Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

4/12/2011

Arm soos 'n Kerkmuis?


Ek wou lankal iets hieroor plaas, oor wat die regte verhouding behoort te wees tussen die Kerk en geld. Toe lees ek die artikel hieronder genoem.

Ek het vrae soos:
  • Is 'n kerk veronderstel om nie baie geld te he nie?
  • Is 'n Christen veronderstel om nie baie geld te he nie?
  • Mag ek bid vir rykdom? Mag ek bid dat ek / my maatskappy 'n tender wen, of ons besigheid floreer?

Maar laat ek nie te veel nou se nie. Hierdie artikel het iemand op Facebook gedeel. Lees gerus en laat weet wat julle dink.

Lees gerus ook die kommentaar op die weblog self. Ek sal die artikel self plaas as kommentaar op hierdie inleiding.

Geld en Kerk

11 comments:

Danie Loots said...

Die artikel self

Oraloor hoor ek gesprekke, blogs en potgooie wat 'kerk en geld' bespreek. Miskien haak my ore daar vas omdat ek ook weer bietjie hieroor dink. Daar is 'n besorgdheid oor duur geboue wat gebou en onderhou moet word. Ja, dit is waar dat party gemeentes se smeektaktieke by elke byeenkoms, en dit om geld uit die sakke van die teenwoordiges te haal my dunderm ook net daar in 'n spasma gooi. Dít veral as daar die een of ander bouprojek of iets aan die gang is waarin net die leierskap glo.

Dan ook nog die kwessie van tiende en offergawe. Moet ons of hoef ons nie? Werk dit of werk dit nie?
Persoonlik glo ek dat die gee van tiendes en offergawes 'n voortlewende Bybelse beginsel is. Terwyl Jesus met die Fariseërs raas oor verskeie dinge, noem Hy ook dat hulle reg doen wanneer hulle, hul tiendes gee (Matt. 23:23, Lukas 11:42). Ek glo egter nie dat daar die een of ander oordeel of vloek oor diegene neersak wat nie gee nie. God se liefde en genade is net baie groter as dit. Daar ís egter soveel beloftes van seën vir hulle wat op hierdie manier gee.

In 'n potgooi waarin Neil Cole oor die onderwerp gesels vertel hy hoe hulle, alhoewel hulle nooit geld vra nie, tog deur talle gelowiges ondersteun word wat in hul bediening glo en wat graag op só 'n manier die verspreiding van die evangelie wil aanhelp. Vir my lê die krux van die saak net hier. Ons gee uit dankbaarheid en ook omdat ons dit vir bedieninge moontlik wil maak om hul werk in die Koninkryk te doen. In ons leeftyd en leefwêreld gaan alles om geld en of ons dit wil hê of nie, die kerk het ook geld nodig.

Ons sluit af met Jesus se woorde in Lukas 6:38 "As julle gee, sal julle ontvang. Julle gawe sal na julle terugkom in volle maat, ingestamp, geskud om plek vir meer te maak, tot oorlopens toe vol. Met watter maat julle ook al meet – klein of groot – dit sal gebruik word om te meet wat julle sal terugontvang."

Danie Loots said...

Terloops, die artikel is geplaas deur Japie Breedt.

Henrietta said...

Nogal 'n sensitiewe saak Danie, en een wat ons vanoggend by Bybelstudie so skramsweg aangeraak het (meer in die sin van die "Peace-and-prosperity" -beginsel) .

My denominasie word soms die "En Gee, En Gee, En Gee... kerk" genoem ;)))

Sal mooi lees en later my antwoord gee.

Liza said...

Hi Danie, ek wil net iets sê oor Lukas 6:38. Ek het die gedeelte nog altyd verstaan as geestelike eerder as materiële gawes wat ontvang sal word. As jy die hele hoofstuk lees en veral vanaf vers 35 sal dit duidelik wees. (?)

Danie Loots said...

Ek stem saam met Japie Breedt oor die onnodige kere waar leierskap geboue oprig wat net hulle pas. Netso, grief dit my persoonlik as 'n kerk skeur of afstig en dan 'n klomp geld bymekaar kry om nog 'n kerkgebou te bou.

Daar is sekerlik gevalle waar dit die Here se wil is, maar baie keer kry ek die idee dit is net interne persoonlike struwelinge wat gelei het tot hierdie skeuring.

