Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

3/24/2011

Wat as die Here nie bestaan het nie?

Ek dink dit was Voltaire wat hierdie vraag gevra het en toe geantwoord het, dat ons Hom dan sou moes uitvind. Ek kan aan twee redes dink waarom die mens dit sou nodig vind: Om Hom te blameer vir alles wat verkeerd loop, of daarteenstellend, om Hom te dank vir alles wat reg loop.

Dink ‘n bietjie aan die implikasies hiervan. Maar ‘n bietjie van ‘n eensydige en eendimensionele siening, dink jy nie? En ‘n weerspieëling van ‘n realitietsbeskouing. A-godiste voel seker dis veiliger om die Here te blameer – want as Hy nie daar was nie, dan sou hulle ‘n mens moes blameer, wat definitief sal reageer. Die natuur kan hulle nie blameer nie, want dis ‘n lewelose ding sonder ‘n “wil” (Tensy jy in Gaie glo maar dit sou ek ook nie waag nie, want mens weet nooit tot watter mate Gaia haar grimmigheid op jou sal uithaal nie!)

Kom ons aanvaar dat daar nog ‘n skepping (insluitende jy) hier sou wees, want die skepping kan ons nie ontken nie. Wat dink jy sou die implikasies wees as die Here nie bestaan het nie?

13 comments:

Liza said...

Die enigste goeie implikasie waaraan ek kan dink is dat daar dan nie sulke goed soos 'agodiste' sou gewees het nie...:)

Goeie vraag Yf. Maar beslis een vir die naweek. Dit gaan 'n tydjie neem om my kop om daai een te kry.

Henrietta said...

....sou ek en jy nie bestaan het nie, sou die aarde en alles daarop nie bestaan het nie, die heelal nie bestaan het nie, sou daar geen hiernamaals gewees het nie... Hoeveel plek het ek om aan te gaan?

Yf said...

Hier is een in Henriëtta se kraal. As die Here nie bestaan het nie, dan sou alles mos geoorloof gewees het, dna nie? (Ek hoor al iemand sê: "wat bedoel jy 'sou'?") Ons is al goed op pad soheento. Norme, dis waaroor dit gaan.

Ek dink 'n ander invalshoek is soos volg: Mens moet jouself afvra wat is die eienskappe van die Here en dan die gevolge van die eieskappe uit die skepping verwyder. Dan sal mens mos gou weet.

Onse God is tog 'n God van orde en reëlmaat en begrensing soos duidelik uit Gen. 1 gesien kan word. Vat net daai drie goed weg en wat het jy dan?

Vrede vir julle

Liza said...

Ag issie. Is julle nie al te oud om nog in ‘fairy tales’ te glo nie?.

Die Darwiaanse wêreldbeskouing is die enigste teorie – glo my - wat in beginsel die misterie van ons bestaan sinvol kan verduidelik...
en nie net lewe op planeet aarde nie, maar oral anders waar daar lewe is.

Ai tog mense word wakker die son draai nie meer om die aarde nie!

En ons kom andersins ook heel goed sonder ‘n god klaar dankie. Ons het darem mekkaar en dis oorgenoeg. Ons het nie ‘n Abrahamitiese god en sy seun nodig om ons te vertel wat reg en verkeerd is nie. Dis instink.

Miljoene jare gelede nog lank voordat iemand godsdiens uitgedink het (seker omdat hy vir donderweer geskrik het) en toe ons nog soos ape gelyk het, het ons voorouers in klein gemeenskappies gelewe en moes ons ‘nice’ wees met mekkaar om te kon oorleef. Toe al het ons tante Karen se ‘Golden Rule’ gesnap...Dus moraliteit was ‘n gegewe lank voordat die godsdiens-fenomeen sy verskyning gemaak het.

Alle eer aan die ‘selfish gene’.

Oom Richard vertel van die Kuna stam in Suid Amerika wat nog geen kontak met die moderne wêreld en formele godsdiens gehad het nie en feitlik dieselfde morele waardes as ons aanhang – te oordeel aan hulle reaksies op objekiewe vrae oor hoe hulle spesifieke morele dilemmas sou hanteer. Sien, dus kan ons 'cope' sonder die gode.

‘n Gedagte vir die naweek!

Uittreksel uit die gedig
On the Origen of Species
Ex-cathedra he declared
This evolutionary creed.
Man, though long by myths ensnared,
Now by science may be freed!

At last, the facts of evolution
Etched in stone became a law
Of nature, and with time's ablution
Dethroned God for tooth and claw!
(Outeur onbekend)

Groete,
Niek se advokaat

Liza said...

"If God does not exist, then both man and the universe are inevitably doomed to death. Man, like all biological organisms, must die. With no hope of immortality, man's life leads only to the grave. His life is but a spark in the infinite blackness, a spark that appears, flickers, and dies forever. Compared to the infinite stretch of time, the span of man's life is but an infinitesimal moment; and yet this is all the life he will ever know. Therefore, everyone must come face to face with what theologian Paul Tillich has called the threat of non-being."
-William Lane Craig's essay The Absurdity of Life without God

Henrietta said...

Pragtige plasings julle twee! My Voda-data is totaal opgebruik, en die foomtjie se fuksies beperk. Ek brand om Yf oor "randomness" te antwoord, en Liza oor dié ouens wat me-KK-aar so in ñ ge-KK-e paradys omhels...

Yf said...

"Nick" "Dis instink", was in stink 'n opsetlike woordkeuse? :)
"A lawyer is someone who resques your estate from your enemies..... and then keeps it to himself!"
Maandag weer ernstig.

Henrietta said...

Ek wil net aansluit by Yf se "God van orde gedagte en die "randomness" (dinge wat lukraak gebeur)waarvan evolusioniste graag praat.

