Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

2/17/2011

Karin Armstrong se "Charter for compassion" - goeie idee of verskuilde agenda?

                                                       
-the best idea humanity has ever had...
The principle of compassion lies at the heart of all religious, ethical and spiritual traditions, calling us always to treat all others as we wish to be treated ourselves. Compassion impels us to work tirelessly to alleviate the suffering of our fellow creatures, to dethrone ourselves from the centre of our world and put another there, and to honour the inviolable sanctity of every single human being, treating everybody, without exception, with absolute justice, equity and respect.

It is also necessary in both public and private life to refrain consistently and empathically from inflicting pain. To act or speak violently out of spite, chauvinism, or self-interest, to impoverish, exploit or deny basic rights to anybody, and to incite hatred by denigrating others—even our enemies—is a denial of our common humanity. We acknowledge that we have failed to live compassionately and that some have even increased the sum of human misery in the name of religion.

We therefore call upon all men and women ~ to restore compassion to the centre of morality and religion ~ to return to the ancient principle that any interpretation of scripture that breeds violence, hatred or disdain is illegitimate ~ to ensure that youth are given accurate and respectful information about other traditions, religions and cultures ~ to encourage a positive appreciation of cultural and religious diversity ~ to cultivate an informed empathy with the suffering of all human beings—even those regarded as enemies.

We urgently need to make compassion a clear, luminous and dynamic force in our polarized world. Rooted in a principled determination to transcend selfishness, compassion can break down political, dogmatic, ideological and religious boundaries. Born of our deep interdependence, compassion is essential to human relationships and to a fulfilled humanity. It is the path to enlightenment, and indispensible to the creation of a just economy and a peaceful global community.

16 comments:

Liza said...

Inspired by a former nun, The Charter For Compassion, composed by leading thinkers in many different faiths, was unveiled to the public on Thursday, November 12th 2009. At first glance, The Charter for Compassion sounds very noble as it encourages everyone to embrace the "principle of compassion" that "lies at the heart of all religious, ethical and spiritual traditions". However, it is when the document calls for "a positive appreciation" of "religious diversity" that its agenda becomes clear. The truth is that The Charter For Compassion represents yet another huge step towards a one world religion, and a bunch of big names are openly supporting it. The charter's growing list of "affirmers" includes the Dalai Lama, Queen Noor of Jordan, Grand Mufti of Egypt Sheikh Ali Gomaa, Archbishop Desmond Tutu, author Deepak Chopra, author Sir Ken Robinson, actress Goldie Hawn and musician Paul Simon.

(Armstrong is a British author who has penned quite a few works on comparative religion, including the highly successful "A History Of God". She has long promoted the idea that all major religious traditions have the same core truths.)
-Admin - The Last Days.

Liza said...

Die motief agter die opstel van dié handves lê dalk in die derde paragraaf opgesluit waar 'n oproep gedoen word op die mensdom... to return to the ancient principle that any interpretation of scripture that breeds violence, hatred or disdain is illegitimate.
Van watter antieke beginsel en 'scripture' word hier gepraat?
So op sigwaarde is dit baie mooi en selfs edele woorde, maar van naderby beskou vra dit van die Christen 'n pond vleis...Joh 14:6. en wat daarmee saam gaan.

Henrietta said...

Só bly jy het hierdie pos begin Liza! Ek sien Charles Malan is absoluut in vervoering oor die Charter op die NG kerks se diversiteitsforum. Aangesien ek daar tot “persona non grata” verklaar is, sal ek maar hier my sê sê. My heel eerste gedagte was dat Charles Malan se intergeloof onderrok nou heeltemal uithang, met die plasing daarvan, en ek is dus baie bly om in jou tweede plasing te sien daar word ook verwys na die een wêreld geloof waarop afgestuur word, so daar is meer mense wat soos ek dink. Hoffie Hofmyer het geskryf dat die in-ding deesdae is “deeds, not creeds” , en hierdie sg. Charter se fokuspunt blyk ook die “deeds” te wees, sonder enige besondere “creeds” (belydenisse of bepaalde geloofstandpunte).

Henrietta said...

Jou laaste vraag: Ek dink die beginsel waarvan gepraat word is die sg. Golden Rule : "doen aan ander soos jy graag aan jouself gedoen wil hê" wat eintlik 'n verwringing van die teks in die Bybel is.

Henrietta said...

Hierdie sg. Goue Reël word wêreldwyd deur die meeste gelowe as ‘n tipe morele mantra voorgehou.

Armstrong se “evangelie” is niks anders nie as ‘n “social gospel” gerig op die hier en die nou, sonder om Jesus Christus as Redder en Verlosser voor te hou en ‘n ewige lewe hierna.

Liza said...

"My work has continually brought me back to the notion of compassion. Whichever religious tradition I study, I find at the heart of it is the idea of feeling with the other, experiencing with the other, compassion. And every single one of the major world religions has developed its own version of the Golden Rule. Don't do to others what you would not like them to do to you.

....We've got to do better than this. Compassion doesn't mean feeling sorry for people. It doesn't mean pity. It means putting yourself in the position of the other, learning about the other. Learning what's motivating the other, learning about their grievances."
-Bill Moyers Journal/Karen Armstrong's Charter for Compassion.

Die wereld wil begrip hê wat vrede bring en nou word dit in 'n mensgemaakte 'charter' gesoek. Dis in skrille teenstelling met wat die Bybel leer.
Vrede word beskryf as ‘n vrug van die Gees. Dit kom dus van God en is nie iets wat ons uit ons eie kan genereer nie.

Ek wonder hoeveel byklank die 'charter' by ons kerke vind? Miskien is dr Malan aangesê om dit op sy forum te toets. ;)

Liza said...

Die 'charter' stel dit in die negative/prohibitive vorm ook genoem die Silwer Wet.

Rushworth Kidder states that "the label 'golden' was applied by Confucius (551–479 B.C.), who wrote, 'Here certainly is the golden maxim: Do not do to others that which we do not want them to do to us.'" Kidder notes that this framework appears prominently in many religions, including "Hinduism, Buddhism, Taoism, Zoroastrianism, and the rest of the world's major religions."
-Wikipedia

Hehehe klink "Ons bejeën diegene wat van ons verskil met sagmoedige onverskilligheid" nie alte bekend nie...(Tao gesegde wat dikwels op die D-Forum gebruik word)

Henrietta said...

Google 'n bietjie "Karen Armstrong + interfaith en kyk wat spring alles uit!!!

Liza said...

"Recounting the salvation history of the Bible and the atonement, Armstrong says, "there must have been an easier and more direct way to redeem mankind." [309]
??
The Trinity, she says, "only makes sense as a mystical or spiritual experience" [117
(Excerpts from The History of God
Tekton Ministry - Karen Armstrong:A Critique)
lees volledige kritiek

Henrietta said...

Hier is ook kommentaar oor Armstrong, met bykomende literatuur : http://www.glodiebybel.co.za/geloofskwessies-m/46-postmodernisme-kat/158-the-case-for-god-karen-armstrong.html

(Liza, ek hou van die nuwe "aansig" van die blog! Die individuele stukke is pragtig - Wie is die kunstenaar?)

Liza said...

Ek het die kunstenaar opgespoor haar naam is Bracha Lavee en sy is 'n Israeliet. Haar werk is alles tapesserieë en sy konsentreer meesal op OT verhale -haar vloed tapesserie is ongelooflik mooi.

Henrietta said...

BAIE dankie Liza, ek het Bracha Lavee ge-google (;)))) en dis werklik iets besonders!

Danie Loots said...

Hi Julle,

Ek sit hier en wonder hoe dit gekom het dat Christene skielik afgemaak word as die onverdraagsames. Jesus se woorde het male sonder tal van liefde gespreek, soms liefdevolle dissipline, maar steeds liefde.

Het die kerk soveel foute gemaak in die verlede, of is dit net die mens wat in opstand teen gesag kom? Waaruit word dit alles gebore?

Seker meer belangrik, wat sou die Here wou he ons moet doen om dit reg te stel? Is dit enigsins moontlik om die beeld van die Kerk of Christenskap te herstel sonder om Bybelse waarhede te kompromeer?

Armstrong se Redemption
Hierdie woorde tref my ook: "Armstrong says, 'there must have been an easier and more direct way to redeem mankind.'"

Is die Evangelie nie juis eenvoudig nie? Is dit nie so maklik as om jou sondes te erken, te belei en Jesus se verlossing te aanvaar nie? Wat is dit dan wat so "not easy" is?

Of is dit die erkenning van ons sondes wat 'n probleem is? Hoekom?

Is mense se selfbeeld / selfwaarde so laag dat hulle na enige iets gryp dat hulle tog net nie verkeerd moet wees nie? Of het ek die kat nou heeltemal aan die stert beet?

Ek wonder maar net terwyl ek verbaas staan oor die Wereld se redenasies, wat hulle dink so slim is. Ek wonder wat Oom Salomo vandag sou geblog het oor hierdie "slimmes"? Ek dink hy het hulle "dwases" genoem.

Henrietta said...

Hallo Danie, ek dink in wese is Armstrong skuldig aan die oersonde : om beter te wil weet as God self!

Soos ek dit lees, wil Armstrong ‘n stel lewensreëls neerlê waarvolgens mense van alle volke, tale en gelowe behoort op te tree ten einde ‘n meer vredevolle wêreld te verseker. Óf Armstrong het nie haar Bybel mooi gelees nie, óf sy wil beter weet as Jesus Christus, want Hy hét grondbeginsels vir God se koninkryk uitgestippel en wel in die Bergrede (Matteus 6, 6 en 7). (Terloops, haar Goue Reël kry sy waarskynlik uit die Bergrede, Mat. 7 vers 12a).

