Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

1/02/2014

In die Begin

Ek skraap al vir ’n hele ruk moed bymekaar om hierdie te plaas. Dit is my verstaan van die gebeure op die eerste vier dae van die skepping se bestaan. Dit verklaar hoe die Aarde duisende jare oud is, hoewel daar sterre en sterrestelsels is wat miljoene ligjare vêr is van die Aarde af én baie van daardie sterrestelsels blyk ouer as duisende jare oud te wees.

Ek het moed geskep toe ek onlangs via een van Daniel Louw se eposse, afgekom het op 'n artikel deur Dr. Hennie Mouton oor die Ver-sterlig-jong-aarde-probleem wat Dr. Russell Humphreys se model bespreek (in Afrikaans). Dit het my moed gegee om my eie verstaan te probeer verwoord.

DIE FONDASIE - TYDSTREKKING
’n Baie belangrike konsep om te verstaan is wat die effek van gravitasie is op ons ervaring van tyd relatief tot ’n ander plek in die heelal wat sterker of swakker gravitasie as ons ervaar.

’n Nuttige Wikipedia artikel gaan oor Gravitational Time Dilation, Hennie Mouton vertaal dit as tydsrekking. Hierdie verskynsel is deel van Einstein se relatiwiteitsteorie, en ek moet erken nie ’n maklike begrip is om te verstaan nie.

In kort verloop tyd stadiger op ’n plek hoe meer gravitasie op daardie plek ervaar word. Praktiese voorbeelde is dat daar meer nanosekondes in ’n jaar in Gauteng as byvoorbeeld in Durban of Kaapstad is. Dit is omdat Durban en Kaapstad nader aan die Aarde se middelpunt is en dus effens meer gravitasie ervaar as die mense in Gauteng. So byvoorbeeld, moet GPS sateliete se horlosies gestel word om hier op Aarde omtrent 40 mikrosekondes stadiger te loop per dag (45 mikrosekondes a.g.v. gravitasie en -7 a.g.v. spoed, sien “Real-World Relativity: The GPS Navigation System”). Wanneer die GPS sateliet op sy wentelbaan, ongeveer 20000km hoog wentel, ervaar dit baie minder gravitasie van die Aarde af, dus loop tyd by die GPS sateliet vinniger as op Aarde.

Op Hennie Mouton se artikel haal hy kortliks vir Stephen Hawking en Russell Humpreys aan in die eerste voetnota om tydstrekking te verduidelik.

Hierdie effek het verrykende gevolge vir wat ons as tyd verstaan. As iemand bv. op die oppervlak van Jupiter sou staan en na ’n horlosie op die Aarde sou kyk, sou dit blyk dat die horlosie op die Aarde baie vinnig loop terwyl tyd “normaal” ervaar word op Jupiter. Andersom, as iemand op die Aarde na ’n horlosie op Jupiter kon kyk, sou dit blyk dat die horlosie op Jupiter baie stadig loop. Dit is omdat daar baie meer gravitasie op Jupiter se oppervlak is as op die Aarde.

Ek sal onderaan probeer verduidelik hoekom dit verklaar waarom duisende jare op die Aarde kon verloop terwyl miljoene jare elders in die Heelal kon verloop.

’n Paar skakels:
Wikipedia artikels:
Meer oor GPS en Relativiteit:

26 comments:

Danie Loots said...

IN DIE BEGIN - VOOR DIE BEGIN
’n Aspek wat my oorweldig het, toe ek die effek van gravitasie op tyd besef het, is hoe hopeloos dit vir ons mense is om God se omvang en aard ten volle te probeer verstaan. As ek die effek van Gravitasie op Tyd reg verstaan, het tyd dan glad nie bestaan voor materie ontstaan het nie. Materie moet bestaan voor Gravitasie kan bestaan en sonder Gravitasie kan ons nie tyd ervaar nie. Maar God het bestaan voor die Skepping. Dus is God buite tyd, Hy het Tyd geskep! Geen wonder Hy het geen krisis om tyd met elkeen van Sy 7 miljard kinders te spandeer nie!

Psalm 139 vers 17 en 18 sê dat God se gedagtes oor my meer as sand is. Hy is duidelik nie aan tyd gebonde nie en nou sien ek hoekom.

Danie Loots said...

IN DIE BEGIN - DAG 1
"IN die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.