Mens kan in hierdie verband ook van wanorde, chaos praat. Ek het nog nooit van 'n ontploffing gehoor (wat die big bang glo was) waar alles wat deur die lug vlieg , mooi netjies georden tot rus kom nie - dink maar aan hoe dinge na die onlangse aardbewings gelyk het en steeds lyk.

Dink groot - moenie net "aarde" dink nie, dink "kosmos", "heelal" -- - daar moes na die merske "bang" opruiming van epidermiese proporsies gewees het....

Liza said...

Dink net hoe de dinges/merske moes ‘n gaswolk in triljoene stukke rots verander het en besluit het om te begin tiekiedraai om hul eie as en hulself terselfdertyd in wentelbane en melkwegstelsels te organiseer? En moeder aarde, die enigste lewegewende planeet in die kosmos (waarvan ons weet), besluit het sy dans om die son want dit gaan voordelig wees vir die diversisiteit van lewe wat sy toekomstiglik sal moet herberg?

Like most scientists, Einstein included, I have an almost religious belief in a basic underlying order—a belief that natural forces are just manifestations of some deeper thing.

*William Kaufmann, "Luminous Reputations" in Science Digest, Vol. 89, No. 1 (1981), p. 8.
For myself, faith begins with the realization that a supreme intelligence brought the universe into being and created man. It is not difficult for me to have this faith, for it is incontrovertible that there is intelligence—an orderly, unfolding universe testifies to the truth of the most majestic statement ever uttered—`In the beginning God.


This most beautiful system of the sun, planets, and comets, could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful Being.
—Isaac Newton, Principia (1687).

Hier is ‘n skakel na ‘n maklik verstaanbare en insiggewende artikel -SCIENTISTS SPEAK ABOUT STELLAR EVOLUTION. Die slotsom is dat daar n veel dieper betekenis agter die totstandkoming van ons heelal moet wees as die oppervlakkige en ongegronde verklaring wat evolusie en sy Big Bang teorie tans bied...
Lees hier

Yf said...

Hallo daar.
In aansluiting by die vorgie gedagtes en soos reeds gesê onse God is 'n God van orde wat die wetenskapswette ook daar gestel het.

'n Wet is 'n stelling wat die reëlmaat beskryf waarmee 'n proses plaasvind. So 'n wet veronderstel ook voorspelbaarheid.

Hierteenoor staan naturalistiese beginsels. Die vernaamste is die vertrekpunt van “randomness” of lukraakheid. Dinge gebeur op ‘n lukraak manier. Niks is voorspelbaar nie. Nie eers op ‘n ewekansie manier of teen ‘n vaste verhouding van sê nou maar 1:7 nie, maar lukraak. Geen voorspelbaarheid, geen vaste verhouding.

Die mees basiese wette van die wetenskap is die “behoud van” wette.
“Conservation of mass law
Conservation of energy law
Conservation of momentum law
Conservation of angular momentum law
Charge conservation law”
http://en.wikipedia.org/wiki/Laws_of_science#External_Links

Gebasseer op lukraak beginsels hoe sal ‘n voortdurende en onvoorspelbare wisselwerking tussen materie / energie jou geval? Of die behoud van lading wet. Dink aan die 4 basiese kragte van die heelal. Veronderstel lading vernader van positief na negatief of van sterkte op ‘n lukraak manier. Of dat suurstof skielik met koolstof verbind (sonder die tussenkoms van plante). Dis om van te stik!

Ons is nog nie eers by die reëlmaat van die genetika nie. Die reëlmaat waarmee geslag, voorkoms, lewensprosesse, vervaardiging van stowwe, groei ens bepaal word. Dis so reëlmatig, ons dink nie eers daaraan nie.
Daar is nog ‘n naturalistiese beginsel, die oorlewing van die bes aangepaste of die “selfish gene” waarna Liza verwys het. “Nature red in tooth and claw” Indien die Here wat liefde en deernis en omgee ens. Is nie bestaan het nie, sou dit die hoogste gesag gewees het. (Vir baie is dit al) Dis nice, huh?

As die Here nie bestaan het nie, waar kom die Bybel dan vandaan?

gaggenbag said...

Maar wag net so 'n bietjie!
Die vraag was "Wat as die Here nie bestaan het nie". Nou gaasn die bespreking oor dinge wat deur Hom ontstaan het! As Hy nie is/was nie, sou daar ook niks gewees het nie - nie eens die oerknal nie. Dan was daar niks om oor te gesels nie, want daar sou niemend gewees het om oor iets te gesels nie! :-)))).

Liza, ek hou van jou aanhalings van die verskillende "grotes", maar een van die pragtigste stukkies wat ek nog gelees het - die aanhaling van Isaac Newton wat gesê het "... could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful Being."

Ek dag toe eers: As jy ou Niek se advokaat is, moes jy mos na hom lyk, maar toe kyk ek weer na jou foto en dink: Sy lyk darem nie na sy kind nie! :)).

Yf said...

Ja Gideon, ek weet. Maar dis mos een vandie gunsteling onderwerpe van die a-godiste. Hierdie is maar anet terwille daarvan om met hulle in gesprek te tree daaroor sodat hulle vir 'n slag 'n bietjie moet reageer. Maar as jy dink dis prettig, wag tot ons by die ander 2 "wat as..." onderwerpe kom, een waarvan Henrietta al aangeraak het. Hulle is mos lief daarvoor om die christendom die skuld vir alles te gee. So hoe sou die wereld gelyk het as Jesus nie gebore was of as die christendom nie verder as Judea versprei het nie. Dink solank en skryf by Henriëtta.
Vrede daar.

Liza said...

Hehehehehe...Ou Niek was dan so 'skoon' van aangesig.(Eségiël28:12-15) (Kon dit net nie weerstaan nie!!) :))))