Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

10/09/2011

GETROUHEID AAN DIE BYBEL!

Beswaardes eis getrouheid aan Bybel

Marlene Malan

Die NG Kerk is op ’n “dwaalpad”, meen ’n groep van sowat 50 “bekommerde, besorgde Bybelgetroue NG lidmate” wat beoog om by die NG Kerk se algemene sinode met plakkate te betoog.

Lees hier:
http://www.rapport.co.za/Suid-Afrika/Nuus/Beswaardes-eis-getrouheid-aan-Bybel-20111008

22 comments:

Danie Loots said...

Toi-toi vir die Bybel as Waarheid.

Liza said...

:)

Henrietta said...

'n Foto van Louis vanoggend geneem is op Kerkbode se Facebook - rol af, dis redelik ondertoe, met die gewone verwagte kwota beledigings daarby!!

Liza said...

Het gelees en veral die leedvermakerige beriggie deur ons weet mos wie wat beweer dat Louis deur almal in die steek gelaat is.

Wat die arme man nie weet nie is dat Louis op eie inisiatief en uit die moed van sy oortuiging namens almal wat bekommerd is oor die rigting wat ons kerk besig is om in te slaan daar staan met sy plakate.

Ek wonder maar net of dié meneer (en sy ondersteuners wat so monduitspoel) dieselfde sou gedoen het vir dit waarin hy/hulle glo?

Sterkte Louis en onthou Jesus het belowe: “Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My uitspreek‚ vir hom sal Ek My ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is” (Matt. 10:32).

Liza said...

Ek lees op Kerkbode/Facebook dat dr Nelus Niemandt verkies is tot die nuwe moderator van die NGK - nou gaan hy seker sy Nuwe Drome vir die kerk bewaarheid...

"In sy boek Nuwe Drome vir Nuwe Werklikhede:Geloofsgemeenskappe in pas met ‘n Postmoderne Wêreld, propageer prof Nelus Niemandt van Tukkies hierdie bg Emergent-leiers, hulle idees en die postmoderne paradigma sonder enige voorbehoude.

Onder die opskrif: My kop is geswaai, skryf die bekende prof Stephan Joubert in sy voorwoord tot die boek: “Nelus Niemandt is een van die invloedrykste denkers…Sy insigte is asemrowend…” Die Nuwe Drome boek sê hy, is ‘n “absolute juweel…kop-oopmaak materiaal …horisonverskuiwend…sonder twyfel die belangrikste boek op die Suid-Afrikaanse kerklike toneel…”. Joubert skryf verder: “Nelus het goed daarin geslaag om die insigte van die mees invloedryke eietydse denkers oor kerkwees in homself te internaliseer en op vars maniere te verwoord!”
-Uit AANHEGSEL 2 Promosie materiaal vir WTL Seminaar oor “Emerging” Kerk.

En die vername 'Emergent'-leiers na wie hier bo verwys word is onder andere Leonard Sweet, Rob Bell,
Brain McLaren, Tony Jones en Erwin McManus.

Henrietta said...

Ja Liza, lyk my die postmoderne koeël is dwarsdeur die kerk . . . se hart!s dwarsdeur die kerk . . . se hart! Henrietta

Danie Loots said...

Julle ek kry sommer 'n beklemming om my keel, of is dit my hart. Met Prof. Piet Strauss aan die stuur van sake was ek nog redelik gerus.

Ek hou my asem op en dink aan julle.

Henrietta said...

Dankie Danie. Met elke nuwe aankondiging dink ek: hulle het laaaaankal hulle planne agtermekaar gehad, wie moet vir wat gekies word, en als val (dink hulle!) soos legkaartstukke inmekaar.

Weet jy, ons het ons waarskuwende boodskap soos die wag in Eseg 3 laat klink. In Romeine 1 vers 20 staan dat daar geen verontskuldiging is vir dié wat ongehoorsaam is nie ....

Ons is net verantwoordelik vir ons eie aksies, nie vir ander mense se re-aksies nie - DIT is hulle verantwoordelikheid.

Danie Loots said...

Henrietta, ek dink nou ook sommer aan Esegiël 3:17-19. Dit is nogal waaroor Oom Angus verlede jaar gepraat het by MMC2010.

Esg. 3:19 "As jy hom waarsku en hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid nie, van sy bose optrede nie, sal hy deur sy sonde sterf, maar jy sal jou eie lewe behou."

Dit bly egter 'n hartseer saak.

