Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

4/12/2011

Ongelyke Speelveld in die media

Wat [hier] op Diversiteitsforum gebeur, bewys net die waarheid van een van die hoofstukke in ons boek, “ Die Trojaanse perd in die NG Kerk “ waar dit gaan oor die ongelyke speelveld in die media, dat moderators en webmeesters bepaal wat word geplaas en wat nie. Charles Malan oefen hier sy “mag en gesag” uit as webbestuurder om te bepaal wie se skrywes bly staan en wie s’n word weggeveeg. Waarom is die plasing van T.C.Breitenbach weggeneem, maar Stefan Nel s’n bly staan?
Wat dit hierdie keer so eienaardig maak is dat Charles ander mense wat die TV uitsending gesien het, uitgenooi het om deel te neem . Op 11 April skryf hy: “Solank ons aanvaar die program handel wel oor diversiteit, is daar geen rede om die debat daaroor stop te sit nie. Laat ander dus deelneem”. Hier is T.C.Breitenbach s’n weer vir dié wat dit nog nie gelees het nie:

“Die gesprek van Sondagoggend op TV 2 onder die titel,"Religion and Science", het in Croucamp se studeerkamer plaasgevind wat waarskynlik aan hom 'n sielkundige "tuisvoordeel" besorg het, en derhalwe 'n rede kon wees vir sy dominerende en onsmaaklik steurende tussenwerpsels gedurende die gesprek, veral tydens dr.Klaasing se deelnemende inset, so asof hy haar met minder agting bejeën het as vir Hennie Mouton. Geyser het beslis nie reg laat geskied aan die billikheidseis van gesprekvoering nie, maar in sy fasiliteringsrol gefaal. Hy het te veel tyd aan Croucamp afgestaan en hom vrye teuels gegee. Waarom juis 'n ateïs-wetenskaplike die wetenskapskant moes verteenwoordig en nie 'n Christenwetenskaplike nie, is waarskynlik doelbewus so beplan om Mouton en Klaasing in die ongelyk te probeer stel.

Vir my het die godsdiens-wetenskapgesprek spoedig 'n teïsties-ateïstiese karakter aangeneem, twee onversoenbare uiterstes wat, soos vooraf reeds voorsien kon word, geen konstruktiewe bydrae tot so 'n gesprek sou kon lewer nie. Daar is dus beslis 'n dieper dimensie opgesluit in dié gesprek as bloot die voor die hand liggende.

Mouton het sy basisveronderstelling,dat hy die volkome korrektheid van die Bybel as die Woord van God aanvaar (en dat wetenskappe soos die Geologie en die Argeologie dié waarhede juis bevestig), goed geformuleer. Hy het, teenoor Croucamp se krampagtig-evolusionistiese vertrekpunt, dit duidelik gestel dat God Bo-natuurlik geskep het; dat God verskillende soorte geskep het (waarvolgens een soort ook nie in 'n ander soort oorgaan nie), en dat dood - anders as evolusioniste te kenne gee - eers na die sondeval deel van ons werklikheid geword het.

Klaasing het veral gewys op die geloofsdimensie van die menslike bestaan, en wat nie geweeg, gemeet en/of bereken kan word soos in die geval van die natuurwetenskaplike metode nie. Voorbeelde hiervan is liefde en waardes. In sy reaksie hierop het Croucamp beweer dat geloof nie mense van enigiets kan red nie; daar is, volgens hom, nog nooit enige wetenskaplike bewyse daarvoor gevind nie. Met dié stelling mag Croucamp homself dalk op baie dun ys bevind. Hieruit is dit duidelik dat Croucamp nie die geloofsdimensie van die menslike bestaan erken nie.

In sy reaksie op dié gesprek het Jean Oosthuizen, navorsingskonsultant vir dié uitsending en nuusredakteur van die NG Kerk se Kerkbode-tydskrif, gesê: "Dis nie reg om toe te laat dat mense hulself so vergat op nasionale TV soos Hennie Sesdag en ta Hetta Klaagster nie." Hieruit is dit nie moeilik om vas te stel waar sy lojaliteit lê nie. Oosthuizen se kommentaar, sowel as sommige van die kommentare op hierdie forum, getuig van die waarheid van die bekende uitdrukkings: "Soort soek soort", en: "'n Mens word aan jou vriende geken."