As ek dit reg verstaan het God die Aarde en die res van die Heelal (Materie) geskep op hierdie eerste dag. Die materie was dalk nog nie saamgekoek om Sterrestelsels, Sterre en Planete te vorm nie, ek vermoed, behalwe vir die Aarde, was hierdie Materie dalk nog nie eens Atome en Molekules nie, maar nog sub-atomiese deeltjies en energie. Dit kan moontlik die “lig” wees waarvan Genesis 1:3 praat. Ek vermoed die Materie het toe nog bestaan uit deeltjies soos die s.g. “Higgs Boson” deeltjie (ook genoem The God Particle).

Nadat God die Hemel en Aarde geskape het, het tyd begin. Op hierdie stadium was al hierdie materie waarskynlik beperk tot ’n gebied baie kleiner as die heelal vandag, maar waarskynlik heelwat groter as die bewerings in die Oerknalteorie (Big Bang theory). Dus het die Aarde geweldige gravitasie ervaar, wat sou maak dat tyd heelwat stadiger op die Aarde verloop as aan die buitekant van die Heelal.

Danie Loots said...

IN DIE BEGIN - DAG 4
En God het gesê: Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag; en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, asook vir dae sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde. En dit was so. God het toe die twee groot ligte gemaak: die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag; ook die sterre.

Iewers tydens die eerste 96 uur (4 dae) op die Aarde bring God hierdie sub-atomiese deeltjies bymekaar om Atome, Molekule, Planete, Sonne, Sterre en Sterrestelsels te vorm. Aanvanklik is hierdie materie beperk tot ’n baie klein gebied in vergelyking met die Heelal vandag. Aanvanklik pas alles waarskynlik binne die Gebeurtenisgrens (Event Horizon) van ’n Swartholte (Black Hole).

Selfs die Wêreld beroemde Wiskundige en Ateïs, Stephen Hawking, erken in sy boek “A Brief History of Time”, dat die normale wette van die wetenskap op hierdie stadium nie relevant is nie as gevolg van die geweldige ekstreme gravitasie in hierdie relatief klein spasie.

Die Oerknallers praat van “Cosmic Inflation”, ’n tydperk waar die Heelal uitgesit het teen ’n tempo vinniger as die spoed van lig. Die Bybel praat verskye kere hiervan, dat God die hemel uitgestrek het, bv. Jes. 40:22, Jes. 42:5, Job. 9:8, Ps. 104:2, ens.

Wat baie belangrik is om te verstaan, is dat tyd op hierdie stadium baie stadig verloop op die Aarde in vergelyking met elders in die Heelal, veral aan die buitekant.

Tydens die verloop van 24 uur op die vierde dag, sprei God dan die hemele uit, bo-natuurlik vinnig, vinniger as die spoed van lig. Daar kan miljoene jare verloop op ander plekke in die Heelal waar daar baie min gravitasie is, terwyl sekondes en minute verloop op die Aarde.

Die effek van hierdie vinnige uitspreiding is ook dat dit ’n “ligspoor” nalaat wat ons vandag nog sien. As ek dit reg verstaan, sien ons vandag gebeure wat duisende en miljoene ligjare ver is, wat eintlik alles op die 4de dag op Aarde gebeur het. Dit is ongelooflik.

Ek besef net dat God geen perke het nie, daar is vir Hom geen rede om nie ’n heeltemal uitspattig groot Heelal te skep, net vir sy kinders hier op die Aarde nie. Hy maak iets só groot, dat ons nie eens kan hoop om dit in ons breine in te pas nie, en hy doen dit in 96 ure. Hy is inderdaad die God van oorvloed, almagtig bo alles, insluitende magtige hemelligame soos Sterrestelsels (Galaxies), Swartholtes (Black Holes) en ander.

Nog meer wonderbaarlik is dat hierdie onverstaanbare groot God, die hare op my kop tel, elke emosie van my ken en my boonop onvoorwaardelik vergewe vir al die kere wat ek in opstand teen Hom kom.

Ek vertrou dat hierdie gedeelte mense se verstaan van hierdie kwessies sal verbeter en hul geloof in God net nog meer versterk.

Danie Loots said...

SKAKELS

Hierdonder is skakels na meer wetenskaplike uiteensettings wat onder andere wys watter truuks Oerknallers (Big Bangers) gebruik om hul model wetenskaplik te probeer regverdig:
- www.glodiebybel.co.za/component/content/article/651-ver-sterlig-jong-aarde-probleem.html

- www.glodiebybel.co.za/index.php/skepping-evolusie-ateisme-m/94-kosmologie-sterrekunde-kat/770-russell-humphrey-verdedig-sy-kosmologiese-model.html

- www.glodiebybel.co.za/component/content/article/773-donkermaterie-n-knoeifaktor.html

Henrietta said...

