Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

1/24/2013

Sowat 30 000 lidmate het die NG Kerk verlede jaar verlaat ...

en die media gons, soos onder andere hier: http://hierstaanek.com/2013/01/24/dwaalleer-in-die-ng-kerk-29-000-verlaat-die-ngk-in-2012/

4 comments:

Liza-Nel said...

Die Barna Group, ‘n toonaangewende navorsingsorganisasie in die VSA wat hulle toespits op kultuur en geloofsake, het bevind dat minder as 1% van alle jong Christenne in die VSA, dws jongmense tussen die ouderdomme van 18 en 23 jaar, ‘n noemenswaardige Bybelse wêreldbeskouing het en dan verduidelik hulle aan die hand van die volgende punte wat so ‘n beskouing behels nl:
• om te glo dat absolute morele waarhede nog bestaan
• dat die Bybel foutloos is
• dat Satan ‘n werklike wese is en nie slegs net simbolies bestaan nie
• dat jy nie salig kan word deur jou goeie werke nie
• dat Christus ‘n sondelose op aarde geleef het en dat
• God die Almagtige Skepper is van hemel en aarde en vandag nogsteeds oor Sy skepping heers.

Nog ‘n studie wat deur die Fuller Seminary gedoen is het ook bevind dat ‘n belangrike faktor is – en hier wil ek glo dat dit miskien een van dié belangrikste faktor is - of jongmense ‘n veilige hawe het waar hulle voordat hulle die huis verlaat hulle onsekerhede en kommer oor godsdiens vry kan bespreek, hetsy in hulle ouerhuis of dan by ‘n jeugorganisasie by hulle kerk. Hulle het verder bevind dat die meeste van hierdie sogenaamde kerkjeugorganisasies bloot geleenthede bied vir sosiale samesyn waar pizzas ge-eet word en vermaak veskaf word! Dus word die jongmens nie ordentllik onderrig om die aanslae naskools te hanteer nie...

‘n Tweede belangrike bevinding deur Barna en USA Today toon dat intellektuele skeptisisme ook ‘n groot rol speel by kerkverlating onder skoolverlaters, weereens toe te skryf aan gebrekkige of geen godsdiensopvoeding in die ouerhuis of die kerk nie. Die sekulêre invloed van die TV en ander sosiale media kom ook hier te sprake, maar die onus berus nogsteeds vierkantig op die Christen-ouer en die kerk se skouers om ‘n gesonde bybelse wêreldbeskouing by die kind te kweek, een wat hom kan pantser teen die aanslae van die wêreld daar buite... (2 Korinthiers 10:5).

En dan is die kerklui bekommerd oor 'n "ouer wordende kerk". Pleks hulle meer aandag gee aan ons jongmense se geestelike welstand.

Liza-Nel said...

Regstelling: die eerste sin moet lees:
Die Barna Group, ‘n toonaangewende navorsingsorganisasie in die VSA wat hulle toespits op kultuur en geloofsake, het bevind dat minder as 1% van alle jong Christenne in die VSA, dws jongmense tussen die ouderdomme van 18 en 23 jaar, geen noemenswaardige Bybelse wêreldbeskouing het nie...

Henrietta said...

Dankie Liza - ek wonder wat die persentasies hier sal wees? Dalk klein bietjie beter volgens 'n SATS-verslag:http://www.satsonline.org/userfiles/Report%20on%20Bible%20Literacy%20Survey.pdf

Henrietta said...

Die CSV het deur die jare wonderlike werk gedoen, op skool en Universiteitsvlak en ek glo dit word steeds gedoen (ek kry gereeld nuusbriewe van hulle).