Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

11/16/2013

"De Scandalis"Leer ons belydenisskrifte ons dan nie dat ons Gods wil nie mag skend of verag nie, maar so ver moontlik in vrede, sonder murmurering, twis of tweedrag moet lewe nie (Nederlandse Geloofsbelydenis, art. 31) en dat ek my naaste se eer en goeie naam na my vermoë moet verdedig en bevorder  nie? (Sondag 43). Maar as jy op ene Jean Oosthuizen se Facebook muur (Woordfees-debakel) lees hoe sommige predikante en ‘gelowiges’ met kru vuiltaal onder mekaar inklim  sou jy kon dink dat hulle nog nooit van ‘n belydenisskrif gehoor het nie laat staan nog bybellees of siele daarin onderrig... Ek beveel sterk aan dat hulle Johannes Calvyn se werk, "De Scandalis" in die hande kry en lees. Calvyn skryf van die kerklike binne-gevegte, valse verwyte, kwaadpraat, toedig van bose motiewe, en die gees van skeurmakery en ’n behae aan moeilikheid maak wat in die kerk van sy tyd geheers het. Sulke moeilikheidmakers is wat hom betref onbewus instrumente van die Bose, want hulle help plant ’n afsku van die evangelie in die harte van vele wat dié liefdelose spektakels aanskou om nie te praat van die karikatuur en bespotting wat hulle van die kerk en die evangelie maak nie.

Calvyn is ten gunste van debat in die kerk en sê van eerlike en openlike waarheidsoeke durf niemand wegskram nie. Maar dan beslis nie soos wat dit op FB gedoen word nie.

10 comments:

Liza-Nel said...

P.C. Potgieter Department van Systematiese Teologie, Universiteit van die Oranje Vrystaat - 'n Opsomming van Die didaktiese aard van Calvyn se De Scandalis.

"Die artikel behels ’n ondersoek na die didaktiese aard en waarde van Calvyn se publikasie “De Scandalis” (1550). Sy klaarblyklike oogmerk was om riglyne daar te stel tot geloofs-versterking van Christene wat met allerlei struikelblokke op die weg van heiliging worstel. Die outeur toon aan hoe die kwessies waarop Calvyn antwoorde wou bied, selfs nog vir die gelowige van die 21e eeu relevant is, en dat gesonde opvoedkundige beginsels hierdie geskrif van Calvyn deurgaans
kenmerk. Presies daarom was dit – en is dit nog steeds – ’n uitstekende hulpmiddel vir mense wat aan die kerk van Christus behoort en in hulle geestelike lewe te staan kom voor allerlei struikelblokke en versoekings: Bybelse waarhede wat deur die wêreld as dwaasheid afgemaak word; aanstootlike en skan-dalige gedrag van mense binne die kerk; asook lasterlikhede of beswaddering van die kant van teenstanders van die evangelie. Binne hierdie konteks bewys Calvyn homself as eksegeet by uitnemendheid en as blywende voorbeeld van die betroubare leermeester wat self deur die beginsels van die Heilige Skrif gelei word."

Henrietta said...

Skitterende foto, dié aapstreke Liza!

Gelukkig lyk dit net soos bek-gevegte, maar mens wonder of die seer van woorde nie erger is as houe nie ...

Henrietta said...

Dan dink ek jou plasing van CS Lewis oor nederigheid is ook heel gepas. Is die teenoorgestelde van nederigheid nie iets soos dat mens jou eie wil ten alle koste wil laat geld nie?

Laat my ook dink aan laerskool kindertjies met hul gedurige "is!/is nie!" speletjies.

Henrietta said...

(Geroffel van tromme) - Tralalaaaa...

Kerksweer bars skouspelagtig oop RAPPORT

Die SONDAG het ondergegaan - is Rapport nou die nuwe Sondag? Die gees en gesindheid waarin die berig geskryf is , wil dit so laat lyk ...

http://www.rapport.co.za/Suid-Afrika/Nuus/Kerksweer-bars-oop-20131116

Henrietta said...

Jou ape-wales het my nog verder aan die diere-ryk herinner. Ons was bevoorreg om in die baie kere wat ons wildtuine besoek het, wildehonde te sien. Ook was ons al 'n paar keer by Lente Roode se sanctuary waar sy bewaring van rooi-lys diere soos onder andere die wildehonde doen. Hier is so bietjie interessanthede oor hulle . EK hoef JOU seker nie daarvan te vertel nie, maar miskien lees iemand anders ook hier:

"Wild dogs hunt as a pack - they quickly single out a weak or injured animal within a herd, and the animal is then pursued until it can run no further. Wild dogs are tireless runners and chases may cover several kilometres."


http://www.botany.uwc.ac.za/envfacts/facts/african_dog.htm

Henrietta said...

RE die RAPPORT berig:

Meer oor Bertus Osbloed van Niekerk ( wat volgens die berig sê dat Jesus in sy graf sal omdraai) se gemeente:
http://www.renaissancegem.co.za/meer-renaissance.php

En ons onthou mos hoe hy sy rooi wyn geadverteer het:

http://www.rapport.co.za/Suid-Afrika/Nuus/Kaal-op-n-perd-vir-dominee-se-wyn-20120324

Liza-Nel said...

Wilde honde is ook hoogs intelligente diere en speel 'n belangrike rol in die natuurlike handhawing van die ekosisteem deurdat hulle jag maak op siek en swak diere...maar ongelukkig ook op boere se lewendehawe. Maar ouens hier is oral besig om die paar diere wat nog oor is te hervestig in gebiede waar hulle ruim beweegruimte het.

Henrietta said...

Eduan Naude vra om verskoning:

"Woordfeesdebakel. Hiermee maak ek onvoorwaardelik verskoning vir dit wat ek oor my belewenis van n gesprek tussen ds Danie Mouton en myself op facebook geplaas het.

Ek is jammer dat iets wat ek op n wyse wat binne die konteks waarin ek myself bevind as metafoor bedoel het, daartoe gelei het dat Danie seergekry het. Ek trek dit terug en bied hom my verskoning aan.

Ek probeer hom persoonlik bereik om hom self om verskoning te vra en jammer te sê dat hy hierdeur seergekry het. Danie is nie my vriend op facebook nie. Indien hy jou vriend is, plaas hierdie asb op sy muur.

Ek wil my beywer om prof Nelus Niemandt volle ondersteuning te gee in 'n poging om alle rolspelers met mekaar in vrede te laat saam leef."

Liza-Nel said...

Oor metafore ...lees in konteks asb.

“For somewhere," said Poirot to himself, indulging in an absolute riot of mixed metaphors, "there is in the hay a needle, and among the sleeping dogs there is one on whom I shall put my foot, and by shooting the arrows into the air, one will come down and hit a glass house!”
― Agatha Christie, Mrs. McGinty's Dead

Vervang glashuis met "paw paw".

Henrietta said...

Hahaha! Dankie Liza. Laat my dink aan oom Oubaas in 7de laan met sy deurmekaar idiome.


So terloops in verband met die Woordfees ( en nog 'n gesegde :) ) :

Die olifant het toe 'n muis gebaar ...

http://www.dieburger.com/nuus/2013-11-22-ngk-kyk-na-woordfees