Sjoe Danie, ek het op jou Facebook muur gesien jy raak die onderwerp aan, maar hierdie is 'n yslike studie wat jy aangepak het - dankie dat jy ons blog gekies het om dit uiteen te sit. Die feesdae lê voor, en ek word goed besig gehou, maar ek gaan tog lees al lewer ek nie kommentaar nie.

WILLIE DU PLESSIS said...

Danie, glo jy dat die woord BEGIN in Genesis die begin van die skepping van alle materie behels ? Het God dus voor 6000 jaar gelede geen materie geskep nie. Is die engele, gerubs, hemelwesens, hemelpoorte van pêrel, hemel strate van goud, Troon van God, ens., alles op dag 1 geskape ? Of bestaan die Hemel nie fisies (materie) nie ?

Danie Loots said...

Sjoe, Oom Willie dis groot vrae daai waaraan ek nie almal aan gedink het nie. Ek sal antwoord wat ek kan.

1. Ja, ek glo alle materie het tot stand gekom tydens die skeppings week. Ek is nie seker of God nóg materie op die 4de dag gemaak het, en of al die materie op die 1ste dag al gemaak is nie. Verseker glo ek nie daar was énige materie vóór die skepping nie, wat ek glo ongeveer 6000 jaar gelede was.

2. Wat hemelwesens, engele, gerubs, ens. betref, glo ek hulle is ook in die Skeppingsweek geskape, nie seker watter dag nie, sal moet gaan oplees.

3. Wat die hemel betref is dit moeilik om te sê en dit hang af van watter hemel jy van praat, of ten minste wat jy met hemel bedoel. Ek sal al die "hemele" wat ek van verstaan noem.
a. Die Aarde se atmosfeer, as hemel, glo ek was op die eerste dag geskape.
b. Die Heelal (Ruimte, Sterrestelsels, ens.) glo ek was dele op die eerste dag en dele op die vierde dag geskape, dus alles tydens die Skeppingsweek.
c. Dan verstaan ek, het God ook 'n ander dimensie geskape, op die eerste dag as ek reg is, waar hemelwesens en die ander goed wat jy noem, strate van goud, hemel poorte, ens. voorkom. Ek sou hierdie die geestesdimensie noem, hoewel hierdie hemel 'n plek binne hierdie dimensie is.
d. Dan is daar die dimensie waar God is/was vóór die skeppingsweek. Hierdie dimensie, as dit die regte benaming is, glo ek bestaan saam met God nog voor tyd geskape is, miskien kan mens dit die Ewigheid noem.

4. Bestaan die hemel uit materie? Soos jy hierbo kan aflei het ek verskillende verstaan van die term "Hemel". Die Heelal (Ruimte, sterrestelsels, ens.) bestaan beslis uit materie. Ek weet nie wat mens dit sal noem wat in die geestesdimensie geskape is nie, of mens dit materie kan noem weet ek nie, ek glo nie dit het enige effek op tyd soos ek in hierdie stuk dit probeer verduidelik nie.

Om dit op te som, ek glo "hemel" kan verskillende goed beteken, en soos jy sien, hang my antwoorde af na watter begrip jy verwys.

Ek hoop dit help om te. Verduidelik wat ek glo en verstaan van hierdie dinge. Dit sal interessant wees om te hoor wat Oom op daardie vrae van Oom sou antwoord.

WILLIE DU PLESSIS said...

Danie, Dit is goed dat jy oor die Skepping besin. Dit het vir die christen gelowige te make met die erkenning van die Almag van God.

Ek vind nog nie veel gemene grond waarop ek met jou oor die Skepping kan gesels nie.

Jy is reg om daarop te wys dat in die Bybel die woord HEMEL vir 'n wyd uiteenlopende getal begrippe gebruik word. Dit is miskien juis die rede waarom mense so verskil oor wat die 6-dag Skepping alles behels het.

Maar kom ons bepaal ons eers by die Hemel as die woonplek van God en bestemming van gelowiges gedurende die Ewige Lewe. Glo jy dat hierdie Hemel vandag steeds slegs 'n plek van 'n geestesdimensie is ? Die Paradys was 'n fisiese plek. Die Bybel, sowel as teoloë se verklarings oor Paradys en Hemel, as dieselfde plek, of dan wel verskillende plekke, is nie baie duidelik nie. Wat glo jy het van die Paradys geword waar Adam en Eva gewoon het ? Waar is dit tans te vinde ?

