierskap onder Afrikaner geledere. Om weer in nederigheid ons roeping om ‘sout en lig te wees’ op te neem. Dus hoop en bid ek dat die Calvinistiese Alliansie ‘n fyn oor sal hê vir dit wat God vir ons in sy Woord sê.

Bly daar iets oor?
Die Afrikaner is nou gestroop van politieke mag, maar ook in ’n groot mate van kulturele hoogmoed. Ook van teologiese meerderwaardigheid. Die Afrikaner moet weer die waardes van sy godsdienstige erfenis herontdek. Hy kan, en mag, ánders wees, maar hy mag nie eenkant staan nie. Hy is geroep om sout en lig te wees in die samelewing waarvan hy deel is. Sy eerste en vernaamste lojaliteit is nie teenoor sy kultuur nie, maar aan die Kerk van ons Here Jesus Christus.”
-Johan Kriel -Quo Vadis, Afrikaner? Juig, Oktober uitgawe van 2011

Henrietta said...

Baie dankie Liza - jou opmerkings maak baie sin.

Liza-Nel said...

Calvinistiese Alliansie – sy bestaansrede:
(-Die Vryburger 10/9/2014)

"Dit is waarom die Calvinistiese Alliansie in die lewe geroep is: om vir ‘n ontredderde, leierlose en moedelose volk weereens rigting en koers aan te dui: terug na die Here toe. Terug na Hom toe in Wie se hand ons staan, om by Hom te smeek vir leiding, hoop en redding."

Lees hier: http://www.dievryburger.co.za/2014/09/calvinistiese-alliansie-sy-bestaansrede/

Henrietta said...

Dankie Liza. Ek hou die ontwikkeling hiervan fyn dop. Daar is woelinge in verskillende denominasies, veral in die NGK met die besluite wat geneem moet word oor Belhar. Dit sal interessant wees om oor 'n jaar of twee terug te kyk ...