Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

3/02/2011

Gebed werk nie, mediteer eerder

In ‘n neutedop is dit die nuutste verkondigde wysheid van ‘n sekere NGK predikant. As voorbeeld noem hy slegs een soort gebed – gebed om beskerming – sonder om die gebruiklike “as die U wil is” by te voeg. Dit laat die vraag oor hoe hy (sekerlik as verteenwoordigend van baie ander) gebed sien en verstaan. Dalk gaan dit vir hom primêr oor persoonlike behoefte en begeerte bevrediging en basta met wat die wil van die Here is? Ten diepste gaan dit sekerlik oor hoe ‘n mens oor die Here dink. Party se gebede laat dit lyk of die Here net moet regstaan om ons behoeftes en begeertes te vervul. Hoe kan mens sê jy dien die Here maar aanhoudend dinge van Hom vra. Vra ‘n kneg dan aanhoudend dinge van sy eienaar? Ons weet almal wat die model gebed is en is dit al riglyn wat ons moet gebruik of is daar ander perspektiewe ook op gebed? Mag mens vir persoonlike behoeftes en begeertes ook bid en wat dan van “diegene wat bid sal ontvang”?

Om te bid is om in gesprek met die Here te verkeer, om te mediteer is om oor die Here te dink. Ligjare se verskil.

9 comments:

Danie Loots said...

Goeie more Yf,

Ek vermoed ds. Albert Cruywagen is een van daardie ouens in die Trojaanse Perd, hy noem self:"Waar ander mense sy soort sienings as die Trojaanse perd binne die NG Kerk sien, dink hy daaraan as die ridder op die wit perd wat tot die kerk se redding kom."

Ek kan sekerlik nie sommer net oordeel nie, en vra dat die Dominee my vergewe en regstel indien ek verkeerd is, maar ek wonder of hy 'n Bybelgelowige is, m.a.w. dat hy aan die persoonlike God glo wat in die Bybel beskryf word, of hy glo aan Jesus se bo-natuurlike opstanding, wonderwerke, ens.

Indien nie, dan maak dit sin dat hy sulke uitlatings maak. Anders sal ek nogal meer wil uitvind hoekom hy hierdie standpunt oor gebed huldig.

Henrietta said...

Vir my is daar net Een Ruiter op 'n wit perd, en dit is Jesus Christus wat die oorwinnaarskroon dra volgens Openbaring 6.

Ek het Charles Malan op Diversiteitsforum van die NG kerk ook al die uitdrukking hoor gebruik en het in my hart dieselfde afkeer daar ervaar.

Wat kan mens anders verwag van teoloë wat by Abel Pienaar-hulle en hul “spirituele sienings” rondkuier?

Yf said...

As ons net 'n oombli oor die mens kan praat wat van mening is dat gebed nie werk nie - sonder om na enigiemand spesifiek te verwys. Hoe kom dit dat hulle so voel? Ek dink hulle voel seergemaak in die geloof, teleurgesteld in die Here en ontnugter met die leerstellings oor gebed. Dis 'n probleem van wanbegrip en wanpersepsie van tyd. Die vertrekpunt is immers "Vra (bid) en jy sal ontvang." Dink aan Stefanus, Petrus en die ander martelare. Sekerlik het hulle gebid om baie dinge gespaar te bly. Dink aan Paulus. In 2 Kor. 12 noem hy wat hy alles moes deurmaak. Hy het dit tog sekerlik nie gelate aanvaar nie? Hy noem selfs 'n voorbeeld van onbeantwoorde gebed (2 Kor. 12:7-9(). Nogtans moedig hy gelowiges aan om aan te hou met bid sonder ophou. Hy moes geweet het dat die rede vir die onbeantwoording van sy gebed belangriker was as die verligting van sy kruis. Wat sou dit tog wees?

Christus self se gebed in Getsemane, om die beker gespaar te bly, was nie beantwoord nie. 'n Antwoord op die vraag waarom nie, sal ons dalk nader bring aan die verstaan waaroor gebed gaan.

Natuurlik mag 'n mens die Here se beskerming vra - baie keer in die OT is dit gedoen en het die Here die gebed verhoor. Hoeveel christene het nie al gebid vir die Here se beskerming nie en daarna daarvan getuig nie? Dis net dat as jy binne jou eie wil bid, dit nie noodwendig sal gebeur nie. Daarom beter om te bid, "Here laat U wil geskied en help my om U wil te aanvaar" want dit is wat die Here vir Paulus gedoen het.

Ten tweede, die tydsperspektief. Christus het die kruis verdra omdat Hy geweet het wat in die toekoms op Hom wag. (Heb. 12:2)

Ek kan insien dat as 'n mens se eie wil vir jou die belangrikste is en jy net gefokus is op hierdie tydelike, jy baie teleurstellings sal ervaar. Maar 'n christen hoef nie so te leef nie. Met 'n ewigheidsperspektief kan mens weet dat jou gebed om jou kruis weg te neem, verhoor sal word.

Ek weet dit is baie maklik om in so 'n ingesteldheid te verval waar jy op jou eie behoeftes fokus en waar jy dit so gou moontik vervul wil hê. Watter hoop kan mens tog aanbied vir iemand wat nie 'n ewigheidsperspektief het nie?

Dalk verander die Here jou omstandighede nog in hierdie lewe, soos Job s'n.

As iets van jou liggaam jou kruis is, jy sal 'n verheerlikte liggaam, volmaak, ontvang. As iemand se dood, veral 'n kind nog swaar op jou rus, as gereddes sal ulle mekaar weer sien. As jou omstandighede jou kruis is, eendag sal ons wat gelowiges is, op 'n plek wees waar daar geen meer gebrek of siekte of hartseer of swaarkry sal wees nie (Open. 22).

