Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

12/05/2011

“ONS WIL DIE KERK VERANDER” - Laurie Gaum

Daar is vandag ‘n kort uitreksel en ‘n skakel na ‘n berig oor Laurie Gaum wat die kerk wil verander ( Die Burger, 2011/12/03) op ‘n onderafdeling van die NG Kerk se Tuisblad. Lees hier: http://www.ngkerk.org.za/index.asp?bodyType=tuisblad

So Laurie Gaum wil die kerk verander . Hy voeg sy stem by dié van sy pa , Frits Gaum (lees hier: http://www.rapport.co.za/Suid-Afrika/Nuus/Fluit-fluit-is-die-NG-Kerk-dalk-uit-vra-Frits-Gaum-20110312
 en ook dié van Nico Geldenhuys (lees hier:http://www.dieburger.com/By/Nuus/My-brief-teen-die-kerkdeur-20111104-2)


Hierdie mense se wortels is in die NG Kerk. Ook op die NG Kerk se Diversiteitsforum sug mense blykbaar na verandering, maar hierdie Forum is nie sommer net "iemand se blog" nie. Hierdie forum is gekoppel aan die Tuisblad van die NG Kerk. Om by hierdie Diversiteitsforum uit te kom, moet mens dus eers klik op die Tuisblad van die Nederduits Gereformeerde Kerk. Heel bo-aan is ‘n keuse-lysie , onder andere “Belydenisgrondslag”. Wanneer mens daarop klik , kry mens ‘n duidelike uiteensetting van wat die “visie en missie” van die NG Kerk.

Miskien moet die Gaums , Geldenhuyse en andere in die NG Kerk wat graag “die kerk” wil verander daarop gaan klik (hier: http://www.ngkerk.org.za/index.asp?bodyType=belydenis )

Daar word kortliks verklaar:
“Dit (dus dit wat alles op hierdie spesifieke blad aangedui word) vorm ook die belydenisgrondslag van die NG Kerk, omdat dit in ooreenstemming met die Bybel is. Daarin word ons gereformeerde verstaan van die Christelike geloof geformuleer.”

Mense WIL die kerk verander, maar MAG hulle, en indien wel, waarnatoe?
Dr. Henrietta Klaasing, Groblersdal.

2 comments:

Liza said...

Die hele wêreld wil deesdae die kerk verander.

Die wêreld sê daar moet minder dogmaties na die Bybel gekyk word, omdat die moderne mens nie sy vryheid deur ‘n eng, letterlike beskouing van die Bybel wil beperk nie. Hy wil vry en los wees om te doen wat hy wil, hoe hy wil en wanneer hy wil - alles maar deel van die postmoderne dekonstruksie en verval.

Anonymous said...

Presies Liza! Gelukkig glo ons wat ons sing: "Hou Christus self sy kerk in stand, vergeefs die hel se woede" - Henrietta