Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

4/10/2012

Verklaring deur besorgde Kaapse lidmate

"In die noordelike voorstede van Kaapstad en in die Somerset-Wes en Strand omgewing is daar lidmate van die Nederduitse Gereformeerde Kerk wat gereeld bymekaar kom met die uitsluitlike doel om te bid vir die kerk en om te besin oor dit wat, veral in die jongste tyd, op kerklike front aan die gebeur is. Soos u weet het talle lidmate die kerk verlaat. Vir baie in die kerk is daar onsekerheid en ongelukkigheid oor sommige besluite wat by kerklike vergaderings geneem is, oor botsende standpunte en uitsprake deur leiers in die kerk en oor wat in die media gelees en gehoor word. Ons, die ondergetekendes , glo dat die Woord ons leer om duidelik en ondubbelsinnig standpunt in te neem vir die waarheid en, in die woorde van Judas 1:3, “kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is.” Lees verder hier: http://www.glodiebybel.co.za/index.php/geloofskwessies-m/55-ng-kerk-kat/588-verklaring-deur-kaapse-lidmate.html

1 comment:

Henrietta said...

Die verklaring van die besorgde Kaapse NG-lidmate kring wyd uit...

Mense wat dit onderskryf, plaas dit op hul blogs en Facebook-mure...

Selfs Ds Slabbert le Cornu , van die GKSA het dit belangrik genoeg geag om dit op sy blog te sit, met sy eie kommentaar daarby, hier: http://proregno.com/2012/04/10/verklaring-deur-kaapse-ngk-lidmate/#comment-904