En dan: Het God niks fisies van Ewigheid af (dalk meer as miljoene van biljoene jare) geskep voor 6000 jaar gelede nie ? Die Hemel is onder andere mos die Woonplek van God. Het God dan in 'n geestesdimensionele "vakuum" gewoon voor 6000 jaar gelede ? En woon God steeds in sodanige plek ? Is dit soos jy die Hemel sien ? Jy glo dat die engele en ander hemelwesens ook op die 1ste Skeppingsdag ontstaan het. Was God nie waarskynlik eerder omring deur Sy dienende engele en ander hemeldiensknegte van Ewigheid af nie ?

Ek sal graag wil hoor hoe jy hierdie aangeleenthede sien.

WILLIE DU PLESSIS said...

Danie, Nog iets om die gesprek aan te help: Onthou dat ons Here Jesus Christus vir die een kwaaddoener aan die kruis langsaan gesê het: "Vandag sal jy saam met My in die Paradys wees". Ek noem dit maar bloot oor die Bybel se gebruik van die woorde HEMEL en PARADYS as verwysende na dieselfde plek.

Danie Loots said...

Oom Willie,

Ek beskou myself nie naastenby 'n teoloog of selfs iemand met diepe teologiese kennis nie, dus kan ek maar net vir jou sê wat ek glo en verstaan. Ek leer nog steeds baie en weet dat ek nog baie meer het om te leer. Dus sal ek ook graag hoor wat Oom oor sekere van hierdie konsepte glo en verstaan.

Daarom wil ek net eerstens die doel van my aanvanklike plasings stel. Ek sien dit glad nie as 'n teologiese stuk werk nie, op die beste 'n meer wetenskaplike verduideliking van wat ek verstaan. Ek het ook nie Dr. Hennie Mouton se artikel as 'n teologiese stuk gesien nie, maar eerder 'n wetenskaplike artikel.

Ek sal later Oom se ander vrae beantwoord vanuit wat ek verstaan en glo.

Danie Loots said...

Oom Willie, persoonlik verstaan ek die paradys waar Adam en Eva was vóór die sondeval as 'n ander plek as wat Jesus van gepraat het aan die kruis.

Adam en Eva se paradys, verstaan ek, was 'n plek op die Aarde. Waar hierdie paradys vandag is weet ek nie, heel waarskynlik iewers begrawe onder lae rots en moontlik water ook. Daardie paradys, die tuin van Eden, sou verwoes gewees het tydens Noad se vloed.

Die hemel waar die hemelwesens soos engele voorkom verstaan ek as 'n ander dimensie. 'n Dimensie wat wel invloed het op ons dimensie, maar steeds 'n ander dimensie. Ek glo en verstaan dat God hierdie dimensie geskep het saam met ons dimensie waar Hy ook tyd geskep het.

Soos ek dit verstaan was daar nie duisende of miljoene jare voor die skepping nie, want God het materie, en daarmee saam, tyd geskep tydens die skeppingsweek. My verstaan is dat God los is van tyd, buite tyd is, want Hy het tyd geskep.

Selfs 'vakuum' bestaan binne ruimte en tyd, dus het God nie in vakuum bestaan voor die skepping nie. Waar en wanneer Hy was vóór die skepping dink ek nie kan ons verwoord nie, want dit is in ander dimensies as wat ons kan begryp en verstaan.

God is Alomteenwoordig, dit wil sê tegelyke tyd op al die plekke op die Aarde en in die Hemel, ek glo ook buite hierdie dimensies van die Aarde en Hemel. Weereens iets wat my brein nie kan vetstaan en verwoord nie. Netso min kan ek verstaan en verwoord waar Vader, Jesus en Heilige Gees 'was' vóór die skepping. Om 'n dimensie buite tyd te verstaan is net so moeilik.

Soos ek gesê het, dit is my wetenskaplike verstaan van God en die dimensies waarin Hy verskyn. Wat presies Teoloë se verklarings en verstaan is, weet ek nie.

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Daniel Louw said...

