Die gemeenskap van die gelowiges het in die vroeë kerk gegroei, nie omdat die kerk gesofistikeerde metodes, programme, netwerke, navorsers en deskundiges gehad het nie – al wat die Christene destyds deur dik en dun gehad het, was vertroue op die beloofde teenwoordigheid en leiding van die Heilige Gees. Baie van diegene wat vandag na kerkgroei streef, sal waarskynlik hulle prioriteite moet hersien.- G. Spykman.....Elke oordeel van God se toorn in die geskiedenis van die wêreld was ’n heilige handeling van bewaring.- AW Tozer.....Evangelisasie wat nie lei tot groei in die gesonde leer nie, is net so verkeerd soos regsinnige Christen wie se gesonde geloof nie lei tot ʼn omgee en gesprek met hulle wat verlore is nie.- Francis Schaeffer

2/13/2013

Program vir WTL optredes deur die bekende Sarel van der Merwe

Program vir WTL optredes deur die bekende Sarel van der Merwe NGK KOPPIES Son 24 Feb – Don 28 Feb of Vry 1 Maart 2013 Son 9h30-10h30 en 18h30-20h00 Maan – Don/Vry – 18h30-20h00 Lees meer onder kommentaar....

1 comment:

Henrietta said...


1 Sondagoggend:
●Wat het God aan ons geopenbaar oor Satan se eeue-oue en eindtydse misleidings-strategieë.
●Hoe manifesteer Satan se globale misleidings-strategieë in ons dag (Groter prentjie: Oosterse infiltrasie v Weste, New Age- en
Intergeloofs-bewegings, Paganisme, ens).
●Kort persoonlike getuienis

2 Sondagaand: Historiese Kritiek, Progressive/Emerging Kerk
Deel 1: Alles omvattende paradigmaverskuiwing tov Wêreldbeeld, Godsbeeld, Christologie, Demonologie, Soteriologie, ens

3 Maandagaand: Historiese Kritiek, Progressive/Emerging Kerk
Deel 2: Hoe manifesteer dit op Teologiese- en Kerklike terreine in SA

4 Dinsdagaand: Kontemplatiewe Spiritualiteit en Christelike Meditasie en Mistisisme

5 Woensdagaand: Word of Faith, New Apostolic Reformation, Manifest Sons of God, Latter Rain, Valse herlewings, wonderwerke en
geestesmanifesstasies

6 Donderdagaand: Hoe reageer Teoloë en Kerkleiers op waarkuwings en kritiek? Wat staan ons nou te doen?

6 Vrydagaand: ??? Indien wel??