Dit sou besonder interessant wees om die ongeredigeerde weergawe van die volledige opname van hierdie gesprek te kon sien. Croucamp se lyftaal, sy gesigsuitdrukkings by geleentheid en sy baie praat het my laat dink dat hy, in 'n verloorsituasie, dit reeds tot 'n fyn kuns ontwikkel het om homself as wenner voor te doen. Anders as Mouton en Klaasing tree hy nogal dikwels voor die TV-kameras op, en geniet hy dus 'n voorsprong op hulle vanuit dié hoek gesien. Vir 'n persoon met sodanige ervaring, was hy beslis nie die meerdere van Mouton en Klaasing nie. Hierdie ronde ken ek aan laasgenoemde twee deelnemers toe.”

30 comments:

Liza said...

Die waarheid maak beslis seer en sommer baie seer! Wie sou nou kon dink dat so 'n ou saam geflansde boekie soveel stof kan opskop, so te meer dat sekere mense so ver sal gaan om twee welopgevoede en gerespekteerde mense op Nasionale Televisie probeer verneder of om kwetsende uitlatings te maak op webwerwe soos die volgende - Dis nie reg om toe te laat dat mense hulself so vergat op nasionale TV soos Hennie Sesdag en ta Hetta Klaagster nie. en dit komende van die nuusredakteur van die NGK se amptelike mondstuk.

Maar dis seker maar soos die spreekwoord sê Wiens brood men eet, diens woord men spreekt...

Hou ook gerus maar in gedagte dat Gods meule stadig maar seker draai.

Henrietta said...

Dankie vir die plasing hiervan Liza!

Daar is 'n uitdrukking wat sê: "Speel die bal en nie die man nie". Met my beradingsagtergrond sou ek 'n hele paar redes kon aanvoer waarom mense beledigend en afbrekend raak.

Dit is jammer dat van die mees betekenisvolle dele (myns insiens) van die gesprek wat rondom Dr Piet se tafel plaasgevind het, uitgesny is - - mense sou dalk 'n heel ander prentjie gekry het van die hele gebeure.

Ek lees in al die kommentaar op verskillende plekke dat albei "kante" (myself ingesluit) hul cheerleaders het. Vir my is die belangrikste dat ek my oog gevestig hou op Jesus, die Begin en Voleinder van die lewensreisies, en luister na die skare geloofsgetuies (eerste verse van Heb 12).

Danie Loots said...

Sjoe, ek voel sommer hoe my bloed wil begin kook. Ek het self al 'n baie eenvoudige en nie-aanvallende kommetaartjie sien verdwyn wat ek geplaas het op die Diversiteits forum. Was seker maar te na aan die waarheid gewees :-)

Ek het nie eens geweet hulle was op TV nie. Wow, ek wens ek kon dit sien? Maar dalk ook liefs nie.

Klink my of Charles Malan dieselfde taktiek volg as Richard Dawkins. Gebruik soveel lugtyd as moontlik sodat die ander so min as moontlik gese kry en praat met genoeg minagting sodat jou gehoor gevul word met vrees dat mense so met jou sal praat indien jy durf glo wat die ander ouens se.

Eintlik word ek so moeg vir die Ateiste se tipiese neerkyk op Christenwetenskaplikes, maar miskien is dit juis 'n aanduiding van die senuwee wat elke keer raakgeboor word.

Die super slim Ateiste besit mos die morele troontjie. Durf dit net om hul troontjie te bedreig met wetenskaplike argumente en hulle volle toorn en arsenaal van byvoeglike naamwoorde kom jou kant toe.

Skuus as ek emosioneel raak, maar eintlik kry ek lekker as ek sien hoe hulle emosioneel en irrasioneel begin raak, want dan weet ek hulle is "deep down" bitterlik bang vir die Waarheid.

Danie Loots said...

Henrietta, inderdaad. Die wereld kan maar hul byvoeglike naamwoord dolke uithaal, jy het 'n Swaard.

Hoewel hul woorde seer kan maak, mag hulle jou hart nooit verwond nie, en sal hulle ook nie solank jy in Vader se liefde loop.

Dankie dat julle in die voorste linies veg vir ons saak, al word jul reputasie en naam aangeval. Julle stel vir ons 'n voorbeeld.

Henrietta said...

Het ons dalk hier te doen met ‘n stryd om die hart en die siel van Gereformeerde kerke?

‘n Paar jaar gelede het William Gumede ‘n boek geskryf oor wat hy noem die stryd om die hart en die siel van die ANC. Daar is sterk tekens dat daar tans ‘n soortgelyke stryd is, ‘n stryd om die hart en die siel van gereformeerde kerke, waaronder die NG kerk.

Natuurlik sal daar groot verskille wees in die metodes wat gebruik word in die stryd om die hart van politieke partye, en die hart van geloofsgemeenskappe. Baie sal natuurlik afhang van die land waarin die “gevegte” plaasvind. Hier in Suid-Afrika word raserige skares en rollende massa aksies soos stakings, beskadiging van eiendom, brand van bande, selfs sluipmoorde in politieke gevegte gebruik. Een van die instrumente is iets wat blykbaar sy oorsprong in die kommunisme het. Dit is die gebruik van “useful idiots” . Sulke bruikbare idiote is naïef en dink hulle is van betekenis terwyl hulle eintlik verag word en net as handige instrumente beskou word.

Watter metodes en strategieë sou word gebruik wanneer daar gestry word om ‘n geloofsgemeenskap te ondergrawe? Veral as dit teen die Westers- georiënteerde gereformeerde leer gemik is? Die media sal natuurlik ‘n baie belangrike rol speel. Dit sal ook baie meer subtiel wees en nie so robuust soos Afrika-politiekery nie.

Soos in die NG Kerk, is daar tans in die Hervormde Kerk ook onrustige strominge.
Ek reken ons boek, "Die Trojaanse perd in die NG Kerk" het (soos Liza ook hierbo sê) op gevoelige tone getrap deur van hierdie plannetjies te ontbloot ....

Liza said...

So van die os op die jas. Hierdie is spesiaal vir Stefan Nel se kennisname('n gereelde roofleser) aangesien my antwoord aan hom van die DF verwyder is:

Jy sê die Diversiteit Forum is 'n gelyke speelveld en dat Henrietta nie perdemis met vye moet vergelyk nie, maar behoort daar nie twee spanne op 'n veld te speel alvorens mens kan bepaal of die speelveld gelyk of ongelyk is nie (soos wat ons tereg kan se dat die DF nie 'n gelyke speelveld is nie)? Dus hou jou vingerwysing na die blog nie water nie want jy rooflees en deur op die kantlyn te staan en kritiseer maak die speelgrond inderdaad ongelyk.

Ons is bereid om saam te speel...en jy?

Henrietta said...

Kyk nou hoe mooi lyk Liza se ongelyke speelveld prenkie - dankie Liza!

Arme Danie , jy is ook op die rooi tapyt op die NG kerk se diversiteitsforum waar die oorgevoelige Charles Malan webbestuurder is (kan jull glo dat hy as een van die stigterslede van die Vrye woord, 'n VOORVEGTER is vir vryheid van spráák????) :


Webbestuurder
2011-04-13

HUIDIGE BESPREKINGSTEMAS

Dit is sekerlik die webbestuurder se verantwoordelikheid om geduldig en aanhoudend (dog tandeknersend) te verduidelik waarom sekere boodskappe verwyder word. Dit is nou duidelik dat die Trojaanse perdebouers die diversiteitsforum knaend as ‘n stortingsterrein vir hulle aanvalle op my en die forum sal bly gebruik. Dit maak van my ‘n daaglikse rommelverwyderaar. Hulle weet mos dan word alles na hulle eie webwerwe verplaas. Iemand wat wel daar gaan lees (ek stel nie vaagweg belang nie), wys my daarop dat een van hulle soldate, Danie Loots, nou woedend uitwys dat ek dieselfde taktiek as die ateïs Richard Dawkins gebruik omdat ek boodskappe verwyder. Blaas my siel!

Die laaste groepie verwyderde boodskappe het glad nie meer oor diversiteit gehandel nie. Diversiteitswaarnemer het gevra waarom vrae oor elementêre diversiteitsake nog toegelaat word, soos: “Wat is nou eintlik sonde? Saambly? Voorhuwelikse seks? Gay oriëntasie met selibaatheid? Gay seks? Wie mag glo en hoe, en as jy verkeerd glo, is jy verdoem buite enige genade?”

Kan ons asb. die gesprek na sulke basiese sake terugbring? Kan ons dieper dink en helderder praat oor die implikasies van die tweede hoofgebod en spesifiek vir diversiteit? Anders word die forum ‘n kletskamer.

Danie Loots said...

Wow, ek het nie besef ons woord so wyd gelees nie.