Henrietta said...

Ons het berig gekry dat Louis aangesê is om op te pak en te loop, en al sy plakkate te verwyder - blykbaar het die moderatuur dit gevra!! So ek neem aan die seisoen van luister is nou amptelik verby? of is dit Zuma se inligtingswet wat so stil-stil deur die parlement is?

Jaco Steyn said...

Hallo Danie, Liza en Henriëtta,

Ek het vandag ‘n kort verslag oor die besluite van die afgelope Algemene Sinode van die NG Kerk , op die webblad van die Nuwe Hervorming Netwerk geplaas by - http://www.nuwe-hervorming.org.za/forum/onlangse-besluit-algemene-sinode-ng-kerk-oor-belhar-belydenis. Julle sal miskien nie met alles daarin saamstem nie, maar julle sal dalk dele van my verslag insiggewend vind.

Liza said...

Dankie Jaco. Sal gaan kyk.

Danie Loots said...

Is daar 'n notule of een of ander dokument wat al die besluite wat geneem was opsom?

Liza said...

Besluite
Lees onder 2e kolom Nuusflits - Nuwe artikels

Liza said...

Jaco jy skryf: Die "bottom line" is natuurlik dat sinodes se besluite weining te make het met die leiding van die Heilige Gees, terwyl dit meer verband hou met politieke en kulturele omstandighede.

Dalk, maar kyk na die groter prentjie of sal ek sê agenda... Gee maar die liberales wat binne die NGK sit kans om hulle agenda/plan met die NGK ten volle ten uitvoer te bring. Belhar en die duiwel was maar net die (stadige) begin. Alles is deel van die groot globaliseringsplan om die weg te baan vir ‘n een wêreldregering en –kerk natuurlik.

Net so terloops, baie water moet nog in die see loop alvorens Belhar deel van die kerk se amptelike belydenisgrondslag gaan word, indien ooit...

Jaco Steyn said...

Hi Liza,

Ek moet erken dat ek hierdie keer, vir ‘n verandering, met hierdie stelling van jou saamstem – "Alles is deel van die groot globaliseringsplan om die weg te baan vir ‘n een wêreldregering en –kerk natuurlik." Die kerke word dikwels deur die geldmag misbruik om hul duister doelwitte te bereik. Dis interessant dat beide die NG en NH Kerke min of meer dieselfde besluite oor apartheid kort na mekaar geneem het. Dit laat mens wonder of die Afrikanerbond (die geldmag se maatjies) nie alweer agter die skerms besig is met ‘n gekonkel nie...

Danie Loots said...

Dankie vir daardie skakel, Liza.

Ek het net die media se opskrifte gelees, nie die artikels self nie, maar die opskrifte het my beslis verkeerd laat verstaan. Ek het gedink alle vorme van groot doop is afgekeur.

Maar ek sien hulle het die volgende goedgekeur: "Die Sinode besluit dat gemeentes aangemoedig word om geleenthede te skep waar doopherinnering of herdenking deel word van lidmate en gemeentes se verhaal."

Ek wonder of die motief agter hierdie besluit suiwer is (net soos die oor die duiwel / bose, en ander besluite).

Ek dink hierdie besluit probeer altwee kante (van die doop debat) paai, maar spreek nie eintlik die kern saak aan nie, en volg beslis nie die Bybelse riglyne nie.

Vir mense wat die Doop as 'n Verbondsdoop sien, iets soos die vervanging van die Besnydenis, sal hierdie "Doopherdenking" geen sin maak nie.

Vir mense (soos ek) wat die Doop sien as 'n daad van 'n gelowige om te wys dat hy/sy nou bekeer / wedergebore is en Jesus gaan begin volg, is die "Doopherdinking" net so vreemd, veral omdat die Babadoop / Verbondsdoop steeds as voorwaarde gehou word vir deelname aan verskeie gebeure in die kerk, o.a. die Nagmaal.

Maar ten minste lyk dit of die Sinode konsekwent was. Om hulle eerder te laat lei deur mense se voorkeure en opinies as om die Bybel as absolute rigsnoer te gebruik. Net soos hulle gedoen het met duiwels en die bose.