Dit voel net vir my verkeerd dat een kerk reeds 'n gebou besit, maar nie ten volle meer kan benut nie omdat hulle lidmate minder word, en net 'n blok of twee verder word daar 'n nuwe kerkgebou opgerig teen geweldige koste. Ek vra myself af of dit dan werklik die reuse uitgawes regverdig.

Met die verskillende strominge in ons geliefde NG Kerk, Liberaliste vs. Bybelgelowiges, hou ek letterlik my asem op vir die toekoms.

Danie Loots said...

Met al daardie gese is die doel van die kerk sekerlik om die Evangelie uit te dra. Hierdie verkondiging van die Evangelie van Jesus, verg tog uitgawes.

Hoeveel geld kon beskikbaar hiervoor gewees het indien alle lidmate 'n tiende, soos in 10%, bygedra het en indien die kerk dan hierdie vondse oordeelkundig gebruik?

Soos ek Maleagi 3 verstaan, is God juis ongelukkig met Israel omdat daar Leviete is wat veronderstel is om in die Sinagoge te werk, maar omdat Israel nie hul tiendes gee nie, kan hierdie Leviete nie voor gesorg word nie, en kry hulle werke daarbuite.

Hoeveel deeltydse predikante is daar wat andersins 'n sekulere werk beoefen? Hoeveel meer berading, ondersteuning en oprigting van die mense kon daar nie gebeur het nie, indien ons meer in God se wil gehandel het met finansies nie?

In realiteit, wanneer so lekker bedien word in die kerk, moet ek tog sekerlik besef dat daar geld gespandeer moes word om dit te kan doen? Terselfde tyd wil ons die kerk toeganklik maak vir almal, dus nie toegangsgelde vra nie, maar dit beteken die wat dit kan bekostig moet hul kant bring.

En die wonderlike ding van Maleagi 3, is dat God 'n baie belowende belofte maak indien ek wel my tiendes en offergawes bring. Maar om een of ander rede moet ek baie versigtig wees, veral tussen die Fariseers van vandag voor ek dit noem.

Ek vermoed, die Middeleeuse Roomskatoelieke siening van geld en finansies, sit nog so effens vas aan ons uitkyk vandag.

Danie Loots said...

Persoonlik, voel ek die ideale wyse vir ons om met geld om te gaan, is om te bid dat Heilige Gees ons daagliks lei. Op hierdie manier kan ons 'n kanaal word waardeur hy mense kan help, en Sy werk aan die gang kan hou.

Wanneer iemand bedel, moet ek my kop stil kry en in my hart probeer agterkom wat God wil he. Selfde geld vir die Kerk, 'n prediker, die motorkar oppassers, behoeftiges wat ek van weet en sendings aksies waarvan ek weet.

As ons maar net na Heilige Gees se stem kon luister sonder die filters van ons eie lering, opinies en vooroordele. As ons maar net altyd die riglyne van die Woord kon volg.

Liza said...

Dit is interessant dat daar in die Bybel meer as 2350 verse is wat oor geld handel, dis meer as wat daar oor geloof, gebed en die hemel en die hel gepraat word! Dus moet geld nogals belangrik wees vir God. Want hoe anders moet ons na onsself en ons families omsien en God se Koningryk help uitbou as geld nie belangrik was nie.

Luk. 16 en ander Skrifgedeeltes gee te kenne dat ons eintlik God se bankbestuurders is. Niks wat ons het behoort in der waatheid aan ons nie. God vertrou ons net om die geld, eiendom en besigheid wat Hy ons mee toevertrou, namens Hom, volgens Sy wil, te bestuur. Dit herinner my aan Matt 25/Luk 19 – Jesus se gelykenis van die muntstukke. God kyk na hoe ons besigheid doen en hoe ons dit waarmee Hy ons vertrou het hanteer - om te sien of Hy ons kan vertrou met nog belangriker/groter dinge as dit...