Ek weet nie of ek moet skrik vir die tone waarop ek skynbaar getrap het nie, of ge-eerd moet wees om ook bepraat te word saam met Henrietta en Hennie nie. Ek wonder watter bynaam hulle vir my sal uitdink. Dalk is ek ook eendag so gelukkig om 'n spotprent te kry :-)

Liza said...

Ja Henrietta soms lyk dit vir my eerder na 'n geval van: It is easy to believe in freedom of speech for those with whom we agree...
-Leo Mckern

Yf said...

"The one who pays the piper calls the tune" al blaas hy ook sy eie beuel. Ons weet almal dat Jean Oosthuizen van Kletskerk (hierna JOKK) die nuusredakteur van die Kerkbode is. Dit verbaas my (of moet ek eintlik sê glad nie?) dat die betalers nie vir JOKK bietjie kan help met netiket nie. Werknemers dra mos 'n sekere beeld uit van hulle werkgewer, so ook JOKK. Maar ek het dit op die hoogste gesag dat hy sy eie webwerf in sy eie tyd bedryf. Gaan kyk gerus wanneer JOKK sy plasings op sy webwerf maak en jy sal sien. Daarom is JOKK se optredes nie 'n weerspieëling van die beeld van die NGK nie, is die verskoning. Die onaantasbaarheid van JOKK spreek ook seker boekdele. (Alhoewel, wie sou hom nou eintlik wil aantas??? Laat hom dan maar onaantasbaar bly). Gaan kyk bietjie wie was almal eens op 'n tyd lede op JOKK se webwerf en wie neem nog deel. Dit laat mens nogal diep dink oor hoekom almal weg is.

Ag, dit was Sondag so deursigtig dat dit net weer 'n geleentheid was om geloof te diskrediteer. Die programleier was te lig in die broek om normale gespreksreëls af te dwing (of dalk het hy dit doelbewus so laat ontwikkel?) Ek wonder hoeveel mense, soos ek, het na 'n paar minute gesien dis net weer dieselfde ou storie van "faith-bashing" en het uit verveling geloop? Kyk mens op FB en sy eie webwerf wat JOKK en sy mater sê kan mens sien dat die program niks wetenswaardigs ingehou het nie omdat mense verhoed was om werklik hulle saak te stel. Toe moet hulle maar bietjie sports op hulle manier hê.

Wel, JOKK, jy mag dit interessant vind, maar soos hulle sê, "sarcasism is the lowest form of whit" en sinnelose herhaling van woorde staan bekend as eggolalie. Klink nie baie intelligent nie.

Tot na die reaksie.

Anonymous said...

Ek wil ook graag my stuiwertjie ingooi en net vir julle twee deelnemers geluk sê met jul dapper en waardige vertoning op TV 2. Julle is beslis 'n navolgenswaardige voorbeeld vir almal en veral vir diegene daar buite wat nou so listig die spot dryf met julle en die Bybel.

Dit herinner my sterk aan Jesus se waarskuwing in Mat.7:6 om nie wat heilig is vir die honde te gee nie, en nie jou pêrels voor die varke te gooi nie, “sodat hulle nie miskien omdraai en julle verskeur nie.”

Groete en baie sterkte,
Karla Boshoff

Liza said...

JOKK van "Jokkmokk". Dis 'n klein dorpie iewers in Lapland en al die inwoners daar kan glo eggolalie.

Henrietta said...

Dankie vir jou bemoedigende steun Carla - dit word opreg waardeer.

Liza, ek is bly jy skryf dat Stefaansie hier lees - my simpatieke antwoord op sy perde-hoesim plasing (wat jy so gaaf was om hier te noem ) daar op D-forum is toe ook met minagting weggeveeg.

Stefaansie ek weet jy lees hier. Hier is Ta' Hetta se boodskappie weer 'n keer:

Ta' Hetta
2011-04-12
Ag jinne ou Stefaansie, Ta’Hetta kry skoon ‘n traan inni oog oorlat jy so omgee... maar moenie warry nie, die antie is OK, haar voormoeders is van daai Taai Transvaalse Tantes wat kaalpoot orie berge gewals het. As die lewe druk, druk ons terug en as die dag breek maak ons hom heel – so anders as die arme ou bleeksiel-jongetjies van vandag soos jy... wag, daar kom die trane alweer ....

Henrietta said...

Ai Danie, in jou onskuld word jy ook nou by die "geveg" betrek....

Yf, jy wat self al deurgeloop het weet ook uit die verlede dat dit maar JOKK se eienaardige styl is. Weet jy , ek kry hom uit my hart jammer. Om vir so lank en aanhoudend van mens se hart 'n moordkuil te maak, kan nie lekker wees nie.

Yf said...

Behalwe vir Jokk die stigter van Jokkmokk is daar nog ‘n paar ander, soort soek soort, kreature ook. Jokk het ‘n bok ôk. Die bok moet nog ‘n naam kry maar is ‘n regte Jawel want die ding wil gladnie stil Sidney. Stille waters, diepe grond kan dit nie wees nie, want alles is Permafrost, maar bo in die lug draai wel ‘n Kraai of twee rond want waar die aas is daar sal die aasdiere ook bymekaar kom (Mat. 24:28) Moenie van What’s Cookin’? vergeet nie alhoewel hy gewoonlik nie ‘n clue het van wat aangaan nie. Hy is heel onskadelik maar sorg darem nou en dan vir ‘n sêding so tussemdeur.

Liza said...

:)))))

Ja nee bokkJokk en die spulletjie van Jokkmokk het seker ook maar net mekkaar, geen wonder die egosentriese kklomp eggolalie aanmekkaar nie - dis glo aansteeklik, maar darem behandelbaar.

Wag laat ekk liewers loop, voordat julle dink ekk moet 'ingeboek' word...

Yf said...

Stefan Nelus sy naam of is dit nou Neuel is sy naam?

Anonymous said...

Verskoon my maar te oordeel aan die kommentaar hier kan die deelnemers nie ánder verwyt van "eensydigheid" nie. Ek is 'n ateïs (en trots daarop - sal my kommentaar toegelaat of genadeloos verwyder word? (Dit is onnodig om te preek oor beskaafdheid en vloekery. Ateïste is oor die algemeen besodner beskaafd.)

Yf said...

Dit sal ek geredelik toegee, maar ons wil almal volgens die Goue Reël behandel word, dan nie? Doen aan ander soos jy aan jouself gedoen wil hê. Ateiste is een ding, maar die klomp wat so nydig is op die Nuwe Aarde Kreasioniste beskou hulleself nie as ateiste nie, maar as gelowiges. Veral hulle moet dan mos tevrede wees met die Goue Reël ding?

Liza said...

Jy's verskoon...en welkom jy't die speelveld gelyk gemaak - jou beurt om af te skop...'n Naam sal nogals 'nice' wees - net vir ingeval jy dalk 'n geelkaart kry en almal wonder wie afgestuur word. :)

Henrietta said...

Hierdie brief van my het in die donker ure tussen 2 en 6 vanoggend ewe geheimsinnig van diversiteitsforum af verdwyn (dis ook nie eers meer snaaks nie) :

Henrietta Klaasing
2011-04-14
Charles, ek lees graag en ek lees wyd en so gebeur dit dan dat ek dikwels in dag-en weekblaaie en ook op die internet van jou bydraes met waardering lees (as ek reg onthou het ek al in privaat e-posse jou gekomplimenteer oor van die plasings).

So het ek deur oral te lees bewus geword van jou onvermoeide ywer vir media-vryheid en vryheid van spraak, ook dat jy stigter, koördineerder en redakteur is Vrye Woord, ‘n internet nuusblad wat deur ‘n groep van julle bedryf word juis oor hierdie onderwerp.

Met dit alles in gedagte, maak dit vir my geen, maar GEEN logiese sin nie, dat jy op hierdie forum nie doen wat jy daar buite so met hart en siel doen en voor staan nie, Charles.

Ek het ‘n wye e-pos kennis- en vriendekring, en heelparty van hulle lees hier. Van hulle is nie NG Kerk lidmate nie. Eers was dit net enkelinge, maar daar is nou gereeld e-posse wat verwys na jou dubbelhartige optrede hier. Selfs nou staan Stefan Nel se negatiewe plasing oor die TV 2 program nog steeds hier, maar ek en Hennie wat onder bespreking is, mag nie ons kant van die saak stel nie? Ook nie mense wat net soos ons dink nie? Sodra ons antwoorde gee, word dit verwyder. As jy regtig konsekwent wil wees oor “maar dit gaan nie oor diversiteit nie” , dan moet Stefan Nel s’n ook mos af?

