Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

7/20/2011

“Wie is die ware konkelaars ?”

Dr. Slabbert le Cornu oor Ferdie Mulder se boek, Opgestaan, op sy webwerf (hier: http://proregno.wordpress.com/2011/07/20/boekbespreking-opgestaan-deel-1/ )
"In ‘n neutedop wil ek, vanuit my eie perspektief, die gebeure van 2001-2006 saamvat, deur die vraag te vra volgens prof. Jurie Le Roux se 'gekonkel woorde', wie nou eintlik die ware konkelaars is ? Ek meen:
Die vervolging, onreg en verkleinering wat plaasgevind het teen Ferdie en medestudente in die jare 2001-2006, en nog belangriker om die sentrale leerstuk van die liggaamlike opstanding van Christus te negeer deur hulle te vervolg wat beskerm moes word, en hulle vry te spreek wat skuldig is aan dwalinge - is die gevolg van die ‘gekonkel’ van dwaalleraars en magspeletjies van kerklike broederbonders (soos gesien kan word in die 7 verhore wat tydens hierdie saak daaroor plaasgevind het), wat mense en mense-aansien meer vrees en respekteer as vir God en sy gebod (contra Spr.29:25 en Mark.8:38). In deel 2 van my bespreking wil ek daarop wys in antwoord op Le Roux wat die vroeë kerk beskuldig van 'n 'gekonkel' van die Woord, dit eintlik hoër kritiese en postmodernistiese teoloë is wat ala 'Da Vinci Code' filmteologie besig is om te konkel met die Woord, die kerkgeskiedenis en ons gereformeerde belydenisskrifte, al vir dekades lank.” (Lees verder).

3 comments:

Henrietta said...

"My hart huil saam met Ferdie en ander oor daardie studente en gelowiges wat nou nog verward is, wat die geloof verlaat het deur die toedoen van dwalinge. Ons troos is, dat die uitverkorenes wel verwar kan word, vir ‘n tyd lank die sekerheid en vreugde van die geloof kan verloor, maar nooit in der ewigheid verlore sal gaan nie (lees Matt.24:11-13 in die lig van 24:24 en Joh.10:28; sien ook DL hoofstuk 5). Dit is ons wonderlike troos in Jesus Christus, want Hy hét opgestaan (Matt.28:6,7), geen dwaalleraar of kwaadwillige twyfellaar kan dit verander nie !
So ja, aan die eenkant is daar vrede, vir elkeen wat glo in Christus en al sy weldade, wat waarlik in Hom glo soos Hy Hom geopenbaar het, ongeag dat dit ‘dwaasheid’ is in die oë van die Nuwe Hervormers en Panenteïste (1 Kor.1:18-31).
Maar, aan die anderkant is daar nie vrede, ware vrede nie, waar die leuen voortgaan, waar die dwaling saam met die waarheid in ‘n sogenaamde (valse) liefde ‘geakkomodeer’ word in ons postmodernistiese kerke, is daar gaan ware vrede en toekoms nie, en is iemand ‘n valse profeet as hy ‘n valse vrede ten koste van die waarheid verkondig (Jes.5:20; 57:21; Jer.6:14; 2 Tim.4:1-5), as Hy verkondig dat Jesus Christus as die Seun van God nie in die vlees gekom het nie. Sy ongeloof en ongehoorsaamheid bly as straf op hom (1 Joh.5:12), hy erken met sy ongeloof dat Hy nie uit God gebore is nie (1 Joh.5:1) en dat hy verlore sal gaan, as hy hom nie bekeer nie (Joh.3:36)(.... )


".....My geliefde broer en suster, is ek en u wys of onwys in ons kerklike tuistes vandag en vir die toekoms ?
Na ek die boek klaar gelees het, het ek nie geweet wie die mees tragiese figure is nie:
1. die professore wat blykbaar oortuig is dat al hul dwalinge nog werklik inpas onder die vaandel van ‘gereformeerd christelik’ ? (In hierdie sin het die belydende lede van die Nuwe Hervorming meer integriteit, deur opreg hul nuwe geloof te bely [al is hul ‘opreg’ verkeerd] en te besef hul kan nie meer saam met die kerk van alle eeue die Apostolicum van harte bely nie.)
2. of die kuratorium en ander kerklike leiers wat dink hul doen God ‘n guns deur ‘n dienskneg van God te vervolg en te skors, en so ‘n valse vrede te skep wat nie God se eer of die kerk van Christus dien nie ?
3. of ware opregte gelowiges in die NGK (en ander kerkverbande?) wat nog steeds, ongeag dat hul geweet het van hierdie saak, met hul geld en gawes ‘n postmodernistiese teologiese fakulteit ondersteun wat eintlik ‘n intergeloofsteologie instelling in die praktyk geword het ?
Waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Bely ons met woorde én dade wat ons waarlik glo, dat Christus waarlik opgestaan het, en ons saam met Hom ? Is ons bereid, ook ons wat in kerkverbande sit wat al meer die afvalligheid van die NGK volg, om die kostes te bereken om Jesus te volg, ongeag die gevolge ... soos Ferdie ?
"En Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, hy sal dit red. Wat baat dit 'n mens tog as hy die hele (akademies-teologiese?) wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen? Want elkeen wat hom skaam vir My en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam wanneer Hy kom in sy heerlikheid en dié van die Vader en van die heilige engele." - Luk.9:23-26
Einde van deel 1.”
Kort stukkies uit Dr Slabbert le Cornu se resensie (deel I) van Ferdie se boek, Opgestaan, op sy webblad, hier: http://proregno.wordpress.com/2011/07/20/boekbespreking-opgestaan-deel-1/

Anonymous said...

My hart is stukkend. Want wanneer die leuen seevier oor die waarheid, (en dit nogal in die Kerk)dan wonder 'n mens maar net wat is volgende. Ongelukkig is dit 'n feit dat die gewone lidmaat in die duister gehou word oor die ware feite, en nie almal het toegang tot Ferdi se onthullings nie.Vir hoe lank gaan die Here nog wag voordat Hy die NG Kerk se kandelaar gaan verwyder as gevolg van die feit dat ons ons eerste liefde verlaat het?

Louis le Roux

Henrietta said...

Ja Louis, as mens kyk waar Ferdie vandag is - wonder mens: sou hy ooit die hoogtes hier in Suid-Afrika op so 'n jong ouderdom bereik het? Die ander gedagte wat onmiddellik opkom is: wat 'n verlies vir Suid-Afrika EN die NG Kerk!

In sy boek gee hy skokkende statistieke van jong mense wat saam met hom teologie begin studeer het, en hoe MIN van hulle klaargemaak het.