Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

10/06/2013

Met "Eietydse Apostolicum" tussen Scylla en Charybdis …

'n Ander Afrikaanse uitdrukking stel dit só: tussen die duiwel en die diep blou see… Dit sê Ds Jan Louw onder andere in 'n uitstekende stuk waar hy kritiek lewer op die beoogde "Eietydse Apostolicum" van leiers in die NG Kerk. http://www.glodiebybel.co.za/index.php/geloofskwessies-m/70-skrifbeskouing-kat/776-kritiek-op-die-eietydse-interpretasie-of-uitleg-eu-van-die-apostoliese-geloofsbelydens-oktober-2013.html

No comments: