Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

3/30/2011

Godsdiens (Religion)

Ek het die laaste paar jaar baie oor hierdie onderwerp gehoor en gelees. Ek wil nie te veel uitbrei oor wat ek daaronder verstaan nie. Ek sal baie graag wil hoor wat julle hiervan dink.

Die vraag gaan oor die Godsdienstige Christene (Engels, Religious Christians).

Josh MacDowell

In Josh MacDowell so ongelooflike vertelling van hoe Jesus sy lewe verander het, noem hy die volgende: "'Tell me, what changed your lives? Why are you so different from other students and faculty?' She looked me straight in the eye and said two words I had never expected to hear in an intelligent discussion on a university campus: 'Jesus Christ.' 'Jesus Christ?' I snapped. 'Don't give me that kind of garbage. I'm fed up with religion, the Bible, and the church.' She quickly shot back, 'Mister, I didn't say religion: I said Jesus Christ.' Taken aback by the girl's courage and conviction, I apologized for my attitude. 'But I'm sick and tired of religion and religious people,' I added. 'I don't want anything to do with it.' (Vetdruk deur myself bygevoeg)

Waarvan praat hierdie jong dame wanneer sy antwoord: "Mister, I didn't say 'religion': I said 'Jesus Christ'"?


Rick Pino

Die Gospel sanger, Rick Pino, het 'n album, "The Undiscovered". Agterop die CD, staan daar in groot letters: "HOLY GHOST ADVISORY - CONTENT WILL OFFEND THE RELIGIOUS". Op daardie selfde album, in die liedtjie "Garment of Praise", sing hy die woorde: "Ding Dong, the Witch is dead, the weak old Witch, Religion Witch. Ding Dong, the wicked Witch is dead."

Waarvan praat Rick Pino hier? Wat is hierdie "Religion Witch"?

Paulus

Laastens, het hierdise dinge enigsins iets te doen met 1 Kor. 1:23? In vers 22 en 23 staan: "Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin,".

Ek verstaan die deel dat vir die Grieke / heidene die Evangelie van Jesus na onsin klink, maar vir die Jode (Fariseers?) is die Evangelie 'n aanstoot. In die King James: "But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumblingblock, and unto the Greeks foolishness".

Is daar enige verband tussen die Jode / Fariseers van Jesus en Paulus se tyd en die "Religious" waarvan Josh MacDowell, Rick Pino en baie ander predikers vandag van praat?

Ek brand om van julle te hoor."

23 comments:

Danie Loots said...

Rick Joyner
Ek het vergeet. Ek is tans besig om Rick Joyner se boek "Epic Battles of the Last Days" te lees.

Een van die vier afdelings gaan oor "The Religious Spirit". Daar is drie hoofstukke, "Combating the Religious Spirit", "The Spirit of Jezebel" en "The Warning Signs of a Religious Spirit".

gaggenbag said...

Danie, dis nou ‘n interessante onderwerp wat jy aangeroer het!! – en een wat netjiese dinkwerk / skryfwerk / verduideliking / bewoording verg.

Ek sê eerstens amen op die meisie waarvan Josh MacDowell se antwoord. Die gebrek om te onderskei tussen “religion” (hierna “godsdiens” / “godsdienstigheid”) is immers een van die redes wat die Christelike geloof in onguns gebring en onder verdenking geplaas het. Ons moet dit ook hier duidelik verstaan: Daar is “valse godsdiens” en “ware godsdiens”. Onder lg. verstaan ek die beoefening en uitlewing van geloof in Jesus Christus, soos bv. in Rom.8:14 – “Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.”

Rick Pino is nie so duidelik met sy bedoeling nie. As hy glo soos ek glo, stem ek met sy liedjie saam, maar as hy iets anders bedoel – nee!

Wanneer ons godsdiens teenoor “ware geloof” stel, bedoel ons eintlik die “valse godsdiens”. Daarvan is daar ‘n menigte voorbeelde in die Bybel – om maar ‘n paar op te noem: Luk.6:46; 11:39; Mat.7:22v; 23:27v; Mal.1:6-14. Dit is voorbeelde van van valse godsdienstigheid.

Reg deur die geskiedenis is daar ook sulke voorbeelde – vernaamlik in die RKK.

Dan is daar natuurlik die godsdienste van die heidene, maar ek glo dis ‘n ander storie.
Groetnis.

Yf said...

Kan 'n mens godsdienstig-christelik wees sonder om 'n christen te wees? Kan 'n mens 'n christen wees sonder om godsdienstig te wees?

Danie Loots said...

Yf,

Ek dink dit gaan meer oor die manier waarop jy 'n Christen is, m.a.w. hoe jy optree teenoor ander Christene en ander mense.

Ek dink nie die bree term vir "godsdienstigheid" is waarvan hierdie mense praat nie, eerder meer spesifiek die "Spirit of Religion" of dan Gees van Godsdiens.

ps. Ek wag eers geduldig om ander se sieninge te hoor voor ek sal begin lys wat ek hieronder verstaan.

Yf said...

Danie,
Ek is nie vertroud met die inhoud van die term "Gees van die godsdiens" nie

Liza said...

Dankie Danie. Hierdie is 'n groot een en kan nie sommer net so lukraak geantwoord word nie.

Ek sal terugkom met my stuiwer...

Liza said...

In Engels word dit The Pharasaical Spirit genoem. Ek weet nie van ‘n erkende Afrikaanse benaming wat beskrywend genoeg is nie behalwe die verwysing na iemand as ‘n 'skynheilige Fariseër’.

Die Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913)beskryf dié spesifieke gees van godsdiens as volg:
Addicted to external forms and ceremonies; making a show of religion without the spirit of it; ceremonial; formal; hypocritical; self-righteous. ``Excess of outward
and pharisaical holiness.'' --Bacon. ``Pharisaical
ostentation.'' –Macaulay.


Maw dis soos wat Christus dit in Mattheus 23 – die hele hoofstuk – stel...en eish, dit vra belsis hand in eie boesem steek.

Vers 28, die crux van die aantyging, is bv as die vuil en bedremmelde ou die kerk binnestap en in die agterste ry inskuif stap ek verby op pad na my gebruiklike plek voor in die kerk, knik met die kop 'n groet en kry selfs ‘n geforseerde glimlaggie om die lippe reg. En in my hart sê ek vroom dankie dat ek‘s nie só is nie...

You're better than that one who sits in their seat with their head bowed, humbled by the small gift they have to offer.You seek places of leadership, not places of service. You seek recognition and not a quiet closet of prayer. You seek not faith, even though you talk about it all the time. You seek prosperity instead of being poor in spirit and meek in countenance. You find for yourself the head of the table.

And what is God's Word for all of this? Humble yourself before your God and kiss the Son's feet lest He condemn you! We are called to be servants, givers of life and meet the needs of the poor. We are called to be kindhearted, gentle encouragers of those who face adversity!


Na aanleiding van Galasiërs 6:1,2 het iemand dit soos volg en heeltemal tereg opgesom dat die Christendom die enigste leermag is wat sy eie soldate skiet!

Danie ek weet of my pos aansluit by wat jy in gedagte het nie, maar dis mynsinsiens een van die baie redes wat mense van 'godsdiens' afsit - die Fariseër-gees.

Henrietta said...

Ek het jare terug iewers iets neergeskryf oor die verskil tussen "religion" en "the gospel" - dit het met die jare verlore geraak. Hierdie wat ek ge-google sê min of meer dieselfde:

Religion says, if I obey, God will love me. Gospel says, because God loves me, I can obey.

Religion has good people & bad people. Gospel has only repentant and unrepentant people.

Religion values a birth family. Gospel values a new birth.

Religion depends on what I do. Gospel depends on what Jesus has done.

Religion claims that sanctification justifies me. Gospel claims that justification enables sanctification.

Religion has the goal to get from God. Gospel has the goal to get God.

Religion sees hardships as punishment for sin. Gospel sees hardship as sanctified affliction.

Religion is about me. Gospel is about Jesus.

Religion believes appearing as a good person is the key. Gospel believes that being honest is the key.

Religion has an uncertainty of standing before God. Gospel has certainty based upon Jesus’ work.

Religion sees Jesus as the means. Gospel sees Jesus as the end.

Religion ends in pride or despair. Gospel ends in humble joy.

Henrietta said...

Hierdie een is nader aan die een van my prille jeug:

RELIGION IS MANMADE. THE GOSPEL IS GOD-GIVEN

RELIGION IS WHAT MAN DOES FOR GOD. THE GOSPEL IS WHAT GOD HAS DONE FOR MAN

RELIGION IS MAN'S SEARCH FOR GOD.
THE GOSPEL IS GOD'S SEARCH FOR MAN

RELIGION LEAVES MAN AS HE IS. THE GOSPEL TAKES A MAN AND CHANGES HIM

RELIGION SAYS ATTAIN. THE GOSPEL SAYS OBTAIN

RELIGION SAYS TRY. THE GOSPEL SAYS TRUST

RELIGION SAYS DEVELOP SELF. THE GOSPEL SAYS DENY SELF

RELIGION SAYS "DO". THE GOSPEL SAYS "IT'S DONE"

RELIGION SAYS SACRIFICE. THE GOSPEL SAYS FAITH

RELIGION IS GOOD VIEWS. THE GOSPEL IS GOOD NEWS (God’s news, onthou ek)

RELIGION WHITEWASHES. THE GOSPEL WASHES WHITE (Ek het hierdie een weer onthou en gegoogle)

RELIGION IS FORMS, RITUALS, AND CEREMONIES. THE GOSPEL IS THE IMPARTATION OF NEW LIFE

Danie Loots said...

Liza,

Inderdaad is hierdie 'n groot een en 'n baie sensitiewe een. Dit wat jy geplaas het is presies die lyn waarin ek bedoel het, baie dankie.

Henrietta, dankie vir jou twee wonderlike stukkies ook.

Google het inderdaad ook 'n hele klompie skakels wat 'n idee gee waarvan ek hier praat.

Maar nogtans kan ons dalk nog 'n paar eienskappe van die "Fariseër-gees" (Uitstekende vertaling, Liza!) hier noem.

Danie Loots said...

My ondervinding is dat mense geneig is om blind te wees vir hulle foute, meer as wat ek gedink het. En die nommer een kandidaat is ekself. Jinne, ek kyk terug na goed waarmee die Here in my lewe moes deel, en aan die een kant skaam ek my dood daaroor en aan die anderkant staan ek in verbasing oor hoe blind ek daarvoor was, hoe selfreverdigend ek was.

Ek gaan nou maar Liza se vertaling, "Fariseër-gees" gebruik i.p.v. "Spirit of Religion".

Hierdie Fariseër-gees probleem is seker een van die wat mens baie blind voor is. Ek vermoed dit is omdat Godsdiens so na aan ons harte le, so baie van ons eie-waarde en selfwaarde le in ons siening van ons self in God, veral God die Vader. Daarom, wil ons so graag "goed" lyk en is ons baie band om eerlik ons foute te herken, veral die wat (ons dink) ander nie van weet nie.

In Rick Joyner se deel oor die "The Religious Spirit" in "Epic Battles of the Last Days", het hy my weereens wakker laat word, toe hy se dat indien jy (ek!) hierdie deel lees en aan iemand anders dink, jy (ek) self onder hierdie gees is. Dit het my sommer lank en diep aan die dink gesit, en ek dink nog steeds!

Ek is amper te bang om Heilige Gees te vra om die sondes in myself te openbaar, hoewel ek weet ek dan nog vryer sal wees.

Yf said...

Rom. 12:1: En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.

Nie geloof nie en ook nie verhouding nie. 'n Christen moet godsdienstig wees. Dis ook hoekom ek nie so gek was oor The Shack nie. Dit het net gegaan oor verhouding. Sekerlik kan 'n mens in 'n verhouding met die Here staan, met al die gepaardgaande emosie, maar dit sal jou nie in die hemel bring nie. Dink aan die woorde, "Here het ons dan nie in U Naam duiwels uitgedryf nie? (ens.)" Wat was die Here se reaksie daarop? Verhouding opsigself deug niks. Die Farisieërs en veral die Hoë Priester was in 'n baie intieme verhouding met die Here (wie kan dit ontken) maar dit het hulle niks gehelp nie.

Moenie te gou van godsdiens ontslae raak nie!

Liza said...

Ek glo nie dis 'n kwessie van ontslae raak van godsdiens nie, maar eerder om die fokus te verskuif van 'ek' na iets Hoër en Heiligs.

Die anderkant van die saak is, dat die sogenaamde bevryding baie keer vervang word met rebellie teen alles wat Christelik en gesagvol is, maar hieroor moet Danie beslis skryf en veral oor "The Spirit of Jezebel" waarvan Rick Joyner in sy boek praat.

Gideon said...

Goeiemôre julle, ek het elkeen van julle se skrywes mooi gelees. Insiggewend. Ons moet seker nie die baba saam met die badwater uitgooi nie. Soos Yf gesê het: “Moenie te gou van godsdiens ontslae raak nie!”. Ek het o.a. ook geskryf: “Daar is “valse godsdiens” en “ware godsdiens”. Onder lg. verstaan ek die beoefening en uitlewing van geloof in Jesus Christus, soos bv. in Rom.8:14 – “Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.” Verstaan ek reg dat alles wat hierbo gesê is, die bedoeling van “valse godsiens” het? Het “ware godsdiens” ‘n legitieme staanplek? Ek hoor graag julle menings hieroor.

Ek het die afgelope Sondag (3/4/2011) ‘n preek gelewer uit Ps.139, wat ek graag hieronder in verkorte vorm wil plaas. Sal werk daaraan. Miskien kan dit ook van betekenis vir hierdie onderwerp wees.

Danie Loots said...

Yf en Gideon,

Ek vermoed ons praat so effens bymekaar verby. Maar ek dink die hoofsaak is nie soseer die dade nie, maar eerder die motief.

Dalk kan mens dit stel as die "Letter van die Wet" i.p.v. die "Gees van die Wet". Soos Jesus genoem het toe hy genees het op die Sabbat.

Maar ek sal later soos ek tyd kry meer uitbrei oor wat my verstaan van hierdie saak is.

Henrietta said...

Pragtig dat jy ons daarop wys Danie, om heel eerste selfondersoek te doen! Ek sien so baie daarvan by myself.

Mens wil so graag SELF iets doen aan ‘n mens se saligheid. By alle afgodsdienste kry mens die gees van : “ek moet iets doen om ‘n kwaai god/gode tevrede te stel”.
Soos hierbo iewers staan: RELIGION SAYS "DO". THE GOSPEL SAYS "IT'S DONE". Die Christelike Godsdiens is die enigste wat vertrou op iets wat ‘n Redder, Jesus Christus, reeds gedoen het. Selfs as mens 'n Christen is, is daar tog hierdie gevoel van : "moet ek regtig nie nog iets DOEN om God tevrede te stel nie?", so asof sy genade nie genoeg is nie!

Om aan te hak by jou dieper soeke na die Fariseërsgees: Een van die dinge wat Jesus die Fariseërs van beskuldig het, is dat hulle dinge doen “om gesien te word” . Die teenoorgestelde sal iets wees soos Filippense 2 se dienskneg gestalte; en soos ons op ‘n ander plekke lees: nie om gedien te word nie, maar om te dien en “Hy moet meer word en ek minder”.

Dit hang saam met wat ons lees in 2 Tim 3:1 tot 9, dat mense in die laaste dae “liefhebbers sal wees van hulself... grootpraters ... trotsaards...” “’n gedaante van godsaligheid sal hê”... (Ou Vertaling).

“Those who profess religion will put love of pleasure before love of God; they will outwardly affect a form of reverence for God but deliberately repudiate or gainsay its actual transforming power” sê die New Bible Commentary Revised by hierdie stuk uit 2 Tim 3.

Danie Loots said...

Henrietta, ek kan dit skaars beter stel.

Net 'n paar eienskappe van wat ek as die Fariseergees (Spirit of Religion) verstaan.

Soos ek voorheen gese het, dit gaan nie oor die dade nie, maar oor die motief.

Probeer ek om sonde te vermy sodat ek beter kan voel oor myself, dat ek kan voel ek is beter as ander omdat hulle nog sondig is en ek nie meer nie? Of wil ek ophou sondig omdat ek nie my Vader wil seer maak nie, omdat ek weet ek kan maar sondig, wil ek juis nie meer nie, omdat ek weet dit is nadelig vir my, omdat ek weet dit bring skade aan my verhouding met my Vader?

Sekerlik is dit 'n goeie ding om sonde te vermy, selfs al is die motief verkeerd, maar ek moet toelaat dat Heilige Gees aan my motief werk. Anders gaan ek ander veroordeel en raak dit belangrik vir my om gesien te word, net soos die Fariseers.

Ons kan seker praat van geestelike hoogmoed.

