Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

10/08/2013

KERKSKEURING – kan dit moontlik gebeur?

"Dr Plaatjies van Huffel beweer kerke (plaaslike gemeentes) wat nie die selfde belydenisskrifte onderskryf nie kan nie in die selfde kerkverband wees nie. Dit beteken die AS 2013 het besluit die NG Kerk moet skeur??? Ek bedoel, ons gemeente aanvaar Belhar, maar die ouens onder die treinspoor nie?"
'n Twee-koppige monster word geskep: Een VIR Belhar en een TEEN???!! Lees verder hier: http://hierstaanek.com/2013/10/08/die-algemene-sinode-besluit-om-die-ng-kerk-te-skeur/

2 comments:

Danie Loots said...

Ek besef Dr Plaatjies van Huffel raak iets aan wat my gepla het sonder dat ek dit self verwoord het. Sekerlik is daar ruimte vir verskillende sieninge en oortuigings binne enige organisasie, maar daar moet ook grense gestel word vir wat aanvaarbaar is en wat nie. In die laaste paar jaar het voel ek, het ons akkomodering gesien van uiteenlopende sienings oor baie belangrike en fundamentele kwessies.

Hoewel daar aspekte is waar ek wonderlike diversiteit in die NG Kerk sien, is daar aspekte soos die een hier genoem, en ander soos die bestaan van die duiwel wat hierdie diversiteit te vêr neem.

Ek wonder hiekom dit so gedoen word, wat sou die moetief wees. Die mense wat nader is aan die AS en die leierskap van die NG Kerk beter ken, sal dalk beter weet. Ek kan nie help om te wonder of sommiges se sienings en opvattings radikaal van die NG Kerk se leer verskil, maar hulle durf dit nie blatant stel nie, dus probeer hulle akkomoderend voorkom en lidmate oorhaal om ander wat soos hulle dink, toe te laat nie.

Danie Loots said...

Ek sou van geestelike leiers verwag om sterk standpunt in te neem oor sekere belangrike sake.

Ek dink nou skielik aan Openbaring 3:15+16
Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.

Is hierdie vers van toepassing?