Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

7/19/2011

Vernietig teologie geloof?

Vernietig teologie ’n lewende geloof in Jesus Christus? Sommige pastore en predikante dink so. Hulle mag moontlik goeie redes wat uit slegte erva¬rings gebore is, hê. Dit het byvoorbeeld met Wynand* gebeur. Wynand het Jesus Christus in sy matriekjaar leer ken. Sy lewe het daadwerklik verander. Voorheen wou hy Sielkunde aan die universiteit studeer, maar toe het net een ding werklik getel – om Jesus Christus te dien. Hy het met sy predikant gaan gesels en hulle het saamgestem dat God Wynand roep om die bediening te betree. Na skool het Wynand vir Teologie ingeskryf – opgewonde oor die vooruitsig om dieper in God se Woord te delf. Lees self hier verder: http://www.juig.co.za/article.php?id=140

2 comments:

Gideon said...

Wyse woorde dié van dr. Kevin Smith. Die vraag bly egter nog steeds: Indien die kerk sy eie teologiese seminarium sou begin, hoe gaan die dosente gekeur word? Wie gaan beheer uitoefen om te verseker dat geloof in God en Sy Woord opgebou word en nie afgebreek word nie? Huidiglik sal 'n soektog na "bevoegde" dosente beslis nie onder ons huidige (meerderheid van) dosente gevind word nie. 'n Baie deeglike "geestelike" infrastruktuur as basis sal ook geskep moet word.

'n Verdere vraag: Wie sal die voortou neem om so 'n beweging (van 'n eie kweekskool) aan die gang te kry? Ek glo nie daar is meer genoeg geestelike energie oor binne die "Kerk-leiding" om eens aan soiets te dink nie - laat staan nog te doen! Wie sal dan soiets innisiëer? Die lidmate self? Lyk my dít sal die enigste hoop (huidiglik) wees - of liewer gesê: die hoop is beter by lidmate as by die kerkleiding (persentasiegewys).

As dit dan van die lidmate af sou kom, wie van hulle gaan begin om so 'n droom 'n werklikheid te maak? Die "man-in-die-straat"-lidmaat weet nie eens wat aangaan nie. Wie gaan hulle dan inlig? Hoe gaan hulle ingelig word as die media nie daarvoor te vinde is nie en so 'n poging selfs deur Kerkbode gekelder word? Sou Adri-Louise miskien kon help om Kerkbode se huidige "gewone werkswyse" te omseil?

Ek kan aan geen ander groepering van Bybel-gelowige lidmate dink nie as ons huidige "Forum" waar die ywer en passie vir die suiwer Evangelie (soos o.a. verwoord in die Gereformeerde Belydenisskrifte) nog helder brand.

Waarvandaan gaan 'n Kerk wat alreeds per definisie van sy eie belydenisskrifte 'n valse kerk geword het,(NGB Artikel 29) die lus en ywer kry om 'n "nuwe" teologiese kweekskool met 'n gesonde grondslag in die lewe te bring?

Het dit nie tyd geword dat ons weë bedink wat gevolg kan word om so 'n kweekskool tot stand te bring, en óók daarvoor te bid én te werk nie? Sou 'n tydskrif soos JUIG/JOY met so 'n "veldtog" behulpsaam kon wees? Die spreekwoord sê mos: "Die mens wik, maar God beskik".

Henrietta said...

Ek is een van dié wat vra vir 'n eie seminarium vir die NG kerk. Jy vra baie geldige vrae Gideon, met perspektiewe wat nog nooit by my opgekom het nie! Ek hoop ander lees hier en lewer kommentaar.