Ek kan hierdie hoofstukke nie beter as John Stott opsom nie: “Here is a value-system, ethical standard, religious devotion, attitude to money, ambition, lifestyle and network of relationships - all of which are totally at variance with those in the non-Christian world. And this Christian counter-culture is the life of the kingdom of God, a fully human life indeed but lived out under the divine rule.”

Vir my lê die vernaamste verskille tussen Armstrong se “Charter” en Jesus se grondwet vir die Koninkryk van God hierin: Die Bybelse boodskap het ‘n heel ander dimensie, ‘n geestelike dimensie. Die verandering wat gevra word , is nie oppervlakkige gedragsverandering nie maar diepgaande hartsverandering, wat net die Heilige Gees kan doen. Hierdie dimensie maak dat daar ‘n omgekeerde orde is: eers geloof, dan werke , want werke sonder geloof is dood. Die motief agter handelinge is tog baie belangriker as die handelinge self. Daar kan geen blywende vrede, “compassion” of enige van Armstrong se mooi ideale wees as die mens hom nie eers met God versoen het nie.

Armstrong werk met die hiernoumaals, maar Jesus het ‘n ewigheidsperspektief en sy volgelinge sien uit na sy hiernamaals.

Armstrong se “charter” is maar net nog ‘n handves van mense-regte wat op die mens gerig is, terwyl die ideaal soos die Bergrede God-gerig moet wees.

Die twee fondamente waarop gebou word waarmee Bergrede eindig, moet beslis nie uit die oog verloor word nie.

As ek dan móét kies, kies ek as Christen duisende male Jesus se “handves” bo dié van Armstrong!

Danie Loots said...

Henrietta,

Ja-nee, ek dink die Ewigheids-perspektief is die groot verskil.

Ek dink daar is baie Christene wat baie meer empatie ("compassion") moet leer. Ek dink ons almal kan meer en meer soos Jesus probeer word. Elke dag bid dat Hy ons snoei (Joh. 15) sodat ons baie meer vrugte kan dra.

Ek dink ons moet leer om alle mense met liefde en respek te hanteer, maar terselfde tyd 'n absolute morele lewe self leef. Die Engelse term waaraan ek dink is "Unashamedly Moral".

Wanneer ons as Christene, perfek in God se wil kan wandel, sal mense dalk sien dat daar meer as net Armstong se beginsels is.

Ek bid regtig dat die Kerk gaan toelaat dat God ons snoei sodat ons baie vrugte kan dra. Dat die wereld gaan sien, dat 'n "Charter for Compassion" alleen, nie vervulling kan bring nie, dat hulle gaan soek wat ons het, en dit is Jesus.

Liza said...

Christus se Goue reël - Matteus 7:12: Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete. (1953 hersiene weergawe) is nie dieselfde as die oppervlakkige mooi stukkie lewensfilosofie wat deur nie-Christen moraliste voorgehou word of selfs deur baie Christene verkeerdelik as ‘n losstaande aanhaling gebruik word nie. Jesus se Bergrede, alles wat Hy gesê het, word saamgevat in hierdie sogenaamde goue grondreël. Só verstaan besef jy eers die volle reikwydte en betekenis daarvan. Dan is dit nie meer net nog ‘n algemene reëltjie wat in alle omstandighede lukraak gebruik kan word of as 'n geelwortel voor die neus van die wêreld geswaai kan word om verdraagsaamheid te bevorder nie.

Confucius het enkele eeue voor Christus, toe hy gevra is of daar een praktiese reël is wat kan geld vir ‘n mens se lewe, geantwoord: Is wederkerigheid nie die antwoord nie? Wat jy nie wil hê ander aan jou moet doen nie, moet dit nie aan ander doen nie. Die verskil is baie subtiel en lê
in die formulering van die vers. Christus se opdrag is positief gestel.

Positief in die opsig dat Hy nie slegs van ons vra om sekere dinge nie te doen nie, maar juis om dinge te gaan doen. En hierdie doen beteken om daadwerklik (pro-aktief)'n verskil te maak in die lewens van diegene rondom jou. (Sout van die aarde te wees.)

Die verskil:-
Judaism: What is hateful to you, do not to your fellow man. That is the entire Law; all the rest is commentary" (Talmud, Shabbat 31a.
Brahmanism: This is the sum of duty: Do naught unto others which would cause you pain if done to you (Mahabharata 5:5157).
Islam: No one of you is a believer until he desires for his brother that which he desires for himself(Sunnah). (Hierdie vertolking klink meer na een of ander broederbondverklaring en skiet te kort in in die sin dat dit slegs op Moslems betrekking het.)

Dus verskil Jesus se Goue Reël radikaal van die ander omrede dit in 'n positiewe en pro-aktiewe sin opdrag gee om goed te doen aan ander, selfs aan jou vyand. Die opdrag om lief te hê skei die Christelike etiek van al die ander sisteme se etiese grondreëls. (Joh 13:35)