Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

2/18/2013

Kerkbode chaos met skorsing van Jean Oosthuizen?

Lees meer by dié skakel: http://hierstaanek.com/2013/02/18/chaos-by-kerkbode/

18 comments:

Jaco Steyn said...

Hallo Henriëtta. Ek het op bogenoemde skakel, sowel as hierdie skakel (http://hierstaanek.com/2013/02/18/abel-pienaar-en-die-antichris) verskeie kommentare gelewer ter ondersteuning van myself, dr. Abel Pienaar en Jean Oosthuizen. In die laasgenoemde hoofartikel word daarna verwys dat ek en Abel die “gees van die Antichris” het en dat Jean Kerkbode gebruik het “in diens van die Antichris”!

Danie Loots said...

Sjoe, ouens. Hierdie is mos groot nuus. Laat ek eers gaan lees.

Danie Loots said...

Ek is baie beïndruk met die persoon wat die artikel geskryf het. Ek is beïndruk met sy/haar sensitiwiteit teenoor Jean Oosthuizen as mens, ek is beïndruk met sy/haar hoop dat hierdie gebeure Jean nader aan die Here kan bring en ek is ook baie beïndruk dat die erns van die saak, van valse lering onder leierskap van die NGK, besef en verwoord word.

Ek glo dit weerspieël so baie van God se Vaderhart, wat sonde haat, maar die sondaar lief het.

Dankie vir die skakel Henriëtta.

Danie Loots said...

Jaco, ek probeer 'n idee kry van hoe jy na hierdie gebeure kyk. Ek besef, vir iemand wat nie in die letterlike bo-natuurlike aard van Jesus glo nie, wat nie in 'n persoonlike God glo nie, sal hierdie baie onregverdig lyk.

Ek weet ook, dit sal baie moeilik wees om jou in my en ander bybelgelowiges se koppe to probeer kry.

Verál in vandag se humanistiese samelewing waar toleransie omtrent 'n afgod geword het, kan ek net dink dat jy sou reken dat dit heeltemal onregverdig is dat iemand sy werk verloor, "in diens van die Antichris" ens.

Ek het nie voldoende inligting oor die Jean Oosthuizen saak nie, maar wat ek wel kan sê, is dat indien ek goed aan die wêreld gaan verkondig wat in stryd is met die beginsels en beleid van die maatskappy vir wie ek werk, dan kan ek dissiplinêre aksie verwag.

Jean Oosthuizen het op so baie gevalle uitsprake in stryd met die Gereformeerde Leer gemaak. Of hy reg is of nie, of die verandwoordbaar is uit 'n humanistiese oogpunt of nie, is irrelevant. Hy het hierdie uitsprake gemaak in stryd met die leer van sy werkgewer.

Dit is eintlik verbasend dat hy so lank al daarmee weg gekom het.

Sou dit onregverdig wees as ek by 'n Islam moskee gaan werk, Jesus verkondig en as gevolg daarvan geskors word?

Sou dit onregverdig wees as ek, wat by 'n selfoonmaatskappy werk, op die web en ander plekke gaan verkondig hoe sleg selfone is, of erger, hoe sleg my werkgewer is, as gevolg daarvan geskors word?

Is Jean Oosthuizen se geval anders?

Danie Loots said...

Ek kan net dink hoe Kletskerk gons. Dalk moet ek bietjie gaan kyk :-)
Dalk is ek stout en "stir" so bietjie ;-)

Henrietta said...

Dankie vir jou sinvolle plasings Danie. Hier kan jy die NGK se leiers aan die woord lees ( dit is op die Moderator Nelus Niemandt se FB blad) :

http://www.facebook.com/nelus.niemandt/posts/10151258308051975

Henrietta said...

