Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

5/22/2011

21 Mei 2011 - Oordeelsdag

Almal wat hier lees is seker bewus van die hoe-ha wat gemaak is dat 21 Mei 2011 oordeelsdag moes gewees het, of wegraping of iets, soos op sommige webblaaie en sommer reuse advertensie borde ook uitgebasuin was.

My probleem is dat mense soos hierdie alewig 'n vals alarm laat opklink. Wanneer die regte eindtyd kom, gaan die wereld nie meer luister nie, en gaan hulle vir ons lag soos hulle vir hierdie ouens lag. Ek wil amper vermoed dat die wat dan verlore sal gaan omdat hulle die boodskap ignoreer, se bloed aan die hande gaan wees van die valsalarm makers.

My vraag is nou wat moet ek as Christen doen wanneer ek sulke boodskappe kry? Hoe moet ek weet wanneer Jesus nou werklik gaan kom? En wat moet ek daaraan doen?

Eerstens noem die Bybel dat net die Vader weet wanneer Jesus gaan kom. Maar ten spyte daavan, dink ek gaan ons 'n baie duideliker aanduiding he van wanneer Jesus wel gaan kom, of ten minste wanneer hy nog nie gaan kom nie. Hebrieers 5:14 gee my 'n idee hoe om self te weet. In die King James is die woorde:"But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil."

Met ander woorde, soos ek dit verstaan, sal ek beter leer onderskei tussen akkurate profesie en valse profesie deur my eie geestelike sintuie te oefen. My verstaan van Handelinge 2:17+18 en 1 Kor. 12 en 1 Kor. 14 is dat ons veronderstel is om die Gawes van die Gees te beoefen, dat dit God se wil en profesie is dat dit wel gaan gebeur in ons tye.

Ek dink die probleem is dat die Kerk vir lank hierdie aspek heeltemal verwaarloos het, of selfs totaal vermy het. Die vermyding is waarskynlik omdat daar soveel vals profete was, en nog is, en die vrees vir die skade wat sulke mense kan aanrig. Verder dink ek Matrin Luther het hierdie aspek nie los gereformeer uit die Rooms Katolieke donker eeue nie.

So het die Gawes van die Gees en profetiese gawes meer prominent begin raak in die laaste paar dekades.

Ek is oortuig dat die kerk baie beter daarna sal uitsien indien hierdie Gawes ten volle bestudeer word en biddend leiding van God af gevra word. Maar dat dit wel beoefen word en ons onsself toerus uit die Woord en met die leiding van die pioniers wat geken kan word aan die regte vrugte.

Op hierdie manier sal die Kerk, en veral ons Bybelgelowige Christene, nie soos kaf rondgewaai word deur mense wat valse alarms aan die gang sit nie. Ons sal dan Profete en profetiese mense leer ken wat ons kan vertrou, en nie net een persoon of organisasie nie, maar vele. Op hierdie manier sal ek kan weet watter hedendaagse profesiee is nog uitstaande, wat beteken dat Jesus nog nie sal kom nie. Verder glo ek ook dat God deur middel van die Gawes van die Gees en Sy Profete, Sy kinders sal voorberei sodat ons nie totaal verras sal wees nie.

'n Laaste aanhaling uit die Bybel wat ook 'n teken vir ons behoort te wees van wanneer Jesus weer kom is in Mat. 24:14 "En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom." Interresant waarsku die Woord ons juis teen valse profete 3 versies voor hierdie een, in vers 11.

8 comments:

Liza said...

Dit is soos die storie waar iemand 'wolf-wolf' skree en niks gebeur nie. Sou die wolf wel kom sal niemand ag slaan op die waarskuwing nie. Dis mynsinsiens ‘n nuttige en uiters doeltreffende slenter van die duiwel self om mense lam te lê sodat hulle later gladnie meer in die wederkoms glo nie en soos die onverskillige maagde aan die slaap gevang gaan word. En dis natuurlik ook ekstra skietgoed vir die spul ateïste om weereens God en die Bybel bespotlik te maak. Maar ek moet sê ek glo nogals baie in die spreekwoord wat sê Wie laaste lag...

Yf said...

Daar is 24 tydsones reg rondom die aarde. Iewers is dit al klaar more...of nog gister. Jy sien die probleem.

Waarom is dit so dat as iemand sê dis naby dan dink vele ander hy of sy weet iets wat hulle nie weet nie, aar as ek sou sê ag nee wat, dis nog ver want ek sien nog nie die tekens nie, sal julle dink ek weet niks.

In elk geval, wat sal jy nou maak as die die minuut weet? Wat dit ookal is, waarom wag tot op die laaste minuut?

Dat mense darem kan dink hulle weet beter as Christus self...

Ek dink dis 'n geldmaak storie. Ou tannies wat duisende rande skenk sodat ander gewaarsku kan word het hulle ooit kwotansies ontvang en kan hulle, hulle geld terugeis as dit nie gebeur het nie? Hoeveel van daai geld is in elk geval vir die bewusmakingsveldtog gegee en hoeveel is vir persoonlike behoeftebeverdiging gehou? Kan mens hulle dagvaar vir emosionele trauma en sielkundige behandeling omdat wat hulle onvoorwaardelik belowe het, nie gebeur het nie? Ek raai die valse profete gaan ver weg verdwyn and good riddence.

Liza said...

David Camping, die eintlike inisieerder van die veldtog is glo al 89 jaar oud en met 'n ingenieursgraad agter sy naam. ‘n Mens sou regtig dink dat die oubaas teen dié tyd sy Bybel beter behoort te ken en dieselfde geld ook vir die der duisende volgelinge wat nou sonder werk en heenkome sit. Of is dit eerder ‘n geval van nie hul Bybel ken nie wat hulle agter dié vals profeet laat aanloop het?

Opnames het getoon dat die gemiddelde Amerikaner wat hom/haarself ‘n Christen noem nie eens weet wat die twaalf dissipels se name of wat Jesus se ouers se name is nie...nou ja dan kan mens seker verwag dat hulle maar min onderskeidingsvermoë aan die dag sou kon lê en nou met eier op die gesig staan.

‘n Predikant het verlede Sondag in sy preek gesê het dat die reaksie op die debakel op sigself beskou moet word as ‘n profesie wat in vervulling gegaan het, met verwysing na 2 Petrus 3:3-18...en dit behoort dan seker ook 'n waarskuwing vir alle Christenne te wees om nie alles te glo wat 'n ieder en 'n elk aan jou opdis in die naam van die Here nie, veral nie wat die eindtyd aanbetref nie, want dit weet niemand behalwe God nie.

Net so terloops - toe die pers die Maandag by Family Radio (Camping se hoofkantoor/uitsaaistasie) se kantore opdaag vir ‘n verduideliking was daar die volgende kriptiese kennisgewing teen die deure opgeplak: This Office is Closed. Sorry we missed you! :))

Henrietta said...

Danie, ek probeer al dae lank om iets hier te pos – probleme met internet verbinding ! 'n Hele klompie jare gelede toe Hal Lindsey en daardie ouens se boeke so woes gelees was, het ek nogal ernstig dieselfde soort aanwoorde gesoek.

Dit het min of meer hierop neer gekom: Mat 24:42: "Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie."

Woorde wat die meeste voorgekom het, was "waak", "wees gereed" en "wees nugter" . Ek dink deesdae redelik baie oor die laaste "wees nugter" , veral in die lig van die omvang van drank- en dwelmmisbruik, nie net in SA nie, maar oor die hele wêreld.

Ek sou vir menses ê: “Enige mens (ek en jy ook) kan enige dag sterf, en daardie dag vind die "wegraping" vir my, jou of wie ook al plaas, dan nie? So ons moet elke dag gereed wees.”

Liza said...

Ek hoor wat jy sê Henrietta, maar as ek reg verstaan kom die wegraping spesifiek neer op die beeïndiging of die einde van 'n dispensasie - die bedeling van die kerk op aarde (die 'kom haal'van die gelowiges/Bruid) en vind die Oordeelsdag eers daarna in die toekoms plaas.

Daar is verskillende tekste in die Bybel wat mooi uitspel hoe jy moet leef om nie onkant betrap te word nie en ook 'n hele paar wat 'n paar 'clues' gee oor waarna om op die uitkyk te wees. Soos bv Christus se bekende gelykenis van die vyeboom --Matt 24: 32--

Iets wat ek kan onthou van Prof Johan Malan se verduideliking van die wegraping is die gelykenis van die Tien Maagde en dat Hy met die wegraping soos 'n 'dief in die nag' maw skielik en onverwags gaan kom terwyl met die Oordeelsdag elke mens Sy koms gaan aanskou...

(Ek sien die NAV het die wegraping wegvertaal uit Lukas 21:36. Ek gebruik die 1953 vertaling - ene wat ek by my ouma ge-erf het.)

Yf said...

Die probleem met die dogma van die wegraping is dat dit 'n addisionele koms van Christus propageer en dit is beslis onBybles. Daar staan nêrens in die Bybel of in enige van die belydenisskrifte dat Christus een keer sal kom om die gelowiges te haal en dan op 'n ander keer sal kom om die res te oordeel nie. Wat dan van die mense wat dan tussen die wegraping en wederkoms tot bekering kom? Hoekom sou Christus teen hulle wou diskrimineer deur hulle nie ook weg te neem nie? As hulle eers 'n bietjie moet lei vir hulle sondes dan kom dit neer op Chrustus + werke. Ook onBybels. In elk geval, as alle gelowige reeds weg is, waar gaan die dissipels wees wat hulle moet bearbei? Uit die hemel uit - dis nog erger onBybels. Wegneem hemel toe en wegstuur na die ander plek toe kan net sowel op een slag gebeur, soos die soos Paulus en Johannes baie meer duidelik uitwys as wat die wegraping gepropageer word.

Gideon said...

Ek het die stuk gaan lees op die skakel wat Danie hierbo gegee het. Nou is 21 Mei die begin van "die smarte". Oordeelsdag is nou 5 maande later - 21 Oktober - net 2 dae voor die Sinodesitting!!

Ek stem saam met Yf: Daar sal geen "wegraping" wees soos mense dit vóór die wederkoms voorhou nie. Daar is eenvoudig geen Bybelse uitspraak daarvoor nie. Eers wanneer Jesus weer kom, sal Sy kinders "opgeraap" word :-).

Liza is reg: Ons as gelowiges moet eenvoudig net wakker bly, en ons lampies moet aan die brand bly. Ons weet die Bruidegom is aan't kom!!

1Tess.4:14-17 Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring. :15 Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie. :16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. :17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

Mens voel sommer lus en sê saam met die sluitingswoorde van Openbaring: "Ja!!! Kom, Here Jesus!!!"

Henrietta said...

My oorlede man het gesê hy glo nie aan die wegraping nie, maar as daar een is, gaan hy defnitief saam!

In elk geval glo ek my oorlede geliefdes is op 'n manier "opgeraap" soos Gideon sê, in hul sterwensoomblikke.