Dit help nie regtig om te probeer spekuleer wat God alles voor die skepping geskape het nie: Wanneer God die Hemel geskep het, sal niemand weet nie. En presies wat met "hemel" bedoel word, is ook maar deels spekulasie. En of die hemel uit materie bestaan sal ons ook nie weet nie, alhoewel dit darem seker sin maak dat dit wel uit materie bestaan. Wat egter baie duidelik is, is dat God die aarde, son, planete en sterre soos ons vandag sien in 6 dae geskep het. Dit is wat die Bybel duidelik en eenvoudig vir ons sê.

WILLIE DU PLESSIS said...

Dankie Danie. Wat ek en jy met vrug kan deel is dat jy blykbaar nie vasgevang sit in die idee dat God se volledige openbaring aan die mens slegs in die Bybel te vinde is nie. Jy bestudeer die Skepping ook in die natuur, soos die Nederlandse Geloofsbelydenis korrek saamvat in Artikel 2.

Jou insigte oor God se Skepping is baie meer verruimend as die van die sogenaamde Kreasioniste wat eintlik die Bybelboek Genesis aanbid, in plaas daarvan om God te aanbid. Ek vind dat hulle Genesis met uiters geykte oë lees en 'n geknelde 6dag x 24uur skeppingsleer met "hulle lewe" probeer verdedig, nieteenstaande vele onversoenbaarhede daarmee in die Bybel, sowel as die natuur. Ek ignoreer die erg rigiede kreasioniste maar deesdae. Hulle stel buitendien nie daarin belang om die Bybel verruimend hermeneuties te bestudeer nie en kyk enigiemand wat die Skepping op enige ander wyse as eng kreasionisties beskou as 'n veragtelike aanhanger van dwaalleer aan.

Ek kan nie hier volledig reageer met insigte wat ek langs die pad optel oor die Almag van God se Skepping nie. Ek wens ek en jy kan oor 'n paar koppies koffie en 'n bak gemmerkoekies oor hierdie reeks onderwerpe gesels.

Ek was nie 'n ooggetuie van die Skepping deur God soos dit oor millennia gebeur het nie, soos sommiges omtrent vas en seker oor probeer getuig nie. Ek kan maar net met jou deel wat ek ook in die natuur vind, wat nie met die Bybel in stryd is nie. Ek vind dit vreemd dat sekere mense historiese opvattings bly steun wat nêrens eens in die Bybel geskrywe staan nie.

Die gebruik van die woord Paradys en Tuin van Eden vir dieselfde plek kom teologies al vir eeue lank met ons. Ek vind dit vreemd dat geen teoloog (Gereformeerd sowel as Pinkster) hom nog ooit sterk daaroor uitgespreek het dat vermenging van die 2 woorde 'n ernstige dwaling sou verteenwoordig nie. Binne Eden het ook die Boom van Kennis van Goed en Kwaad, sowel as die Boom van die Lewe gestaan. Die boom van die Lewe staan immers steeds in die Paradys (Openbaring 2). Die fisiese Boom van die Lewe wat vanuit die fisiese Tuin van Eden dan in die (fisiese) Paradys "herplant" is, stimuleer die denke oor die fisiese aard van beide die Tuin van Eden, sowel as die Paradys. Ek weet dat die Nuwe Hervormers en ander Post Moderniste die bestaan van 'n fisiese Tuin van Eden ontken. Miskien word deur ander teoloë van die onderwerp weggeskram, want die sondeval, ens., kom in gedrang as die Post Moderniste nagepraat word.


Dink intussen bietjie aan die volgende voor ons verder gesels: Daar bestaan 'n opvatting dat God alles uit NIKS geskep het. Ek kan so 'n verwysing nêrens in die Bybel vind nie. Dit staan nêrens so opgeteken nie. Hierdie is blykbaar 'n oeroue dogmatiese afleiding wat gemaak word na aanleiding van die Bybel se verwysing dat God slegs 'n Woord gesprek het en dit was daar. Adam was immers uit die stof van die aarde (bestaande materie) geskep en Eva uit 'n ribbebeen van Adam.

Dink verder ook bietjie vanuit die oogpunt van die filosofie aan die woord BEGIN soos verwys na in Genesis, Exodus 20 en Deut 5. Die begin van wat? Begin van die ewigheid ? Begin van alle dinge wat good ooit geskep het? Begin van die boustene van die heelal = Tyd, Ruimte, Materie ? Begin van alle heelalle ? Begin van die era van die Skepping van die mens ? Die Bybel verskaf geen eksegese van wat met die woord BEGIN verstaan word nie. Kan ons as mense so arrogant wees om te dink dat God dit nodig sou vind om aan ons in die Bybel die Begin van alles aan ons te openbaar ?(Soos die Kreasioniste doen). Lees gerus weer NGB Artikel 2 se korrekte verduideliking. God het slegs dit aan ons openbaar wat genoegsaam is om God te KEN.