Besef jy dan nie hoe vréémd en irrasioneel jou optrede is nie? Weet jy hoe ‘n verleentheid is dit vir my (en ek glo vir ander ook) as jy my kerk se webblad so belaglik en bespotlik maak? Is daar dalk iemand wat vir jou bepaalde opdragte gee, soos Anton Pienaar oor die Kerkbode gekla het? As dit werklik so is dat van die kerkleiers gereeld hier lees, waarom laat HULLE hierdie vreemde optrede dan toe, of pas die status quo hulle? Charles, ek sal dit werklik waardeer as hierdie nie uitgevee word nie en ek geantwoord word.

Bysteek said...

Genugtig mense, julle was twee teen een op TV en julle kla oor 'n ongelyke speelveld! Is julle nie maar net besig om te verloor nie?

Danie Loots said...

More Ben Bysteek, lekker om van jou te hoor, al is dit nog dieselfde deuntjie.

Ongelukkig het ek nie genoemde program gesien nie, dus kan ek nie kommentaar lewer nie.

I.v.m. die Diversiteits Forum en die Seisoen van luister, kry ek die idee alles is goed en wel solank jy net nie 'n Bybelgelowige is nie, dan word jou kommentaar as vullis gemerk en Charles kom ruim 'n bietjie op.

Danie Loots said...

Anonieme Ateis,

Solank jy by die reels van die blog hou wat taalgebruik betref, sal jy nie sommer afgevee word nie, nie wat ek sover hier gesien het nie.

Vra maar vir Jaco Steyn, Attie Koekemoer, Ben Bysteek, ens. Ons gesels graag, maar ons verkies so 'n bietjie beter taalgebruik en ordentlikheid as Kletskerk (JOKK?).

Nie dat ek die persoon verandwoordelik vir opruimings hier is nie. Maar dit is gebasseer op ervarings hierso.

Liza said...

Swak afskop Bytjie! Probeer weer.

Yf said...

Gie...gie...gie! Flou ou, voorspelbare, geblikte, gestandardiseerde reaksie. Geen poëtiese inslag. Dalk is iemand in barentsnood die dat hulle nie mooi weet hoe om op beter standaard te reageer nie?

Anonymous said...

Gie gie gie. Julle is voorwaar 'n snaakse sekte. Die Yf moet sowaar die snaakse karakter wees wat ek nog op die web raakgelees het.

Liza said...

Wel, eerder sektaries as om te glo ek's 'n ongeluk - dis nou eers snaaks... (dankie Francis Thompson)

Danie Loots said...

Ek het die genoemde Video nou self onder oe gehad, en dit weereens mens se bloeddruk opgestoot.

Dalk net eers 'n korreksie. Ek het my name biejtjie deurmekaar gehad, en was as gevolg daarvan geroskam ook. My eintlike bedoeling was dat die Ateis in die video, Piet Croucamp, soos Richard Dawkings optree, nie Charles Malan nie. Maar daar is sekerlik ook iets te se oor Charles se eensydige "rommel opruimings".

Terug by die Video. Eerstens net 'n bevestiging van my aanvanklike vermoede. Prof. Piet tree beslis op soos Richard Dawkings. Elke keer wat Hennie of Henrietta iets aanraak wat hy nie verder voor lugtyd kan duld nie, dan val hy hulle in die rede en praat hulle eenvoudig dood.

Ek het ook nie die indruk gekry dat Theo Geyser neutraal is nie, en het beslis nie die nodige dissipline / beheer toegepas om 'n gelyke debat te voer nie.

Terloops, ek dink Hennie en Henrietta verdien elk 'n medalje om ons Bybel daar te verdedig in so 'n omgewing. Henrietta, ek het op 'n stadium amper gedog hy gaan jou te lyf gaan :-)

ps. Ek sien JOKK se naam het ook verbygerol aandie einde. Laat mens wonder.

Henrietta said...

Hallo Danie, lekker om jou weer hier raak te lees. Dit vat 'n gróót mens om om verskoning te vra, soos jy hier teenoor Charles gedoen het en ook op NGK se D-forum - maar so het ons jou leer ken hier!

Dankie vir die bemoedigende woorde!

Oor JOKK se bydrae tot die TV2 debat: Die dametjie wat my heel eerste gebel het, het gesê dat sy my foonnr by hom gekry het. Die manier waarop hy probeer het om my en Hennie op verskeie plekke te diskrediteer, spreek ook boekdele .... ek het my eie vermoedens oor die hele program met al sy episodes. Hoe verder die episodes gaan, hoe sekerder raak ek dat ek reg was.