Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

3/28/2011

What if Jesus had never been born?

“A DVD that explores Christ’s positive impact in many areas of today’s society”. (D. James Kennedy)
(Read on)

10 comments:

Henrietta said...

Hierdie plasing n.a.v. Yf se laaste plasing.

“The birth of Christ positively impacted nearly every aspect of human life as we know it today.” En dan gaan hy voort om meesal uit die Amerikaanse geskiedenis te toon watter verskil Jesus Christus gemaak. Hy begin by die Amerikaanse grondwet. Ek is seker ons kan uit ons eie land se geskiedenis en selfs Afrika s’n dieselfde doen?

Liza said...

Hier is 'n skakel na 'n preek deur John Hamby, gebasseer op die sewe beginsels soos uiteengesit deur Dr James Kennedy in "What if Jesus had never been born" Asook die mooi gedig in prosa vorm One Solitary Life deur James Allen Francis
Lees hier

Yf said...

As jy 'n "educated guess" daaroor wil maak, moet jy baie terug gaan as 1776, tot en met die geskiedenis van Jesus se tyd. Hoeveel weet jy van die laat antieke tyd (tot en met 400 n.C)? Dan kan ons lekker daaroor gesels.

Henrietta said...

BAIE dankie Liza! Hier is 'n opsomming van Kennedy se sewe gedagtes soos in die preek waarvan Liza die skakel gegee het:

First, Because Christ Lived The World Has Attached A New Value To Human Life.

Secondly, Because Christ Lived The World Has Changed the Way It Responds To Those In Need.

Third, Because Christ Lived The World Has Changed The Way It Thinks About Education

Fourth, Because Christ Lived The World Has Its View About Self-Government.

Fifth, Because Christ Lived The World Has Changed Its View about Science.

Sixth, Because Christ Lived The World Has Its View Of Human Sexuality.

Seventh, Because Christ Lived There Is The Possibility Of Forgiveness For Our Sins.

Henrietta said...

SJOE Yf, dis 'n JAAR se huiswerk, daai!

Liza said...

Wat meer kan mens sê!! Neem daardie sewe punte weg en dis soos iemand iewers baie dramaties opgemerk het "the consequences would have been too awful to contemplate".

Liza said...

So van Jesus se leefwereld gepraat: Indien julle van geskiedenis hou kan ek Rodney Stark se The Rise of Christianity: A Sociologist Reconsiders History sterk aanbeveel.

Stark se geskiedkundige werk berus op deeglike navorsing en handel oor die fenomenale opgang en groei van die Christendom gedurende die eerste 500 jaar nC - dit ten spyte van die vreeslike lyding en vervolging onder die heerskappy van die Romeinse Ryk van daardie tyd.

Ek het lank terug hier op die blog oor die einste boek geskryf en genoem dat die agt punte wat Stark uitlig as die vernaamste faktore vir die vinnige groei en invloed van die handjievol Christenne slegs so deur God beskik kon gewees het. Dink net 120 mense, die eerste volgelinge na die Uitstorting van die HG, groei tot ‘n formidabele 6.3 miljoen volgelinge skaars driehonderd jaar later!

Dis werklik ‘n insiggewende stuk geskiedenis vir diegene wat wil weet waar en hoe ons Kerk sy beslag gekry het.

Henrietta said...

Dankie vir die interessante inligting Liza. Wat Afrika betref, sou min Afrika lande geskrewe tale gehad het . Om die evangelie te bring en sodat mense die Bybel kon lees, het sendelinge eers tale ontwikkel en toe die Bybel vertaal.

Yf said...

Sommigs wil dit hê dat die wereld ‘n baie beter plek sonder die christendom sou gewees het. Volgens hulle het die christendom tot die verval van die Romeinse Ryk gelei, die Donker Middeleeue ingelei en die ontwikkeling van die wetenskap gestrem. Die christendom was die oorsaak van talle oorloë en ander wreedhede en het slawerny bevorder.

Kom ons kyk bietjie na die feite.

Tydens Christus se lewe op aarde het die Grieks-Romeinse kultuur hoogty gevier en was slefs in Judea ‘n beduidende invloed vanweë Griekse historisiteit en Romeinse besetting.

In hierdie kulture was daar ‘n mengelmoes van politeïstiese en filosofiese sisteme wat die geestelike en emosionele behoeftes van die bevolking probeer aanspreek het. Maar die gewildheid daarvan het al lankal begin taan, soos wat uit die dekadente lewensstyl van veral die meer gegoede mense afgelei kan word.

Monoteïsme met sy superieure morele sisteem was tot Judea beperk. Judaïsme was nog nooit daarvoor bekend dat dit op die werf van bekeerlinge ingestel was nie. In die wye prentjie van die beskaafde wereld van destyds was Judaïsme dus glad geen beïnvloedingsfaktor nie.

Die Christendom kan vir die eerste drie eeue van sy bestaan as ‘n obskure ondergrondse beweging beskou word. Daar is skaars enige verwysing daarna in bronne van daardie tyd. Dit is aktief deur die Romeine beveg en het hoofsaaklik onder die armer dele van die bevolking versprei – diegene met geen politieke of ekonomiese mag om dit as godsdiens van invloed te kon maak nie. Dit het nie slawerny geskep nie, slawerny was al aan die orde van die dag om die waarheid te sê, ‘n groot aantal christene was self slawe.