Waar woon jy ? Ek sal jou graag wil ontmoet, as daar dalk by jou 'n wedersydse behoefte sou bestaan. Ek sal graag baie meer van jou denke wil tap. Ek gesels graag met iemand wat nie vasgevang sit in geykte ongesubstansieerde denkpatrone nie.

Liza-Nel said...

Baie stof tot nadenke - dankie vir dié interessante gesprek...Ek hoop nie dit loop gou dood nie!

Danie Loots said...
This comment has been removed by the author.
Danie Loots said...

Oom Willie, ek is nie 100% seker watter wêreldbeskouing, idees en eienskappe Oom alles aan "Kreationiste" toeskryf nie, maar ek vermoed hoe meer ons gesels, hoe meer gaan Oom my ook daaronder klassifiseer.

My verstaan van die wetenskap en die Bybel, is dat daar slegs sowat 6000 jaar op Aarde verloop het sedert die Begin. Dat die Begin was wanneer God tyd, ruimte en materie geskape het.

Ek verstaan en glo dat al hierdie dinge in die Bybel en die Natuur gewys en bewys word.

Verskeie mense het my al daarvan beskuldig dat ek die Bybel aanbid. Ek glo ek aanbid die God van wie die Bybel as sy Woord beskou word. Daardie God wat self die Woord genoem word. As ek sien wat Jesus van die Bybel sê, sal ek eerder fouteer deur te veel waarde aan die Bybel se woorde te heg, as te min.

Dalk net 'n laaste onderskrif, waar ek moontlik van Oom verskil is oor die waarde en gesag van die Nederlandse Geloofsbeleidenis en die ander belydenisskrifte wat in die NG en ander kerke gebruik word. Daar is moontlik groot dele waar ek wel met Oom gaan saamstem oor hierdie geskrifte, maar nie alles nie. Wat ek wel van hierdie skrifte kan onthou was dat hulle ook die Bybel as Woord van God sien en ook as die absolute waarheid. Verder kan ek niks onthou uit enige van hierdie belydenisskrifte wat enige ander interpretasie as 'n letterlike interpretasie van Genesis 1-11 voorskryf nie.

Danie Loots said...

Daniel en Liza, dit is lekker om julle ook hier raak te lees. Dankie vir julle belangstelling.

Daniel Louw said...

'n Mens hoef seker nie noodwendig by die onderwerp te bly nie, maar hou ingedagte dat die oorspronklike onderwerp was dat skeppingsleerders wel kan verklaar hoe 'n mens kan verklaar dat 'n mens sterre wat miljoene ligjare ver is kan sien in 'n heelal wat 6000 aarde-jare oud is.

Hierdie teorie werk nie net nie, maar het ook nie donkermaterie (kyk Donkermaterie: ’n Knoeifaktor) en donkerenergie nodig nie. Die oerknal het wel hierdie knoeifaktore nodig.

Verder is daar sterk aanduidings dat die aarde wel op 'n spesiale posisie in die heelal is en sekulêre wetenskaplikes soos Hubble, is openlik gewroeg daardeur (kyk Ons is in die middel).

Danie het ook alreeds uitgewys dat ander wetenskaplikes nie die skeppingsleerders se teorie kon afskiet nie ( Russell Humphrey verdedig sy kosmologiese model).

Danie Loots said...

Dankie Daniel, ek hoop ook dat die onderwerp sal bly by dit wat ek aanvanklik geplaas het, hoewel jy ook seker al ervaar het dat mense baie gou afdwaal na ander aspekte omdat hierdie onderwerp, Jong Aarde, vir baie 'n taamlike sensitiewe punt is.

WILLIE DU PLESSIS said...

Dankie vir jou reaksie, Danie.

Dit is jammer dat die fundamentele vertrekpunte wat ons aangeraak het nie akademies kon vorder nie.