Baie word oor die motief gesê in die volgende punte:

3. Die Algemene Sinode gee terselfdertyd erkenning aan die feit dat Christelike kerke nie almal dieselfde Doopbeskouing huldig nie, maar dat ons nogtans saam met mekaar deel uitmaak van die Kerk van Christus.
4. Die Algemene Sinode gee dankbaar erkenning aan lidmate wat ten spyte van hulle ander verstaan van die doop steeds lojaal bly aan die kerkverband en wil hulle verseker dat hulle 'n geestelike tuiste in die NG Kerk het.
5. Die Algemene Sinode vra opreg verskoning vir lidmate wat op een of ander wyse rondom die doop seergekry het, en nooi hulle uit tot onderlinge gesprek waar daar op pastorale wyse saam oor die saak gesels en gebid kan word.

Jaco Steyn said...

Hallo julle. Ek het dieselfde "verslag" van my oor verlede week se NG Sinode, op Dan Roodt se PRAAG-webblad geplaas by (http://praag.co.za/menings-magazine-196/briewe-magazine-230/10434-belhar-belydenis-gaan-blankes-verder-verdeel.html). Heelwat interessante kommentaar is daarna gelewer. Ek het vanoggend nog kommentaar bygevoeg wat veral Liza dalk gedeeltelik mee sal saamstem.

Michael said...

Bietjie van die onderwerp af:

So van EEN WÊRELD gepraat. 'n Interessante verwikkeling in die IMF oor die Rand

Hieruit kan ek duidelik sien hoekom daar nou 'n monetêre gemors is en waar dit kan heen gaan.

Liza said...

Henrietta jy skryf op 13 Oktober dat Louis blykbaar deur die moderatuur gevra is om op te pak en te loop...

Kan jy 'n bietjie meer uitbrei hierop - bv. hoekom op die voorlaaste dag van die AS-sitting? 'I smell a rat'.

Liza said...

Jaco hierdie "moontlike vestiging van 'n eenwêreldgodsdiens" waarvan jy in jou pos op Praag/Menings skryf is eeue gelede al in Matt. 24:4-5) voorspel:Toe die Here oor die tekens uitgevra is wat die nabyheid van sy wederkoms aandui, het Hy heel eerste die wydverspreide voorkoms van geestelike misleiding genoem: "Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei" Die baie mense wat deur baie valse leraars mislei sal word, dui op die algemene aanvaarding van ‘n veranderde siening wat mense in die eindtyd oor Christus sal huldig.

Dit verklaar die verskynsel waarom die hele wêreld verwonderd agter Satan se valse Christus sal aangaan - Op. 13:3. Dit sal ‘n verenigde, multigodsdienstige verering en aanbidding van die Antichris wees...

Dis nogals ironies dat jy dit sien kom en dat dit juis die Sakkie Spangenbergs van hierdie wêreld is wat meewerkers is om hierdie profesie in vervulling te laat gaan.

Jaco Steyn said...

Hi Liza. Die "magte agter die skerms" het al honderde jare gelede godsdiens misbruik ten einde ander mense te mislei en te onderdruk. Deesdae gebruik veral die neokonserwatiewe drukgroepe in Amerika, godsdienstige fundamentalisme om hul doelwitte te bereik - doelwitte wat oorlogvoering teen Moslems en die beskerming van Israel insluit. Die geldmag se uiteindelike doelwit sluit in die vervanging van álle tradisionele godsdienste met ‘n nuwe materialistiese en ateïstiese eenwêreld "godsdiens" - die kommunisme van Rooi-Sjina en die ou Sowjetunie was goeie voorbeelde hiervan. Die voorlopige aanvaarding van die Belhar belydenis is deel van hierdie pad van die afwatering van tradisionele geloofsbeginsels. Daar sal dus op die ou end weinig verskille wees tussen die NG Kerk en ‘n politieke organisasie soos die ANC. Terwyl sommige "afvallige" Afrikaners slagoffers is van ‘n materialistiese lewensbeskouing, poog ék om mense in te lig oor die feit dat beide tradisionele godsdienste én materialisme, handige hulpmiddels is/was van magtige belangegroepe. Ek is ‘n ondersteuner van ‘n Nuwe Spiritualiteit wat nie slegs daarop ingestel is om mense meer spiritueel-bewus te maak nie, maar wat ook weerstand bied teen die geldmag en hul misbruik en onderdrukking van mense. Dit is dus nodig dat mense behoort weg te beweeg vanaf godsdienstige fundamentalisme, maar in plaas daarvan om materialistiese ateïsme te omhels, behoort hulle te streef na die aanvaarding van ‘n spirituele lewensbeskouing wat o.a. ‘n ander godsbeskouing – panenteïsme, insluit.