Die Joods-christelike beïnvloeding voor die Middeleeue kan dus as weglaatbaar beskou word. As ons dus wil weet hoe die Westers beskawing sou ontwikkel het, moet ons na die aard en omvang van die ander rolspelers kyk.

Kom ons dink onsself in ‘n tyd in toe ‘n groep astroloë uit Persies deur Palestina gereis het. Hulle bring ‘n welwillendheidsbesoek aan Herodus en verseker hom dat hy lank sal heers, gelukkig sal lewe en van natuurlike oorsake sou sterf. Hulle was half reg. Hy het van natuurlike oorsake gesterf – lewerversaking, gangrene en wurms. Hierna reis hulle verder na ‘n internasionale konferensie by die wereld-bekende biblioteek in Alexandrië, Egipte wat handel oor die stand van wiskunde en astrologie.

Die Romeinse ryk gaan rustig sy gang. Die Pax Romana brei weliswaar nie meer uit nie, maar stabilitiet heers. Die Joodse opstande van 66-70 nC en 135 veroorsaak skaars ‘n rimpel op die wereldwye dam van die Romeinse Ryk.

Neo-Platonisme met ‘n strewe om van die slegte fisiese en liggaamlike na die goeie geestelike dinge te beweeg en Gnostisisme – die oortuiging dat vrymakende kennis slegs vir die uitverkorenes beskikbaar is, was aan die orde van die dag en was besig om tradisionele godsdienste in die Ryk te vervang.

Yf said...

In die praktyk was die godsdienslewe ‘n mengelmoes van tempelrituele, kullunstenaars/towernaars, private openbaringe aan Gnostici en offerhandes van een of ander aard wat niemand eintlik meer bevredig het nie.

Die Romeinse Ryk was op die afdraende pad, hoofsaaklik omdat die uitoefening sentrale gesag agteruit gegaan het, met die verskuiwing van mag na meer plaaslike heersers, oorgerustheid van die bevolking in hulle eie sekuriteit, hulle dekadente lewenswyse en opstandige onderstrominge.

Die ander rolspelers in die ontwikkeling van die alternatiewe geskiedenis van die Weste het net aan die anderkant van die Romeinse grense gesit en hulle kanse afgewag. Na die Noord-Weste was dit die Kelte en die Germane met hulle natuuraanbidding en vereering van dwerge en feetjies, soos deur die Druide priesters voorgestel.

Die vloedgolf uit die Oos-Noord-Ooste was veel erger. Dit was die volksverhuisings van die 2de tot die 4de eeu. Die sg. “barbare” wat met hulle wreedheid die Ryk oorweldig het. Die Hunne, die Gote, die Vandale wat die beskawing wat hulle vernietig het, die Weste terug geneem het na die meer primitiewe kulture van die nomadiese volke. Hier was geen ontstag te bespeur vir menseregte, die skryfkuns of die kunste nie. Wetenskap is geminag, die belangrikste was die perd, oorlogvoering en stropery en om jou vyand te verslaan.

Dit is hulle wat die politieke orde in Europa laat versplinter het soos onderling baklei het om elk op sy eie mishoop koning te kraai.

Dit was Christenleërs en nie leërs van nasionale state nie, wat die opmars van Islam gestuit het. Sonder Christenleërs sou verbrokkelde Europa veel verder onder die invloed van Islam en Sharia gekom het.

Maar dis nog het einde niet. Hierna het die Vikings ook hulle merk op die Europese vasteland gemaak.

Die oorloë van die Middeleeue was grotendeels ge-allieerde christenmagte teen vreemdelinge wat wou beset en oorheers. Afgesien daarvan was daar gewoonlik plaaslike vrede. Die uitsondering is natuurlik die Kruistogte en Inkwisisie, swarte kladde op die RKK se naam.

Dit moet ruiterlik erken word dat Islam waardevolle bydraes gelewer het tot die syferwetenskappe van wiskunde en astronomie, asook tot mediese kennis. Maar geen een van die ander rolspelers het in hulle geledere enige wetenskaplikes gehad, die wetenskap as waardevol erken of enigiets bygedra tot tegnologiese ontwikkeling van die Weste nie. Die hoogste vereering het aan shamans en mitologie as instelling gegaan.

Kennis wat in die Grieks-Romeinse bloeitedperk verkry is, was in die kloosters, ‘n christelike instelling, en Vatikaanstad bewaar. Maar in ‘n nie-Christelike Europa sou dit natuurlik nie bestaan het nie.

Dit die christen filosoof, Thomas Acquinas wat in sy Summa Theologica verklaar het dat godsdiens en natuur twee verskillende sfere is wat elk op sy eie manier verstaan moet word. Hierdie stelling word as die “onafhanklikheidsverklaring van die wetenskap” beskou

Dit is ook welbekend dat die wetenskaplikes van die Renaissance uit die christendom gekom het en nie uit ongekerstende volke, Islam of uit die Chinese beskawing nie.

Die Weste, sonder die Christendom, sou waarskynlik ‘n smeltkroes en kookpot van heidense kulture gewees het waar vroue as besittings beskou was en die mans waarskynlik hulle gunsteling fertiliteitstempel prostituut besoek het om te verseker dat dit voorspoedig sal gaan met watter ambag of werk hulle ookal mag beoefen.

http://wiki.answers.com/Q/What_would_the_world_be_like_if_Christianity_had_never_existed#ixzz1HbFrQpNE

Copyright © 1996 by John J. Reilly
http://www.johnreilly.info/ijhnbb.htm