Indien ek toelaat dat ek aanhou gedryf word deur hierdie verkeerde motief, Fariseergees, geestelike hoogmoed, gaan die gees van die Wet, nie vir my belangrik wees nie, maar die letter daarvan. Soos die Fariseers wat Jesus veroordeel het omdat hy iemand van krankheid bevry op die Sabbat.

My waarneming is dat dit presies is wat die Moslems doen. Geestelike hoogmoed seevier al te heerlik. Iemand wat al in die Midde Ooste gereis het, sal weet. Hulle het natuurlik nie vir Jesus nie.

Maar daar is so baie Christene wat maar net soos die skeinheilige Fariseers is. Ironies is die wat eerste is om te oordeel ook die wat nie openlik hulle sondes sal bely nie, en dit liefs sal wegsteek.

Gideon, Yf, dit is hoekom die dade van godsdiens beslis nie weggegooi moet word nie, maar ons moet ons eie motief ondersoek. Die probleem met motief is dat mens nie bewyse daarvoor kan kry nie, nie iemand kan oortuig as hul motiewe verkeerd is nie. Dit is omtrent net eerlike selfondersoek, en Heilige Gees, wat dit kan openbaar.

Henrietta said...

Baie goed raakgesien, Danie. Soos jy sê, dit is "openbaringskennis", wat mens net deur 'n noue verbintenis /verhouding met die Drie-Enige God kan verkry.

'n Ander ding wat ek deur die jare meer bewus van word, is mense se (en natuurlik my eie!) eie pogings om sonde te oorwin. Die enigste manier is deur belydenis van die verkeerde voor God, en dan die opneem van die regte. Dit is soos vuil klere uittrek en skones aantrek. Deur vertaling het hierdie mooi verduideliking in Ef 4: 22 en verder in die Nuwe Vertaling verlore gegaan. Ek dink die KJV praat van "put off" (die verkeerde) en "put on" (die regte).

Gideon said...

Danie, jy sê jy dink ons praat bymekaar verby omdat dit vir jou meer gaan oor die motief as oor die dade.Ek stem saam oor lg. - ek dag dit is duidelik uitgespel in die Skrifgedeeltes wat ek gegee het: : Mal.1:6-14; 23:27v; Luk.6:46; 11:39; Mat.7:22v;. Dit is voorbeelde van van valse godsdienstigheid waar die motief/dryfveer duidelik uitgespel word as onsuiwer, en dan natuurlik die uiterlike dade tot niks bring nie.

Verder: Motiewe, suiwer of onsuiwer, is onlosmaaklik gekoppel aan dade. Sien daaroor Jak.2:14-26. Daarom het ek vroeër iets gesê oor die beoefening en uitlewing van geloof in Jesus Christus, soos bv. in Rom.8:14 – “Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.” As ek my deur die Gees van God laat lei in my daaglikse praktyk, dan is my motief vir dit wat ek doen en sê, suiwer.

En dit alles is natuurlik die resultaat van selfondersoek - die eerlikheid om myself in die oë te kyk en my motiewe eerlik te beoordeel. En dít, op sý beurt, is weer die gevolg van my dankbaarheid en liefde vir God - die basiese motief.

Danie Loots said...

Gideon,

Ek stem 100% saam met jou oor die valse Godsdiens. (En soos ons in die Trojaanse Perd gelees het, is die valse Godsdiens sommer binne ons kerk). Maar hierdie valse Godsdienste is nie wat ek in gedagte gehad het met hierdie plasing nie, en dit is ook nie wat ek met die ander wat ek aangehaal het, verstaan as die "spirit of Religion" nie. Ook nie dat Heilige Gees, hierdie "spirit of Religion" is nie.

Ek stem saam oor Jakobus se dade. Soos ek onglangs geleer is en dit verstaan het: werke + motief = dade. Oftewel, "Goeie werke + slegte motief = slegte dade", "goeie werke + goeie / opregte motief = goeie dade".

Die Farieseers het meestal goeie werke getoon, maar hul motief was nie suiwer nie, dit is hoekom Jesus hulle adders genoem het, soos ek verstaan.

Soos ek Romeine 8 verstaan, is one juis veronderstel om deur Heilige Gees gelei te word, eerder as die Wet, hoewel Heilge Gees nooit die Wet teengaan nie, maar wel soms mens se lering / verstaan.