Dit is waar dat Kreasioniste ook maar geen uniforme teorieë onderskryf nie. Mens weet meesal nie waar jy met hulle staan nie. Ek ervaar dat as mens enige ooglopende teenstrydighede met hulle bespreek, hulle altyd maar die maklike uitweg soek met die verklaring dat God enigiets kan doen, self al dek dit die mees bizarre scenarios. Dan kan mens nie verder probeer redeneer nie, al maak hulle met die hoogste respek van God 'n towenaar, grapmaker (wat goed in die grond begrawe het om met die mensdom die gek te skeer en gelowiges te verwar) en inkonsekwent. Voor die 1ste skeppingsdag is God dan 'n God van orde en wetmatigheid, verval dan op die 1ste Genesis skeppingsdag in 'n chaotiese Skepper, en herstel weer na orde en wetmatigheid soos ons die natuur vandag gadeslaan.


Die verknogte, benepe en verstarde Kreasioniste in SA blyk egter baie sterk onder die invloed van die hoogs winsgewende Creation Ministries kommersiële sekte te wees. Ek het hulle tydskrif vir 'n lang tyd ontvang tot ek hulle erg botsende bewerings nie meer kon verduur nie. Hulle ly blykbaar aan 'n baie kort geheue of vergeet gerieflik wat hulle 'n jaar of 3 tevore geskryf het. CM ken net 2 teenoorgesteldes: Verstarde kreasionisme versus Darwinistiese Evolusie. Hulle ontken die Almag van God totaal in die sin dat hulle nie besef dat God nog nooit opgehou om te skep nie. Die verwekking van elke nuwe mensie, diertjie, plantjie wanneer 2 gamete verenig, is vir hulle nie meer Skepping nie.

Nou, dit lyk asof my gesprek met jou nie sal vorder as jy jouself ook maar in die geledere van die geharde Kreasioniste plaas nie. Dit is baie jammer.

Ek begewe my telkens in 'n aanknoping van 'n gesprek wat ek sou hoop op na diepte ondersoek na die Almag van God in die Skepping sou vorder. Dan loop dit dood wanneer allerhande skakels na totaal irrelevante artikels deur andere ingesleep word. Ek volg sulke skakels nie eens meer op nie, want al wat ek agterkom is dat sommige mense die klok hoor lui het, maar nie weet waar die bel hang nie.

Baie dankie in elk geval vir die klein bietjie wat ek en jy kon deel op jou blog.

My deelname word dan hiermee afgesluit.

Danie Loots said...

Oom Willie,

Ek hoop dat Oom ten minste nog hierdie antwoord gaan lees.

Ek het ongelukkig nie veel geleer van wat Oom van hierdie dinge verstaan waaroor ek geskryf het nie, ook nie wat Oom in hierdie verband glo nie. Ek het wel redelik kon agterkom watter etikette Oom op daar die "Kreasioniste" boksie geplak het.

Ek verstaan dat sulke etikette die lewe makliker maak, want dan hoef ek nie iemand nader te leer ken nie, ek plaas hom/haar net in 'n boksie en besluit vir myself wat daardie persoon se motiewe en denke is.

Die jammerte is dat Oom so bitter min van my weet, soos van baie van die ander "Kreasioniste". Ek plaas dit in aanhalingstekens want ek wil hulle nie in boksies plaas nie. Ek het in die laaste paar jaar van hulle bietjie nader leer ken, en ook 'n paar wat in miljarde jare ouderdomme glo en ook 'n paar wat eerder glo daar is geen God nie.

Van die mense wat wel in duisende jare ouderdom van die Aarde glo, dies wat glo die letterlike interpretasie van Genesis 1-11 is die een wat God bedoel het, het ek ook geleer waar ons verskil. Ek skryf daardie verskille toe aan verskillende lewenspad waar ons God op verskillende maniere leer ken het, waar ons deur verskillende mense beïnvloed was. Ek geniet dit, wanneer ek tyd kry, om met daardies te gesels wat anders dink as ek ook, want sodoende leer ek nie net hulle beter ken nie en hulle standpunte beter verstaan nie, maar so leer ek ook meer van myself en kan ek meer objektief kyk na my eie lewe.

Ek het nog geen twee mense ontmoed wat presies dieselfde van ons God glo en ken nie. Hoewel ons dieselfde Bybel lees en dieselfde Natuur aanskou.

Vir wat dit werd mag wees, gaan ek net vinnig na 'n paar van daardie etikette wat Oom op die "Kreasioniste" boksie geplak het, kyk en probeer om ten minste van hulle af van my af te kry.

