Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

2/04/2011

POSTMODERNISM FOR DUMMIES

Theories and assumptions
1. Postmodern Societies
Some sociologists believe we are now moving into a new and very different type of society. The social change, that began to accelerate 300 years ago, has continued at such a pace that the theories and assumptions we had about modern society no longer explain the society we find around us.

The main characteristic of postmodernism seems to be a loss of faith in the ideas of the Enlightenment. It is argued by postmodernists that people have become disillusioned with the idea that we can use science and rational thought to make the world a better place. People have become disillusioned with the idea of progress. There is greater understanding of negative effects of so-called ‘progress’, such as pollution, environmental damage and damage to human populations.

We are also seeing the disappearance of old certainties. In the past gender roles, ethnic differences, social class differences were all clear cut and people generally conformed to societal expectations. Today the old distinctions are blurring and people choose who they want to be, and how they want to behave.

2. Postmodern Societies


Modernism always celebrated the new and considered ideas from the past to be ‘old-fashioned’. Postmodernism borrows from the past and combines a wide range of styles together - a ‘pick and mix’ approach. A good example of a postmodern building is a shopping centre called the Trafford Centre, in Manchester. This looks like St Paul's Cathedral from the front, a Norman castle from the back, inside one section is the deck of an ocean liner, and in another is a Victorian palm house.

Distinctions between the cultures of the different social classes have been blurred, for example by the use of opera as a theme tune for the football world cup. The process of globalisation has also meant the blurring of traditional cultural boundaries. Today Coca-Cola can be found in the remotest regions of the world.

3. Postmodern Societies
Postmodernists also argue that other characteristics of modern societies are disappearing.

• The big production companies making vast quantities of the same product are becoming more diversified and there has been a growth of small companies producing goods for very specialised markets.

• New social movements are connecting people across traditional class and ethnic boundaries; movements such as gay rights, environmentalism, feminism, and new religious movements.

• The significance of nation states is in decline. Today many multi-national companies are larger and have more power than most countries, and within countries more provision is being privatised and less is provided by the state.
• Employees are less likely to have long-term careers and jobs for life, employment is more uncertain and there has been a big increase in part-time, temporary and agency employment.

Despite all this evidence, the concept of a postmodern society is a very controversial one. Many sociologists accept that society is changing a great deal but do not accept the term postmodern. Some sociologists, including Anthony Giddens, prefer to describe society as in a stage of ‘late-modernity’.

-Chris Gardner- Human Societies demo.

4 comments:

Yf said...

En wat is jou weloorwoë mening, Liza? Ek dink die deurlopende draad was en is 'reaktiewe verandering' wat gelees moet word as 'hoopvolle vernuwing" Die Victoriaanse era met sy hoë krae en toe boesems was in reaksie op die vroëre Elizabethaanse era van lae halse en meer seksuele vryheid, lees "losbandigheid."(As mens volgende die adelstand kan oordeel - kyk maar die skilderye).

Die mens se onvergenoegdheid met sy omstandighede lê ten gronde van hierdie drang na verandering. Uiteindelik het die Engelse intelligensia onvergenoegd geraak met hulle huidige stand van sake (veral ook met die vervlakking van die godsdiens) en is daar aan die een kant gegryp na "wetenskapisme" / scientism as die nuwe hoop. Aan die ander kant het daar ook herlewings plaasgevind en populasies is as't ware in twee verdeel. Maar heeltemal tereg, wetenskapisme het ons gevaal - die utopia het nog steeds nie gekom nie en in reaksie daarop raak ons nou post modern. Daar is nou weer 'n terugkeer na die sg. "spirituele" - aan die een kant, New paganism, Gaie, New Age ens. en aan die ander kant 'n meer fundamentalistiese / konserwatiewe / behoudende vorm van geloof. In die geloofsfeer, dink ek, wen die lg. groepe, want wanneer laas het mens iets gehoor van die liberale / progressiewe / esoteriese "christene" Die Jesus Seminaar is antieke geskiedenis, NHN en Sceptics SA het hulle aanhangers maar maak ndie veel impak nie, terwyl aan die ander kant die Manne en Vroue konferensies Lof op loftus ens. (deur behoudendes gereël) 1000's trek. Sover my kennis strek het NHN of Sceptics SA nog nooit sulke saamtrekke gereël nie. Om nie eers van die predikantjie van Pta. te praat nie (sy naam ontgaan my nou). Die enigste progressiewes wat nou en dan nog op die radar verskyn is sommige van die dosente van teologie by Tukkies.

Mens wonder onwillekeurig wat die volgende sosiale fase genoem gaan word? Dalk kan ons hier 'n letterkundige bydrae maak deur 'n nuwe naam uit te dink. Veral as mens dink wat die Bybel te sê het oor die komende afvalligheid en vervolgnigs

In Vrede.

Liza said...

Is daar dan nog iets nuut onder die son waaraan 'n mens kan dink :))?
Maar as dit nie anders kan nie wat van Transhumanisme met die tegnologie as die plaasvervanger vir God! 'Heil Tegnologie' - om van die mens 'n verbeterde en supreme spesie te maak. Welliswaar nie 'n 'nuwe' naam/konsep nie, maar een wat beslis in werking is en dekades gelede in Orwell en Julian Huxley se boeke en der duisende jare terug al in die paradys deur Satan voorspel is...

Iemand het iewers die opmerking gemaak (seker 'n evolusionis wat ontnugter is omdat ons nog nie fisies 'n derde oog of tweede kop ontwikkel het nie) dat die mens nie meer fisies evolueer nie, maar dat wel besig is om op 'n 'spiritueel/verstandelike' vlak te evolueer.

In 'n neutedop dan:
*Transhumanism is a highly organized and well financed movement that is extremely focused on subverting and replacing every aspect of what we are as human beings – including our physical biology, the individuality of our minds and purposes of our lives – and the replacement of all existing religious and spiritual beliefs with a new religion of their own... – which is actually not new at all -
[..]a new “Golden Age” of superbeings. They want to become an entirely new species using radically advanced technology.

* Traditional morality is something to be overcome. There is no ‘Good’ and ‘Evil’; There is only rational self-interest, and those too timid and ignorant to pursue it.
-Increasing Propaganda For March Towards Posthuman Robot Hell

Kyk net hoe ver het die mediese tegnologie al gevorder om dit 'n moontlikheid te maak:

science

Dit klink alles baie soos wat in Openbaring 13:15 voorspel word; En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.

Liza said...

...wanneer laas het mens iets gehoor van die liberale / progressiewe / esoteriese "christene"

In 2009 het Me Armstrong se Charter for Compassion die lig gesien...Sy was die 'inspireerder' daarvan. Ek sien tot op hede het ongeveer 64 000 persone al die 'charter' onderteken, ondermeer ook onse Biskop Tutu.

Yf said...

Die biskop is 'n polito-gelowikus. Genoeg oor hom.

Homo Tegnolotikus? (klink amper soos tegnolootjiegetiktikus!) Vir baie, veral die jongetjies, is die tegnologie die god vir aanbidding vir die oomblik (om nie te praat van die skeppers van die godjie nie).