Ek dink dit is hoekom die Fariseers van vandag ook hul opinie en lering so aanhang en nie bereid is om hul lering aan die Woord te toets nie. Hoewel meeste van hulle erken dat die Woord onfeilbaar is en die mens se lering, geskrifte, ens. wel feilbaar is, kry ek die idee dat HUL lering in praktyk nie bevraagtekenbaar is nie.

Hierdie onverskrokkenheid (of is dit hardkoppigheid), herinner my so aan die Fariseers van Jesus se tyd en die Rooms Katolieke van Luther se tyd.

Vir ons as Bybelgelowiges ("Fundamentaliste?") is die Woord van God, ons Bybel, die enigste Absolute Waarheid en moet ons dus altyd oop wees om die Heilige Gees en die Woord gekorrigeer te word.

Liza said...

Een van die grootste verwyte wat Jesus teen die Fariseërs gehad het was die feit dat hulle gedink het hulle op die stoel van Moses sit...maw hulle het hulself aangestel as profete en leermeesters van waarheid en het hulself die reg ge-oorloof om reëls van moraliteit uit te werk soos wat dit hulle gepas het (Matt 23:10).

In wese kom dit neer op selfgeregtigheid. Die mens wil nie sy verlossing by Christus alleen soek nie, maar probeer eerder om homself te verlos (Joh.5:39-47) deur weg te neem en by te voeg by God se Woord (Matt 15:6) soos dit hom pas...

Danie Loots said...

"Envy" / Jaloesie
Ek weet nie of hierdie die regte woorde is nie. Maar 'n tendens wat ek ook waarneem is dat kerke of Christelike instellings en bewegins gekritiseer word, bloot omdat daar baie volgelinge / lidmate is. Woorde soos: "So baie mense, hulle aanbid die pastoor / dominee / evangelis!".

Dit is iets wat Rick Joyner ook aanraak in die genoemde boek.

Nie dat ek dink groot kerke / bewegins / instellings is foutloos nie, of dat hulle groot is omdat hulle reg is nie, maar wanneer kritiek gelewer word, word dit gegrond op Woord en waarheid? Of opinies en gerugte?

Omdat ons persepsie van ons Godsdiens so belangrik is vir ons eie waarde en selfbeeld, is ander kerke of Christelike instansies wat anders as ons is, baie maklik 'n baie sensitiewe saak. Vir baie van ons, is dit moeilik om eens te oorweeg dat 'n ander kerk / instansie "beter" as ons is, m.a.w. nader aan God beweeg of meer korrek as ons is.

Persoonlik dink ek dit is waarom die mens baie maklik eerder 'n ander groter kerk of instansie afkraak as verkeerd, want dan kan ons beter voel oor ons self, veral as my kerk / gemeente maar klein is en al kleiner word.

Die waarheid is egter dat ons nie veronderstel is om ons waarde by mense te kry nie, maar by God self. As ek eers Vader se liefde ervaar het, ervaar het hoe Hy oor my voel, hoe kan ek dan enigsins bekommerd wees oor wat ander mense van my dink? Hulle is dan ook maar net kinders van dieselfde Vader.

Maar lg. is makliker gese as gedaan.

Tenslotte, dink ek ons moet baie versigtig wees om enige ander kerk of instansie sommermeer te kritiseer, sonder om mooi God se wil te gaan soek en om seker te maak van ons feite. En die kerk is in elkgeval nie perfek nie, want ons is deel daarvan. Die gemeente waar ek is, het beslis nie nog 'n perfekte lidmaat bygekry die dag toe ek daar aankom nie. Wat het ek nie dalk al vir 'n besoeker by ons kerk gese of nie gese nie, wat vir hulle die beeld was van my kerk?

Danie Loots said...

Ons het nou al baie lank terug oor hierdie onderwerp gesels. Onlangs plaas iemand weer iets op Facebook wat my net weer hieraan laat dink:

Mark Twain once said, “After having spent a lot of time with ‘religious people’ I understand why Jesus preferred to spend time with tax collectors and sinners.” Luke 5:30-32 But the Pharisees and their teachers of religious law complained bitterly to Jesus’ disciples, “Why do you eat and drink with such scum?” 31 Jesus answered them, “Healthy people don’t need a doctor—sick people do. 32 I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners and need to repent.” (NLT)