Twee sinvolle briewe in BEELD aangaande die Kerkbode/Woordfees debat NIE elektronies beskikbaar nie! Verskoon asb enige tikfoute:

Twee sinvolle briewe in BEELD aangaande die Kerkbode/Woordfees debat NIE elektronies beskikbaar nie! Verskoon asb enige tikfoute:


GEVAARLIGTE FLIKKER VIR DIE NG KERK ( Prof. Hoffie Hofmeyer, emiritus professor, departement van kerkgeskiedenis, UP skryf:

Selde in die onlangse verlede het die glybaan-alams so skerp afgegaan ook vir die NG Kerk soos tans. Dié waarneming is op die spits gedryf deur die berig “Kerkbode- oernalis geskort ná uitlating”( Beeld, 19 Februarie ) en Abel Pienaar en ander re reaksies daarop ( Beeld, 20 Februarie) .

Ernstige vrae ontstaan oor watter karakter die NG Kerk wil uitstraal. Natuurlik moet hy eietyds en oop bly, en ook in die 21ste eeu vaandeldraer van die liefdesevangelie wees. Maar die NGK is myns insien om die volgende redes op ‘n glybaan:

*Die groot daling in die afgelope twee jaar van byna 50 000 NG liedmate dui, soos met ons samelewing, op ‘n inherent ernstig siek liggaam. Ondanks mooi verduidelikings wys duisende mense met hul voete hulle is ongemaklik met die huidige NGK;

*Die NGK het toenemend onverdraagsaam geword deur die gedurige dooddruk van tallose gebalanseerde stamme. Hoekom sukkel hy, net soos die owerheid, so om ‘n gesonde eenheid in verskeidenheid na te streef?;

*Die NGK het in vele opsigte ‘n dissiplinelose kerk geword. Ons wil so graag alles vir almal wees, dat ons later niks vir niemand word nie. Haas enigeen kan maar soos ‘n wafferse Malema sê of doen wat hy wil;

*Van integriteit en geloofwaardigheid het min oorgebly. Word die NGK nog enigsins ernstig opgeneem? Het hy hoegenaamd genoeg gedoen in verband met die morele krisis, bandeloosheid en aggressie in die samelewing soos uit Bredasdorp en Silver Wood?; en

* Die kern van die glybaan-probleem is dat die NG Kerk plek-plek verleer het om ‘n eietydse Skrifgetroue en belydenisgetroue karakter te handhaaf . Natuurlik moet die kerk oorloop van omgee liefde maar die uitreik na die armes durf nie ‘n oppervlakkige humanisme word nie.

Mag dit beskik word dat alle NG mense, wat dit ernstig bedoel met die kerk, dié gevaartekens betyds raaksien.

Henrietta said...


En die tweede een:


KERK SOU MOES PA STAAN VIR DIÉ GESPREK
Ds. Andries Louw ( emeritus) skryf:

Dr. Abel Pienaar se brief “kerk mis weer kans vir ope gesprek “( Beeld, 20 Februarie) het betrekking.

Dit is lankal duidelik dat Jean Oosthuizen hom beywer vir die bevordering van die soort geloofsdenke wat ook deur Dr. Pienaar voorgestaan word. Die gesprek by die Woordfees sou duidelik onder sy leiding ook in diens van dié agenda staan.

Dit sou ‘n situasie skep dat Kerkbode “pa staan” vir ‘n gesprek waar die mes basiese geloofswaarhede van die Christelike geloof in die openbaar bevraagteken of aangeval sou word – waarskynlik sonder enige teenspraak deur ander wat aan die kerklike belydenis getrou wil bly. Ek ondersteun die direksie se besluit heelhartig.

Dr Pienaar het lank reeds, minstens seders y bedanking as leraar en lidmaat van die NG Kerk, die Christelike geloof vaarwel toegeroep en ‘n ander stel “geestelike waarhede “ in die plek daarvan aanvaar. Dit lyk egter asof hy ‘n behoefte het om die NG Kerk van buite af tot sy nuwe denke-insigte te bekeer, Miskien sou die geleentheid by die Woordfees die indruk kon wek dat dit selfs van binne is.

Ek gee dr. Pienaar gelyk dat talle lidnate wel “nuut dink” of begin om “anders te glo”. Net so is daar baie wat bekommerd is oor die openbare uitsprake van sommige teoloë en kerkleiers die laaste paar jaar.

