Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

5/05/2011

Natuurlike Wet.

Natuurlike Wet: Die waarde van die natuurlike wet in alle mense se harte.
Romans 2:14 14 Wanneer heidene, wat nie die wet het nie, tog vanself dinge doen wat die wet vereis, is hulle vir hulleself'n wet al het hulle nie die wet nie.
Daar is vir my iets wat die mens in hierdie verband begin ontken het en Paulus spreek dit aan. Hy erken dat die boosheid van die mens se natuur nie dierlik is nie maar uit bewustelike ongehoorsaamheid aan die natuurlike wet van God kom.
Een van die grootste ongeregtigheid uit die hart van morele mense is die ontkenning van God se natuurlike wet in die harte van immorele mense. Dit is die verantwoordelikheid van enige beskawing om moraliteit as 'n universele waarheid te sien en uit te leef.

Die mens is so wonderlik onafhanlik in ons denke dat as ons onsself oortuig dat ons maar net diere is dan sal ons die ganse realiteit in hierdie gedagte indwing. Hierdie vermoeë om onsself teen die universele waarhede te stel maak die mens ongelooflik gevaarlik, maar dieselfde vermoeë kan ingespan word om die ganse realiteit van ons bestaan ongelooflik mooi en veilig te maak.

6 comments:

Michael said...

Hallo julle hierdie is 'n gedagte wat ek maar net met julle ook wou deel. Dankie vir alles wat julle met my deel dit maak my lewe mooier.

Michael said...

Wat dink julle van ons van goeie morele en selfs Christen mense wat die natuurlike aard van God se wet ontken?

Liza said...

Hi Michael - "long time no see"...

In die gees van jou pos/verwysing uit Romeine 2 durf ek geen opinie lig oor die "goeie morele Christen mense" waarna jy verwys nie...ons staan almal skuldig.
Die kennis van die wet sal die Jode ook niks in die sak bring nie, al leer hulle selfs ander daarvan, want as hulle self nie doen wat die wet sê nie, sal hulle verag word deur heidene en tot ’n belastering van God aanleiding gee... (2:17-24).

Michael said...

Hallo Liza,

Lekker om te hoor hoe jy die saak nog helderder maak. Dit is juis die hele deel van Paulus se insig in die begin van Romeine en die feit dat die moderne mens nie meer werklik glo dat alle mense het die morele wet van God in hulle harte nie. Die nuwe besef waartoe ek gekom het is dat nie net goeie morele sekulêre mense nie maar ook baie Christene nie meer glo dat daar so iets soos universele kennis van God se wil/wet is nie.

Ek dink dit is geldig om te verstaan dat van die "wettiese" Jode het juis geglo dat morele bewussein net in die wet gevind kan word en nie universeel deur God in almal se harte leef nie. Hulle fout is daarom een en dieselfde as die sekulêre morele mens en ook die moderne "liberale" Christene.

Waar lê die waarheid van God se boodskap in hierdie deel in Roneine? Ek dink dit kan wees dat ons weer moet besef dat alle mense het 'n wesenlike besef van sy/haar morele tekortkominge ongeag die selfhipnose, wat kom uit ons vermoeë om onsself te oortuig dat moraliteit bloot 'n sosiale konvensie is. Dit behoort die punt te wees waar mense besef hoe noodsaaklik Christus se redding is. So lank as wat ek myself kan oortuig dat moraliteit net 'n sosiale konvensie is sien ek nie die doel van die kruis duidelik nie.

Henrietta said...

Heerlik om weer jou naam hier te sien Michael, en lekker onderwerp!

Jay Adams sê skuldgevoelens is eintlik ons gewete wat ons pla en dit is deur God in die mens ingebou. Hy sê ook dat die gewete die een ding is wat na die sondeval in die gevalle mens oorgebly het. Hy vergelyk die gewete met ‘n waarskuwing, ‘n “rooi liggie” op ‘n kar se paneelbord wat aangaan. Soos ‘n rooi liggie wat die bestuurder waarsku dat daar fout is, waarsku die gewete die mens dat gedrag onaanvaarbaar is . Die gewete is volgens Adams, die Godgegewe gawe om ‘n mens se eie optrede te beoordeel en emosioneel te laat reageer op die evaluasie. Wanneer ‘n mens sondig, evalueer ‘n mens se gewete die daad of gesindheid.

Ek dink dit is waar die “geen verontskuldiging” van Romeine 1:20 vandaan kom, daardie verskoning wat deesdae so maklik gebruik word vir sondes: “ek is maar so gebore”.

Is daar nie 'n uitdrukking in die lyn van 'n "toegeskroeide gewete" nie? Is dit nie ook so dat langdurige gebruik van dwelms kan veroorsaak dat die voorste deel van mens se brein beskadig raak, en dan kan mens nie meer tussen reg en verkeerd onderskei nie - soos by sommige mense wat psigopatiese gedrag openbaar?

Michael said...

Henrietta,

Ek kan nie regtig sê hoekom ek nou eers weer saam praat. Dit is seker 'n sameloop van baie dinge, maar dit was altyd lekker om te kyk wat hier aangaan.

Jou opmerking oor die fisiese aspek van morele gedrag is vir my interessant. Tot watter mate kan enige wetenskaplike metode bepaal dat chemie gedrag bepaal? Hoe lyk die eksperimentele opstelling wat met sekerheid die mens se gedrag gelyk kan stel aan wat in die brein aangaan?

Van dat ek laas hier gepraat het is ek eintlik meer skepties oor die fisikaliste, materialiste ens. Daar is werklik geen bekende proses in die fisiese wêreld wat die ontstaan van bewussein en vrye keuses bepaal. Selfs die manier hoe 'n bewussein effek op die fisiese wêreld uitoefen bewys dat dit die enigste entiteit is wat teen die normale gang van die natuur kan optree. Ek dink in hierdie verband aan die oorsprong van inligting as die mees bekende uitset van 'n bewuste intelligensie.

Die totale onsekerheid oor die oorsprong van 'n bewussein maak enige fisiese verklaring van moraliteit baie, en selfs absurd, spekulatief. 'n Baie beter posisie sal wees om te erken dat die impulse uit die fisiese wêreld kan fisies beïnvloed word wat op die meeste verwarring kan veroorsaak vir die bewussein wat 'n morele besluit moet neem. As die verwarring verwerk is of die impulse is weer duidelik sal die bewussein weer met meer gemak kan optree. 'n Goeie voorbeeld kan wees as die klank impulse van my kind nie suksesvol oorgedra word tot by my bewussein nie, kan ek dalk heeltemal verkeerd optree net omdat ek hom nie gehoor het nie. Dit maak nie die klank oordrag proses die sentrum van my moraliteit nie.

Jammer as my gedagtes nie baie duidelik is nie, ek jaag dit so 'n bietjie af. Sal weer gesels as ek kans kry.