Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

5/22/2011

BOEK ONTHUL TEOLOGIESE STRYD BY TUKKIES


Ferdie Mulder se boek onthul teologiese stryd by Tukkies, lees meer in Rapport vandag hier (die gedrukte Rapport het meer inligting):
http://www.rapport.co.za/Suid-Afrika/Nuus/Boek-onthul-teologiese-stryd-by-universiteit-20110521

3 comments:

Danie Loots said...

"'n NG Kerk teologiese student verklaar hy glo in Jesus se opstanding, maagdelike geboorte en dat die duiwel bestan en "Dis nie net die aanvaarding of negering van dié drie kwessies wat die doktorale teologiestudent Ferdie Mulder in sy eerste boek, Opgestaan, bespreek nie, maar hy vertel ook hoe sy oortuiging daaroor ses jaar gelede uitgeloop het op sy skorsing as meestersgraadstudent uit die teologiese fakulteit van die Universiteit van Pretoria (UP)."

Wie sou dit 10 jaar gelede kon raai?

Ek moet julle se, ek probeer hierdie ding nog uitwerk in my kop. As ek sien die behandeling wat Hennie, Hendrietta en ander Bybelgelowiges kry van die NG Kerk af, staan ek nog steeds verstom.

Ek dink so daaraan. As ek gaan loop en teen my maatskappy se produk of verkoopsboodskap praat, kan ek sekerlik verwag om een of ander tyd gedissiplineer te word. Netso, sou ek verwag dat indien ek my maatskappy se produk of verskoopsboodskap goedpraat, dat ek eerder vereer sou word, of ten minste laat staan word, as om veroordeel te word.

Die NG Kerk se beleidsdokumente, se beleidenis dokumente, se totale rede vir bestaan is tog gegrond op die geloof en boodskap dat Jesus bo-natuurlik uit die dood uit op gestaan het nadat hy gesterf het vir ons sondes. Die Bybel gaan juis oor die Bo-natuurlike aard van God en so ook Jesus.

Ek kan nie verstaan hoe dit dus kan gebeur dat mense wat hierdie boodskap aanhang en verkondig, dan onverdraagsaam en ander name toegedig word nie.

Dit klink vir my mos heel eenvoudig. As ek nie met my maatskappy se produk saamstem nie, dan soek ek ander weivelde. Netso sou ek dink dat lidmate wat dan nie aan die Gereformeerde Kerke se beleidenisse glo nie, dan ander weivelde gaan soek.

Of dan ten minste, maak dit dan amptelik NG Kerk beleid en laat die ander lidmate dan kies. Maar hoekom die mense wat die grondskrifte van die kerk ondersteun, veroordeel word, sukkel ek om te verstaan.

Liza said...

Danie ten diepste gaan dit, soos met die Ferdie Mulder-geval, oor Liberalisme vs Fundamentalisme.

Die Fundamentaliste, diegene wat die hart van die Evangelie bely en die behoud daarvan voorstaan is nou skielik die skurke en die ketters wat ten alle koste uitgeroei moet word. Lees gerus in hierdie verband die volgende artikel wat tydens of net kort na die FM- debakel van destyds op die TEO.co.za webwerf veskyn het. Dis deur Christo Lombaard - 'n dosent in Christelike Spiritualiteit aan Unisa geskryf en illustreer baie duidelik hoe sake staan en bedryf word: Lees hier

Om meer lig op die saak te werp:
Adrio König skryf in sy boek Die Evangelie is op die spel ,Hoofstuk 10/Gesprek Oor Wêreldbeelde, Bld 275, soos volg oor een van die drie professore wat betrokke was by die FM-saak; Die punt wat Müller gemaak het, is nie net dat die hele teologie/geloof herdink en herformuleer moet word in terme van die panenteïsme nie, maar dat “ons” inderdaad hiermee besig is........ Nou ja “that says it all” – en “hulle” is die lektore wat aan die spits van die UP kweekskool staan.

Ek dink dis ‘n kwaai en fel geestelike stryd wat tans aan die gang is en diegene aan die liberale kant, wat ons mos teen die tyd al weet die Kerk vrot gerysmier het, is absoluut en ek wil amper sê 'fanaties' gedrewe om hulle ‘wêreldse plannetjies/ideologië’ deur te voer...ongeag.

Gideon said...

Kan nie wag vir Ferdi se boek nie.
Ja Liza, dit is net soos jy sê: Die liberales het die kerk al so vrot gerysmier dat hulle neem nou al beslite waarmee die oorgrote meerderheid van die lidmate nie mee saamstem nie. Dis nie eintlik demokraties nie. Die fout wat baie behoudendes egter maak, is om te dink dat die oplossing daarin lê om uit die kerk pad te gee.

Danie ek stem saam met jou: Ek kan ook nie verstaan hoe mense wat die Bybel afmaak as mensewoorde oor God, nog hoegenaamd kan glo dat God wel IS nie. Ek kan nie verstaan waaraan hou hulle nog vas nie.

Soos ek vantevore al gesê het: Die troos te midde van ons frustrasie met dié opset is dat Jesus dit self voorspel het - wat vir ons beteken dat God nog altyd in volle beheer is. Hy het elkeen van die liberales die nodige kennis (Bybel) gegee, maar hulle ook 'n keuse gegee. Hulle het gekies. Soos Rom.1:32 sê: "... mense wat, al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen."

Ter wille van dié wat nog tot ware geloof moet kom, moet ons maar aanhou saai - dis God se werk om te laat ontkiem en groei.

Ek dink ook dit alles pas in 'n plan - goeie tyd vir herdie boek om te verskyn - in die aanloop tot die Oktober Algemene Sinode.

Groetnis.