Ek stem ok saam dat die NG Kerk by ‘n kruispad gekom het, maar om ‘n ander rede. ‘n kerk kan nie op twee stoele sit nie. Kerkbode se besluit laat my oop die kerkleiers begryp dit ook.

Tog sou ek eerder van hulle wou hoor dat dit nie om “teologiese konserwatisme” gaan nie, maar om getrouheid aan die evangelie en aan die kerklike belydenis.

Ter wille van die oop gesprek is ek bereid om met dr Pienaar in ‘n openbare debat te tree – op voorwaarde dat dit gestruktureerd met ‘n neutrale moderator aan die stuur sal plaasvind.

Ek stel voor ons maak die onderwerp: “Kan ons die evangelie nog met integriteit glo?”Ek sal die saak stel dat ons dit inderdaad kan doen.

Jaco Steyn said...

Ek waardeer albei van julle se interessante kommentaar hier. Miskien sal julle my nuutste teorie aangaande die groter prentjie agter die onlangse "Kerkbode en Woordfees" debakel, insiggewend vind. Die artikel se titel is "Kerkbode en die Woordfees-debakel: Die groter prentjie" en die skakel daarheen is http://www.praag.co.za/index.php/menings-magazine-196/briewe-magazine-230/13106-kerkbode-en-woordfees-debakel-die-groter-prentjie.html.

Liza-Nel said...

Jaco daar is fout met Praag se webblad of met die skakel wat jy gegee het. Ek kry nie jou artikel oopgemaak nie. Wil jy dit nie asb hier plak sodat ek kan lees nie?

Jaco Steyn said...

Hi Liza-Nel,

Jy moet net nie die punt "." na die skakel intik nie, dan werk die skakel. Hier is die eerste gedeelte daarvan:

Die NG Kerk het veral die laaste vyf jaar baie “oop” begin raak teenoor mense wat anderse idees het oor die aard van die Goddelike, oor die Bybel as beweerde onfeilbare “Woord van God”; asook oor die lewe na die dood. Besorgde lidmate soos o.a. dr. Henriëtta Klaasing en dr. Hennie Mouton het onlangs hul kommer daaroor uitgespreek in die boek “Die Trojaanse Perd in die NG Kerk”. Dis veral die (gewese?) nuusredakteur van Die Kerkbode, Jean Oosthuizen, wat d.m.v. sy Kletskerk-webblad gepoog het om oop gesprekke te stimuleer met ateïste en ander vrydenkers. Prof. Julian Müller het met sy boek “Om te mag twyfel”, probeer om lidmate se aandag te vestig op ánder godsbeskouinge as die tradisionele beskouing aangaande die onoorbrugbare kloof tussen die Teïstiese (Persoonlike) God en Sy minderwaardige skepping. Prof. Müller is onlangs as dosent by die Teologiese Fakulteit van UP opgevolg deur die meer “behoudende” dr. Johann Meylahn. Baie NG Kerkleiers het dus vir baie jare Jean en Julian se “afvallige” idees verdra. Dit is dus insiggewend dat daar onlangs so drasties teenoor Jean opgetree is deur hom te skors en 10 minute kans te gee om sy kantoor te ontruim. Sedertdien was daar oor en weer beskuldigings tussen Jean en die bestuur van Die Kerkbode, in verband met wie ook al gelieg het oor die blad se beplande borgskap vir sekere gesprekke by die komende Woordfees te Stellenbosch.

Daar was heelwat onlangse woelinge in die Hervormde (NH) Kerk wat verband hou met sekere politiese besluite van die kerk oor die sg. sondige aard van Apartheid. Dit het aanleiding daartoe gegee dat sommige gemeentes weggebreek het van die NH Kerk en ʼn meer “behoudende” en pro-Apartheid “Bond van onafhanklike Hervormde Kerke” op 26 Januarie 2013 gestig het. Die NG Kerk het by monde van hul moderator, prof. Nelus Niemandt, onlangs die NH Kerk genader vir moontlike toekomstige eenwording tussen die twee kerke. Is hier ʼn poging om ʼn groter, meer regeringsgesinde Afrikaanse kerk tot stand te bring?

