Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

1/23/2011

Teologie en Pateriologie

Teologie is die leer aangaande die openbaring van God en Pateriologie is die leer aangaande God die Vader. Volgens die gereformeerde leer is God ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is ( Artikel 1 van die NGB). (Lees verder)

8 comments:

Henrietta said...

Godsbeskouing gaan nou saam met Skrifbeskouing. Wanneer ek ‘n hoë siening van God het, sal ek noodwendig ‘n hoë siening van sy Woord hê en omgekeerd.

Watter plek word aan God toegeken in my lewe? Watter Godsbeeld en Godsverhouding het ek? Wie is God vir my? is vrae wat gevra kan word as ek wil uitving wat my eie teologie en siening van God as Vader is.

Henrietta said...

Ons sê so ligtelik
Sondag na Sondag die geloofsbelydenis op: "Ek glo in God, die ALMAGTIGE, die skepper van die hemel en die aarde..."

En dan sing ons nog ewe lekker saam met die kinders en/of kleinkinders met of sonder al die gebare: "My God is so groot, so sterk en so magtig daar's NIKS wat my God nie kan doen... "

Wat beteken "almagtig", 'n woord wat op talle plekke in die Bybel voorkom?
Die Engels sê : “omnipotent, all powerful, able to do anything”.
‘n Almagtige God is in staat om enigiets te doen wat Hy wil - selfs die onmoontlike; enigiets wat in lyn is met Sy wese; vrymagtig - Hy kan selfs teen sy eie natuurwette gaan ; Hy kan enigiets doen wat in lyn is met Sy Plan vir die wêreld.

Wat is vir so 'n God moeiliker ( of makliker): om iemand uit die dood op te wek of om die hemel en die aarde te skep? Waarom is dit dan so moeilik om te glo dat so 'n Vrymagtige Wese 'n hele univers, die kosmos, die ganse skepping, in ses 24-uur dae , met die asem van Sy Woorde kan skep?

Liza said...

Rondom die woord “almag” is daar net soveel kontroversie as wat daar opinies is. In sy boek Die Groot Geloofswoordeboek verwys Adrio König na verskillende teksverse waar dit wil voorkom dat “God eerder getrou is en groot mag het om Sy beloftes te vervul" eerder as wat mens moet aflei dat Hy almagtig is in die sin dat Hy enige iets enige tyd kan doen nes Hy wil...

Hy pleit ook dat ons moet ophou om oor God te dink en te filosofeer en eerder na Sy Woord oor Hom begin luister - ons moet nog altyd dink oor wat ons in die Bybel oor Hom lees, maar dan dink ons nie oor wat ander gedink het nie, maar oor wat Israel ervaar het. Dit is só die Bybel vertel van geskiedkundige gebeure dit gee nie lang teoretiese beredenerings nie.

En dis waar ek persoonlik in die slaggat getrap het om myself uit te spreek oor die Sesdagskepping debakel. Ek gee regtig nie om, ten spyte van al my elle lange relase, oor woordvertolkings en wat hierdie of daardie te sê het oor die tydsduur van die skepping nie.

Ek besef dat al hierdie redenasies futiel is en slegs dien om die werklike boodskap van die Genesisverhaal af te water. Die getuienislewering van Wie (die enigste Skeppergod) alles geskape het en Wie die almag het om uit niks alles te kon skep is die eintlike spul waarom alles draai.

Henrietta said...

Dankie vir jou stuk oor wat Adrio König sê, Liza!

Daar is natuurlik baie filosofiese vrae rondom “almag”, soos hierdie een:

“Can a deity create a rock so heavy that even the deity itself cannot lift it? If so, then the rock is now unliftable, limiting the deity's power. But if not, then the deity is still not omnipotent because it cannot create that rock”.

‘n Ander saak wat al deur die eeue baie gedebateer is, is die mens se vrye wil (spesiaal vir Liza wat nou een van Augustinus se boeke lees ;)))

“Augustine argued that God could not do anything or create any situation that would in effect make God not God. This question is in itself and in many forms answered by its own context for which it was questioned. He created you, the rock that he can move but He will not. (Free will)”

Liza said...

Ek hoor al vir ds Paulus bulder oor daardie een...:))

Vir Paulus is hulle (diegene wat sulke slimmighede uitdink) danige "kennis" net twisvrae en stryery en wys dit vir hom dat hulle eintlik niks "weet" nie
(1 Tim 6:4.
Dis nie die soort vrae wat in die Bybel voorkom nie en ook nie hoe die Bybel oor God se almag dink nie. Is dit nie maar hoe die destydse Griekse filosowe oor God gedink het nie?

Yf said...

Naamd vriende,
Ek wil tog in alle nederigheid vna prof. Konig verskil. El Shaddai is Sy naam, die Here die almagtige. Dis die oortreffende trap van mag. Dit duld geen uitsondering nie. Ek dink die prof verskraal die begrip 'n bietjie. Amper soos ope teisme in die debat rondom die kwaad en as ek reg onthou is dit min of meer sy trant in sy boek wat handel oor die kwaad.

Liza said...

Ek stem nogal saam met die prof. Die krag van God beteken vir my eerder krag wat ek van Hom ontvang...as sterkman kragtoerjies. Was dit nie ook die verwagting wat die Jode destyds van die Messias gehad het nie - 'n sterk figuur/koning om hulle van die heerskappy van Rome te red nie?

Die koninkryk van God is immers nie ‘n saak van praatjies nie, maar van krag. - 1 Kor. 4:20

El Shaddai – Ek is jou almagtige God. - Vreeslik is God uit jou heiligdomme, o Israel!Die God van Israel - Hy gee aan die volk sterkte en kragte. Geloofd sy God -Psalm 68:36

... Die Here is die ewige God. Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk wat nie meer kan nie. Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle fleur struikel en val, maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. -Jesaja 40:28-31

En dan: 'My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is’ Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. -2 Korintiërs 12:9-10

Danie Loots said...

Julle, ek dink ons mense maak baie keer die fout om God in ons dimensies te probeer inpas. In my verstaan van hierdie dinge, het ons dimensies, 3D ruimte en tyd, eers ontstaan toe materie geskep is, hetsy dit nou miljarde jare gelede of duisende jare gelede gebeur het.

Hoe kon God dan voor hierdie gebeurtenis bestaan het? As ek hierdie vraag probeer antwoord, begin ek 'n idee kry van hoe belaglik die klip probleem is. Dit is presies slim redenasies (eerder "slimmigheid", wat Salomo waarskynlik dwaashede sou noem) wat Skeptici en Ateiste probeer uitdink as klinklare bewyse.

Dit verklaar ook hoekom God skynbaar los van tyd is. Hy sien die verlede, hede en toekoms tegelyk, iets wat nie in ons breine kan inpas nie omdat ons beperk is tot ons dimensies.

Ek hoop ek maak sin. Maar ek probeer ne se dat ek vas glo dat die God van die Bybel, ons El Shaddai, inderdaad Aller Magtig is. Onbeperk, behalwe deur Sy eie wil.