Oom praat van Kreasioniste wat geen uniforme teorieë onderskryf nie. Hopelik sal die bg. reeds vir Oom 'n aanduiding kan gee dat mense verskillende sieninge en ervaringswêrelde het. Ek wil nie net goed glo wat Kent Hovind, Ken Ham, Jonathan Sarfati, ens. sê nie, ek wil dit self verstaan en self toets aan die Woord en by God. Ek dink aan Job wat juis gesê het dat sy fout was dat hy vasgesteek het by wat ander mense van God sê, in plaas van om self uit te vind.

Daarom gaan ek waarskynlik nie in alle opsigte met ander Jong Aarde Skeppingsleerders saam stem nie.

Oom klink gefrustreed oor ek nie duidelik kon antwoord oor presies wanneer Engele en die Hemel waar die hemelwesens woon geskep is nie. Daar moet ek Oom onverskoning vra want die eerlike antwoord is dat ek self nie eintlik weet nie. Ek het dit ook nie in hierdie artikel probeer verduidelik nie. Van hierdie konsepte is werklik moeilik om te begryp en ek weet ek skiet ernstig kort oor my verstaan en kennis daarvan.

Een van die redes hoekom ek hierdie artikel geskryf het is juis om God se Almag te probeer illustreer. Een van my kennisse se kommentaar op Facebook het dit geblyk dat ek ten minste met een persoon daarin geslaag het. Dit is jammer dat Oom se ervaring van "Kreasioniste" juis die teenoorgestelde is. Ek sal graag wou verstaan hoekom Oom voel dat die stelling dat God alles in 1 week geskape het, juis wegvat van Sy almag.

Daar is 'n paar byvoeglike naamwoorde wat Oom gebruik het wat ek nie gaan probeer aanveg nie, ek kan maar net wonder watter vrese daar is vir hierdie mense wat anders glo oor seker sake as Oom self.

Ek moet egter een ding erken. Om oor kwessies soos die Aarde se ouderdom te gesels, verras my telkens hoe emosioneel dit kan raak. Dit gebeur gewoonlik sommer gou dat byvoeglike naamwoorde en etikette uitgedeel word, of ek nou met 'n Ateïs praat of 'n Christen, ek het op die harde manier geleer, dit is 'n baie teer punt.

As ons nie weer gesels nie, en Oom het wel hierdie kommentaar gelees, wens ek oom 'n Geseënde Kersfees toe.

So ook vir die ander mense wat hier lees.

Coert Welman said...

Dit is vir my werklik kommerwekkend om te sien hoe maklik aanhangers van die teistiese evolusie skeppingsleerders tot buite die Christendom kan verdoem.

Danie, jou geduld in hierdie gesprek dien werklik as voorbeeld vir ons almal.

Voorspoedige 2014 vir algar. My bede vir almal is dat die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus vir elkeen net soveel meer werklik word hierdie komende jaar en dat ons ons krag daaruit sal put te midde van die aanvalle op ons geloof van binne en buite die kerk.

Danie Loots said...

Dankie Coert, jou bemoediging beteken baie. Voorspoed vir jou en jou gesin ook. Gelukkig weet ons die Waarheid sal seevier. Intussen is dit ons opdrag om die stryd te stry, gelukkig nie alleen nie.

Liza-Nel said...


Moses se Psalm 90 is sekerlik die mees diepsinnige oordenking van die ewige God en tyd in die Bybel.

Eerstens hou die ewigheid van God in dat Hy sonder begin is: Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. As die Een wat die wêreld geskape het, is God vóór die berge en selfs vóór die aarde self - niks was voor God nie. God is sonder begin.

In die tweede plek hou die ewigheid van God in dat Hy sonder einde is: ...van ewigheid tot ewigheid is U God.

In die derde plek is daar by God nie 'n opeenvolging van tyd nie, want tyd is, soos iemand vir my verduidelik het, die opeenvolging van oomblikke bv. die toekoms word die hede, wat die verlede word; wat die verlede is, was hede en was toekoms - tyd vloei verby en kan gemeet word in sekondes, minute, ure, dae, maande en jare. Dus behels tyd die opeenvolging van een moment na die ander en die ander - onkeerbaar...

God is nie net sonder begin en sonder einde nie, maar ook sonder opeenvolging van oomblikke, want in God is daar geen tyd nie. Hy staan buite tyd en word nie daardeur gemeet nie - Hy word nie ouer nie - EK IS WAT EK IS (Eks. 3:14) - tyd is 'n skepsel van God...

Henrietta said...

Baie dankie Liza vir die gedeelte oor Psalm 90, dis pragtig gestel.