Beide die NG en NH Kerke het tydens hul sinodes in 2011 besluite geneem wat die destydse Apartheidsbeleid veroordeel het. In hierdie artikel het ek gewys op die “slim” manier waarop NG Kerkleiers te werk gegaan het om “progressiewe” besluite af te wissel met meer “behoudende” besluite. Progressiewe/liberale besluite soos o.a. die aanvaarding van die Belhar belydenis as moontlike vierde belydenisskrif en die keuse wat lidmate het tussen die geloof in die werklikheid of onwerklikheid van die Duiwel. Meer “behoudende” besluite soos o.a. die afkeur van gay huwelike en die besluit oor die groot doop. Dit is welbekend dat die Afrikaner Broederbond in die verlede ʼn geweldige invloed gehad het op heelwat besluite van sinodes. In die insiggewende DVD’s , “Die Vals Priesterdom: Vrymesselary onder SA Kerkleierskap”, word die jarelange invloed van Vrymesselary binne veral die NG Kerk van naderby bekyk. Kan dit wees dat die onlangse “Kerkbode en Woordfees” debakel deel is van ʼn groter politieke plan van die Vrymesselaar drukgroep binne die kerk? ʼn Plan om die Belhar belydenis op die ou end meer aanvaarbaar te maak vir “gewone” lidmate, sodat hulle dan meer gelate die regeringsbeleid t.o.v. veral toenemende grondhervorming sal aanvaar?

Jaco Steyn said...

Hier is die tweede gedeelte van my artikel:

Die NG Kerk beplan om op 20 April 2013 ʼn Belhar-dagkonferensie te belê waarby die aanvaarding van die Belhar belydenis as vierde belydenisskrif meer indringend bespreek sal word, vóór hul Algemene Sinodesitting later hierdie jaar. Indien ortodokse (behoudende) lidmate daarna beswaar maak teen die aanvaarding, kan hul besware moontlik gesmoor word deur hulle daaraan te herinner dat die NG leierskap darem nie té “liberaal” of progressief is nie, juis omdat húlle die teologies “liberale” Jean Oosthuizen vroeër in die jaar geskors het...

Godsdienstige idees is vir baie jare misbruik om mense onderdanig te hou en hulle daaraan te herinner dat hulle nié in opstand moet kom teen die huidige regering nie. Magtige belangegroepe is deeglik bewus hiervan en werk dikwels saam met godsdienseiers wat voorgee dat húlle besluite in ooreenstemming is met die “Wil van God”. In Suid-Afrika is veral Afrikaners vir baie jare verdeeld en verward gehou deur kerkleiers wat vroeër jare te kenne gegee het dat Apartheid wel Bybels-regverdigbaar is; asook kerkleiers wat deesdae reken dat die Apartheidsbeleid “sondig” of ten minste “onbybels” was. Mense wat glo dat die Bybel die letterlike, onfeilbare “Woord van God” is, verskil dikwels hemelsbreed van mekaar wat betref hul interpretasie daarvan. Sodoende glo Israelisie-ondersteuners dat die Bybel slegs van toepassing is op Witmense en dat slegs Witmense gered kan word, terwyl Calviniste glo dat die Evangelie vir alle mense bedoel is. Calviniste verskil egter van mekaar wat betref hul ondersteuning van Apartheid. Die Afrikaanse Protestantse Kerk, HNP en AWB is fundamentalisties Christelik, terwyl baie “linksgesinde” teoloë van die driesuster kerke die Belhar belydenis ondersteun. Die magte “agter die skerms” besef dat hierdie verdeelde blanke bevolking ʼn belangrike voorvereiste daarvoor is dat die ANC regering en hul “Geldmag-base” onverpoosd sal voortgaan om hierdie land te plunder en die Suid-Afrikaners nog verder te verarm en te onderdruk. Die NG Kerk raak aan die een kant meer teologies-konserwatief deur ontslae te raak van iemand soos Jean Oosthuizen, terwyl die Kerk aan die ander kant meer polities-linksgesind raak d.m.v. hul propagering van die Belhar belydenis. My jarelange bestudering van teologiese en politieke aangeleenthede het ʼn “sterk vermoede” by my laat posvat dat ons hier te doen het met ʼn misleidende “speletjie” wat op die ou end ook maar deel is van die nader beweeg aan ʼn uiteindelike eenwêreld-regering...