So, kom ons hê medelye met hulle wat in die geloof seergekry het en tree vir hulle in.

En onthou, om dinge te vra is maar net een aspek van gebed.

Henrietta said...

Yf, vir my is jou laaste opmerking : "En onthou, om dinge te vra is maar net een aspek van gebed" van groot belang in die debat. Die grootste gedeelte van die Psalms is gebede en dis dank- en lofgebede. Baie van Paulus se briewe begin met die allermooiste gebede, wat alles behalwe “verlang-lysies” is.

En dan het ons nog nie eers van die luister-aspek gepraat nie!

In my eie lewe was daar heelwat gebeure waarvan ek na lang worsteling maar net moes sê: “Vader, ek verstaan nie, maar ek vertrou U”.

Ek hou nie juis telling nie, maar ek is seker dat die meeste boeke op my rakke oor gebed gaan (dié wat nie deur familie en vriende geleen is nie!) .

Een van die treffendste boeke wat ooit gelees het oor gebede wat “nie beantwoord” is nie (wat blykbaar die grootste probleem vir die genoemde dominee en andere is) is “The fire of delayed answers” van Bob Sorge. Dis DIEP dinge wat oom Sorge hier oor praat...

Liza said...

Ek lees in John Hagee se boek The Seven Secrets: Unlocking Genuine Greatness die volgende waarheid raak: Alles wat God het en is, is tot die beskikking van die mens wat die geheim van gebed leer ken.

Hy vertel van sy ouers wat gereeld die gesin in die woonkamer laat byeenkom het om te bid. Sy ma wat ‘n teoloog was het dan die broers beveel om te kniel en gesê “Ons gaan nou met God praat!”. Sy het geglo ‘Bietjie gebed, bietjie krag’. ‘Meer gebed, meer krag’. ‘Volop gebed, volop krag.’ Jy het net so baie of so min van God se krag as waarvoor jy bereid is om te bid, maw ‘n Christen wat nie bid nie is ‘n Christen sonder krag...

Blote meditasie gaan jou beslis nie ver bring nie.

Yf said...

Intussen was daar gisteraand oor die radio ook 'n program oor hoe persone met gestremdhede hulle geloof en verhouding met die Here beleef. By uitstek was die getuienislewering van die kinders, baie meer oortuigend as 'n geleerde se intellektuele opinie rakende gebed. Ek vereenselwig my eerder met wat die kinders gesê het, as met so 'n stelling dat gebed nie werk nie dat dit beter is om d.m.v. meditasie die sin van die lewe te probeer uitmaak.

Liza said...

Beslis! Dis so onskuldig en opreg bedoel, maar boeta laat die goedjies eers lostrek en 'n ieder en 'n elk begin 'bless' en seën en nes jy dink nou gaan die 'amen' kom, dan begin hulle met die honde, katte, budgies en dies meer. Het tans gereeld ondervinding daarvan...:))

Soms kan die gebejies nogal komies wees soos die volgende briefie-gebed wat blykbaar in Kuilsrivier se kerkblad verskyn het van getuig (geredigeerde weergawe):

Liewe liewe Jesus,
Ek hoop nie ek is te laat met my briefie nie, want oupa is baie siek. Nou wil ek net gou-gou vir Liewe Jesus vertel wat oupa van hou, sodat as hy in die hemel kom, als reg sal wees. Liewe Jesus, sê tog vir ouma sy moet die afval en doekpoeding reghou, want ek dink oupa sal honger wees as hy daar kom. Jesus weet mos self hoe ver is die hemel van die aarde
af en as mens so ver gery het, is mens baie honger. Sorg asseblief dat daar baie boeke is, want oupa het graag gelees toe hy nog jonk was. Hy hou niks van katte nie, want hy sê dit laat sy bors toetrek. Hy’s mal oor honde, so dit sal goed wees as liewe Jesus vir Brak wat verlede jaar dood is, daar kanhê.
O ja: Liewe Jesus, oupa snuif en net Singleton, dit sal nie help om anner snuif te koop nie. Liewe Jesus gaan net die geld
mors.

Dan een laaste ou gunsie: My oupa het nooit van blink goeters gehou nie, en ek lees in die Bybel die strate in die hemel is van goud. Ag Jesus, dis nie dat oupa ondankbaar is nie, maar hy sal eerder daarvan hou om in die veld tussen die voëltjies en diere te bly. So asseblief, as ouma daar in die blink strate bly, laat sy asseblief dadelik bos toe trek, want as oupa daar kom, sal sy by hom wil wees. Ek dink ek het nou als gesê wat ek moet.

Stuur hierdie xxx vir ouma.

Ek lief Jesus duisend, Liewe Jesus.
Santa.

Yf said...

En wat van "...aanduur daal, alles swyg, stilte heer oor die bos en die berg..." Ek hoop werklik die hemel het dit ook en nie net die blink strate nie. En wat van die Magaliesbergse aandlied - een van die mooiste "mensemaakte" gebede wat ek ken.

Henrietta said...

Die genoemde Aandlied vir jou - dis werklik aangrypend Yf:

MAGALIESBURGSE AANDLIED
Woorde: G.G. CILLIÉ
Musiek: S.A. Volkswysie; verwerk: G.G. CILLIÉ

Hoed my as ek my gaan neerlê,
grote God, wat altyd waak.
O, beskerm my deur u Almag
as die kwade my genaak.

O, vergeef my al my sondes,
dan lê ek my hofie neer.
Dood of hel sal ek nie vrees nie
want U is my Rotssteen, Heer.

Neem my ouers en my vriende
in bewaring hierdie nag.
Môre dank ons U vir goedheid,
gawe van ‘n nuwe dag.