John Wesley , die vader van die Metodiste som dit mooi op in sy ‘oop hand beginsel’: “Toe die Eienaar van die Hemel en die aarde jou geskep het en jou op aarde geplaas het, het Hy jou nie hier geplaas as `n eienaar nie maar as `n rentmeester en as sulks het Hy verskeie goed aan jou toevertrou. Die eienaarskap van al hierdie dinge berus nog steeds by Hom, en dit word nooit van Hom vervreem nie. Jy behoort nie aan jouself nie maar aan Hom, so behoort niks wat jy besit aan jouself nie, maar aan Hom. -John Wesley's Philosophy on Finances

As mens met só ‘n gesindheid na jou geldsake en besittings kyk sal jy dit dalk makliker regkry om dit tot eer van Sy Koningryk te bestuur...

Danie Loots said...

Inderdaad, Liza. Ek dink ons het grootgeword met so 'n negatiewe begrip van finansies, dat ons nooit die volle waarheid gaan soek het nie.

My verstaan van die Bybel se boodskap i.v.m. finansies is dat dit die liefde vir geld die probleem is, nie geld self nie. Dus, soos jy aangehaal het, moet ons goeie rentmeesters wees van ons finansies.

Ek kan myself net indink as 50% van die wereld se finansies in beheer is van God se Koningkryk. Dink net as die kerk Montecasino besit (dan noem ons die Monte Cathedral :-) ) en vir Koningkryk's besighede aanwend. I.p.v. DSTV bearbei oor pornografie, ens. besig DSTV en bepaal dan wat wys en wat nie.

As die duiwel nie meer beheer oor finansies het nie, waarmee gaan hy mense verlei?

Maar ons is deeglik bewus van die slaggate met geld. Hoeveel gevalle van prosperity preachers wat geval het? Hoeveel misbruik van finansies en mag verkry deur geld?

Maar ek glo werklik dat Christenbesigheidslui wat hulle ore oop hou vir Heilige Gees se leiding, die antwoord is op so baie nood in die Kerk en die wereld daarbuite.

Ek het iemand eenkeer hoor se dat God mense soos Bill Gates, ens. moet gebruik om armes oor die wereld se gebede te verhoor, want Hy het nie genoeg Christene wat Hy kan vertrou met die geld nie.

Of lg. waar is of nie, ek dink dit is nodig dat die Kerk deeglik introspeksie doen en Bybelse beginsels toepas, gelei deur Heilige Gees. Dit is tyd dat elke Christen hierdie introspeksie doen en God se Wil soek oor hul finansies.

Henrietta said...

Dankie vir die interessante inligting en pragtige aanhaling van Wesley, Liza!

Danie, so oor geboue, ens.ens. gepraat: My seun-hulle in London se "kerk" is 'n bioskoopsaal wat gehuur word : Hy is deel van die praise-n-worship span en ELKE Sondag is dit eers als uit 'n stoorkamer haal, regsit , gebruik en na die tyd weer als oppak, bêre, ens ens. Dieselfde met my jongste dogter, op Rustenburg. Hul huur 'n kollege se saal en dis dieselfde storie ... Dis 'n baie goedkoper opsie as kerk ens ens bou. Dit word dikwels vergeet dat die "kerk" per slot van rekening die MENSE is, en nie die geboue nie!

Danie Loots said...

Ek lees vanoggend die volgende raak. 1 Tim. 5:8
NAV:"As iemand nie vir sy eie mense en veral nie vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloën en is hy slegter as 'n ongelowige."

KJV:"But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel."

Ek het dit eintlik gelees van Rick Joyner se weeklikse epos. Hierdie week se titel is "The Prophetic Experiences, Part 5 - Standards of Christian Living".

Ek haal 'n stukkie aan.

"True Christian discipleship is a life of sacrifice, not acquiring. This does not mean that we should not provide well for our families, as we are also told in I Timothy 5:8, “But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith, and is worse than an unbeliever.” However, there is a difference between providing for our families and being materialistic, greedy, or even immoderate.

There is a ditch on either side of the path of life. The overreaction to Christians who had a poverty spirit caused others to fall into the ditch on the other side and become earthly-minded and materialistic. Fearing becoming “so heavenly-minded they are no earthly good,” they have become so earthly-minded they are neither good for heaven or earth.

It is not an exaggeration to say that most Christians, and indeed most people, think in extremes. We tend to judge others by their most extreme elements or actions. However, when it comes to walking in truth, the path of life is almost always found in the tension between the extremes.

For this reason we are told in Philippians 4:5, “Let your moderation be known unto all men” (KJV).
"