Henrietta said...

Jaco is dit maar net "vemoedens" of waarop baseer jy jou teorieë?

Jaco Steyn said...

Henriëtta. Min mense betwyfel die feit dat die Afrikaner Broederbond ‘n wesenlike invloed op die kerke gehad het, terwyl baie mense skepties is oor die invloed van Vrymesselary binne die NG Kerk. Ek was baie jare bewus van die invloed van Vrymesselaars binne die Rooms-Katolieke Kerk, maar eers nadat ek Eben Swart se DVD’s gekyk het, het hy my oortuig van die jarelange invloed van Vrymesselaars binne die driesuster kerke. ‘n Anonieme persoon het daardie DVD’s per pos aan my gestuur…

Jaco Steyn said...

Dis nie my gewoonte om fundamentalistiese Christene se webruimtes te adverteer nie, maar hier is die skakel na Eben se webblad - http://trumpetcall.co.za :)

Jaco Steyn said...

Die Kerkbode reageer “amptelik” op die onlangse debakel waarby hulle betrokke was. Dis min wat dit gebeur dat ek met ál die kommentare op ʼn artikel saamstem, maar in hierdie geval (http://kerkbode.co.za/?p=2867) stem ek selfs saam met Piet Croucamp se kommentaar oor die NG Kerkleiers se verskonings wat nou nie eintlik “waterdig” of “intelligent” is nie. Ek stem ook heelhartig saam met Hein Bertram se opmerking oor Kerkbode wat verbind is tot die bevordering van die “Sosiale Evangelie”. Leon Atterbury se opmerking oor oggend- en aandpraatjies wat nie ooreenstem nie, is ook baie insiggewend...

Henrietta said...

Jaco ek dink met ons boek "Die Trojaanse Perd in die NGK" het ons op gevoelige tone getrap, veral met die titel. Ons wou JUIS 'n beeld oordra van iets wat "undercover" gedoen word, soos met die beleg van Troje gebeur het. Ek dink deel van die woede wat toe uitgebars het, was juis daaroor dat hulle "geheime planne" aan die lig gekom het. Dankie vir die skakel, ek sal gaan kyk.

Jaco Steyn said...

Ds. Bertus (Osbloed) van Niekerk sê die volgende in sy rubriek, wat deel is van die Renaissance Gemeente se nuutste aanlyn nuusbrief by http://www.renaissancegem.co.za/nuusbrief/renaissance-nuus-2013-62.htm: "Moet hy byvoeg, sê Braam [Hanekom], dat hy namens die [NG] kerk dankie wil sê vir hierdie geleentheid en dat gesprekke soos hierdie [tydens die onlangse Woordfees te Stellenbosch] wat reeds in die kerk plaasvind, baie breër gevoer behoort te word. Die kerk is juis ten gunste daarvan dat mense oor hierdie en ander eksistensiële vrae moet debatteer. Daarmee trek hy natuurlik ʼn streep deur die persverklaring van Danie Mouton, voorsitter van die direksie van die Bybelmediagroep wat Jean Oosthuizen geskors het in die drama wat ontvou het omdat hy die gesprekke in die eerste plek gereël het. Danie het immers gesê hierdie gesprekke vorm nie deel van Kerkbode se ‘kernbesigheid’ nie. Ek [Bertus] snork, want minder as ʼn week tevore het Pieter Fourie, uitvoerende hoof van Bybelmedia gesê die deursnee kerklidmaat is te konserwatief om aan hierdie gesprekke blootgestel te word en daarom stel Kerkbode nie meer belang daarin om dit te borg of daarby betrokke te wees nie. ... Is dít die eintlike rede agter Jean [Oosthuizen] se skorsing, dat hy op die diskrepansie gewys het tussen wat predikante en dosente éintlik glo en wat die kerk van (konserwatiewe) lidmate verwag om te glo?"