Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

6/01/2012

Nuut op die rakke: Jesus Christus en ons lewe in Hom deur Prof Johan Malan

’n Nuwe boek deur Johan Malan, getiteld Jesus Christus en ons lewe in Hom, is in April 2012 deur Lux Verbi uitgegee. Dit bevat ’n sistematiese, evangeliese leerstelling oor die Persoon en werke van die Here Jesus. Die boek word landswyd deur Christelike en ander boekhandelaars versprei, maar kan ook per pos bekom word by On the Dot (Lux Verbi se verspreider), Kalahari.net en Leserskring. Volg die skakel hier onder vir die bekendstelling op Lux Verbi se webblad:

http://www.luxverbi.co.za/content/jesus-christus-en-ons-lewe-hom

Agtergrondgegewens deur die skrywer aangebied vir redes wat tot die skryf van ’n boek van hierdie aard gelei het, asook ’n kort opsomming van die boek self kan hier gelees word:

http://fortheloveofhistruth.com/2012/05/13/prof-johan-malan-jesus-christus-en-ons-lewe-in-hom-afrikaans/

‘n Uittreksel uit die resensie van Anton Bosch:

Toe Jesus die eerste keer aarde toe gekom het, het die godsdiensleiers Hom nie erken nie en Hom gevolglik as ’n bedrieër gekruisig. Dit was nie omdat hulle Hom nie verwag en nie die Messias wou ontvang het nie, maar omdat hulle Hom nie kon erken nie, ten spyte daarvan dat Hy duidelik aan hulle gesê het wie Hy was.
Hierdie situasie was die gevolg van ’n onvolledige begrip oor wie Hy was. Hulle het gemeen dat die Messias ’n politieke verlosser sou wees wat die heerlikheid van Israel se koninkryk sou herstel. Hulle het egter nie kennis geneem van die baie Skrifuitsprake wat verklaar dat Hy ’n lydende Messias sou wees wat aan die kruis sou sterf vir die sondes van die wêreld nie.

Hulle het wel sekere waarhede verstaan, maar nie die hele waarheid nie, en dit het ewige gevolge ingehou vir hulle en hulle volk.
Dieselfde situasie heers vandag nog. Sekere waarhede oor Jesus Christus word deur vele mense bely. Baie predikers en kerke hou Hom voor as die een wat seën, genees en voorsien. Ander praat van sy groot liefde, genade en barmhartigheid, terwyl ander weer in vrees lewe vir sy oordele. Maar ’n gedeeltelike begrip van wie Jesus is, is net so gevaarlik as geen begrip nie omdat dit na die verering van ’n valse Jesus lei (2 Kor. 11:4).

[...] Jesus se opmerking aan haar [Samaritaanse vrou] was egter: “Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid” (Joh. 4:22).

Klaarblyklik sal baie mense vandag ook nie die ware Christus erken nie, selfs al staan Hy voor hulle, want hulle weet nie wat (of Wie) hulle aanbid nie.

Dit is hierdie behoefte wat aangespreek word in prof. Malan se jongste boek, Jesus Christus en ons lewe in Hom. Die boek gee ’n gebalanseerde en volledige oorsig van wie Jesus werklik is en wat Hy deur sy werk op aarde bereik het. Die skrywer lig al die belangrike fasette van die lewe en werke van Jesus Christus toe. Niemand wat hierdie boek gelees het, sal die ware Jesus verwar met enige van die valse Jesusse wat uitvindsels van mense is nie.

“Ek weet van geen ander boek wat doen wat hierdie boek doen, en dit ook so goed doen nie. Ek is persoonlik geseën, bemoedig en uitgedaag terwyl ek dit gelees het.”

Anton Bosch

http://www.antonbosch.org/

(Ds. Bosch, vroeër van Pietermaritzburg, RSA, is leraar van die Sun Valley Community Church in Los Angeles, Kalifornië, en ook dosent aan ’n teologiese skool. Hy het ’n meestersgraad in teologie aan ’n Suid-Afrikaanse Universiteit verwerf en werk tans aan sy Ph.D.)

No comments: