Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

12/06/2010

"Omstrede" Trojaanse perd in VOLKSBLAD!!

Omstrede boek oor kerk bekend gestel
2010-12-02 00:27

K aren Ebersohn
’n Omstrede boek oor teologiese veranderinge in die kerk en die ingrypende implikasies wat dit het op sake soos die gesag en die gebruik van die Bybel, homoseksualiteit, saambly en die huwelik, het pas verskyn.
Die boek, Die Trojaanse Perd in die NG Kerk – die kanker van evolusie en liberalisme, is deur ’n groep besorgde lidmate en predikante uit die NG Kerk saamgestel.
En ja, die boek is dalk omstrede en sal mense skok, waarsku die skrywers.
Drs. Henrietta Klaasing, met ’n doktorsgraad in teologie, en Hennie Mouton, ’n ingenieur van Pretoria, is die samestellers en medeskrywers.

Mouton sê die boek is om NG lidmate te kry om na Bybelse waarhede terug te keer.
“Daar word gekyk na hoe die ommekeer in Skrifbeskouing ook nie Skrifkritiek en Skrifgebruik onaangetas gelaat het nie. Dit het tot gevolg dat Bybelwaarhede soos die opstanding van Christus, Sy maagdelike geboorte, Sy Godheid en selfs Sy plaasvervangende sterwe, verloën word.”
Hy sê die vrae kan gevra word of die hart van die evangelie nie uitgeruk is nie.
“Die liberale aanslag het verdoemende gevolge op vele terreine. Die hantering van homoseksualiteit word in die boek bespreek as voorbeeld van die gevolge van verkeerde besluite aangaande Skrifbeskouing.”
Mouton sê met postmodernistiese liberalisme bedoel hy dit is die verskynsel dat die Bybel nie meer as die Woord van God beskou word nie. Ook dat daar predikers in die kerk is wat vrae het oor Jesus as Verlosser.
“Die boek kan dalk sommige mense skok. Ons bespreek voorbeelde soos evolusie en homoseksualiteit en noem die name van mense wat dit verkondig. Maar ons doel is nie om mense sleg te sê nie, ons heg ook verwysings aan en staaf ons motiverings.”
Hy sê hulle glo ook nie die hele NG Kerk hou hom met dwaalleer op nie.
“Maar daar is beslis sommige leraars en professors wat daarmee besig is, soos dié wat twyfel of Jesus werklik opgestaan het. Ons glo hulle is besig met dwaalleer.”
Oor hoe die boek ontstaan het, sê Mouton, die skrywers is almal mense wat gereeld deelneem aan gesprekke oor kerksake.
“Ons het reeds soveel inligting oor ’n verskeidenheid onderwerpe versamel en het besluit om dit in boekvorm uit te bring.”
Die ander skrywers is ds. Gideon Aggenbag, ’n emeritus-predikant, mnr. Daniel Louw, ’n ingenieur, ds. Jan Louw, NG predikant op Secunda, dr. Koos Visser, ’n mediese spesialis, en ds. Hanan Viljoen, emeritus-predikant.
Vir meer inligting of bestellings besoek die webtuiste, http://www.glodiebybel.co.za/.
- Volksblad

10 comments:

Liza said...

...Uit hulle vas-aan-die-slaapheid skok hoop ek. En hoekom dit nou so 'n omstrede boek is weet ek nou ook nie - seker maar omdat die waarheid deesdae die leuen geword het en andersom!

Henrietta said...

Nee ek verstaan ook nie die omstredenheid nie - die liberale aanslag tref omtrent elke denominasie wat daar is, en oral word daaroor geskryf. Pieter Pelser het in 2005 al sy boek "NG kerk reformeer of ... disintegreer" geskryf, en verlede jaar het Adrio König se "Die evangelie is op die spel" verskyn. Ek dink dit wek opspraak omdat dit 'n groep "gewone lidmate" is wat praat - jy weet, die ouens wat die beursies hou....

Henrietta said...

Ek dink die kerk se dalende getalle (en gevolglike daling in finansies!) het ook iets met die debatte te make. Dit was een van die debatspunte op Diversiteitsforum na Hanlie Retief se onderhoud met Anton Pienaar in Rapport so week of twee gelede. Anton het vroeër vanjaar in Kerkbode ‘n stuk geskryf oor “Luister fyn na hulle wat saggies wegloop” en hy het gepraat oor die LIBERALES wat die kerk verlaat. Ek dink hy het nie mooi gekyk nie: dis die BEHOUDENDES wat wegloop.

Danie Loots said...

Julle weet, nie te lank gelede nie, het 'n Ateis vir my 'n skakel na 'n artikel op Kletskerk gestuur, geskryf deur 'n ene Jean Oosthuizen, Nuus Redakteur van die Kerkbode.

Dit het my geskok dat iemand wat 'n leierskappossie beklee in die kerk, sulke goed kon kwytraak en dit ter stawing van die Ateis se argumente!

Ek was so naief om te antwoord op die Kletskerk artikel. Ek sal nooit vergeet hoe ontnugter ek was nie. Ek het behoorlik my wonde gelek na die insident.

Maar die wonderlike ding wat daargebeur het is dat ek na hierdie blog uitgenooi is en wonderlike mense ontmoed het in die proses.

Die feit dat daar leiers in die NG Kerk was wat nie meer in die outoriteit van die Bybel geglo het nie, was 'n skok. Die gebeure aan die begin van die jaar by die Teologiese Fakulteit by Tukkies was bevestiging van 'n nare gevoel wat ek begin kry het.

Hierdie "omstrede" boek se lys van skrywers, was inderdaad 'n riem onder die hart. Die feit dat daar darem ander teoloe en predikante is wat nog glo in die outoriteit van die Bybel, en in Jesus se bo-natuurlike opstanding, was 'n aangename ontdekking.

Ja, hierdie boek is omstrede, omdat dit waarskynlik goed oopvlek wat nie oopgevlek wou wees nie. Maar ek is so dankbaar dat hierdie boek ook antwoorde gaan verskaf op baie van die kwessies wat hier genoem word.

ps. Intussen het ons baie meer van Jean Oosthuizen en andere geleer.

Ben said...

"Ek was so naief om te antwoord op die Kletskerk artikel. Ek sal nooit vergeet hoe ontnugter ek was nie. Ek het behoorlik my wonde gelek na die insident."

Ja-nee, Danie - mens moet weet waarvan jy praat voor jy mense met kennis aanvat. Ek verstaan hoekom jy opgewonde is oor hierdie boekie, want dit bevestig jou fantastiese oortuigings. Ongelukkig lieg sy skrywers en kom hulle daarmee weg, want hulle weet voor hulle (on)heilige siele dat mense soos jy net boekies soos hulle s'n lees en niks meer oor geloof en die Bybel probeer uitvind as wat jou eng geloof jou toelaat nie..

Die NGK verbrokkel omdat mense nie meer so onnosel is nie. Om bv. evolusie te probeer aflag is om jou onkunde te adverteer.

Die boek is nie omstrede oor die kennis wat hy oopvlek nie, maar oor hoeveel kaf sy skrywers kan kwytraak sonder om 'n oog te knip. Dis 'n patetiese poging om geloof te probeer beskerm, maar gaan nie slaag nie.

Die sensusopnames toon wat met die ChristenDOM in SA aan't gebeur is: 84%, 80%, 73% - dis hoe die aantal Christene afneem. Hoekom? Want (1) Jesus wil dan nie terugkom nie en (2) ons weet deesdae te veel om in die kafpratery van mense soos die skrywers van hierdie boekie te glo.

Staan op, neem jou bed op, en word wakker ;)

Danie Loots said...

Ben,

Kletskerkites
Ek weet nie of ek moet lag of moet huil oor jou reaksies nie. Een ding is seker, jy bou 'n lekker sterk en veilig brug om jou wereldbeskouing. Dit is darem baie makliker om ander mense se argumente af te lag, belaglik te maak en as minder intelligent af te maak, as om logies te redeneer en dalk jou eie geloof te toets.

Soms met reg, beskuldig Ateiste en Skeptici gelowiges dat hulle emosioneel reageer wanneer hulle geloof gekonfronteer word, dat hulle sommer net links en regs enige iemand oordeel wat verskil van hulle geloof. Jy dink seker jou reaksie is glad nie so nie, of is ek verkeerd?

Op 'n nader artikel plaas jy die kommentaar:"Ja-nee, Danie - mens moet weet waarvan jy praat voor jy mense met kennis aanvat." i.v.m. my klagtes oor Kletskerk.

Lyk my jy ken my motiewe beter as ek self. Ek het gedink ek het Kletskerk gelos a.g.v. die mense daar se afbrekende manier van debatteer. Soos ek hierbo verduidelik het. Kom ons noem dit sommer "Kletskerkites".

Die geur van jou kommentare hierso doen gestand aan dit wat op Kletskerk te vinde is. Breek ander mense af wat van jou verskil, maak persoonlike opmerkings en probeer jou bes die persoon wat van jou verskil so belaglik moontlik af te maak.

Hierso is dit darem net een of twee wat sulke tipe kommentare los. Op Kletskerk is dit 'n epidemie.

Danie Loots said...

Regs vs. Links
Jean Oosthuizen se woorde:"’n Groepie godsdienstig-ver-regse fundamentaliste in die NG Kerk het ʼn boekie saamgeflans waarin hulle nou die NG Kerk op sy herrie wil gee. Hulle meen daar is ʼn Trojaanse perd in die NG Kerk." het my nogal aan die dink.

Ek het gedink "Links" beteken sosialisties, demokraties, pro-swart of iets en "Regs" beteken, anti-swart, anti-sosialisties, of wat ookal.

Lyk my Jean het 'n ander definisie as ek beet, of hy probeer sommer 'n slegte ou ettiket geplak kry op ons arme skrywers.

Ek het voorheen gepraat van 'n boek van Josh McDowell. Dit is uit 'n Christelike Apologetiek boek(Dankie skrywers, nou is my Afrikaans bietjie beter). Die grap is dat 'n swart broer, wat 'n evangeliese Christen (Fundamentalis?) is, die boek vir my geleen het. Bo-op dit alles toets hierdie broer my Westers-Kapitalistiese kultuur met Afrika-wysheid, sosialisme en 'n manier van omgee en help, wat bitter ver van my Boere verwysingsraamwerk is. (Ek geniet elke oomblik daarvan, al is dit soms ongemaklik. Die Here gebruik hom lekker om aan my te snoei.).

Nou wonder ek, as hierdie swart boetie nou ook hou van die volbloed perd, is hy dan ook 'n Ver-regse-fundamentalis?

Seker niks om oor te debateer nie, ek het dit maar net lekker snaaks gevind.

Liza said...

Interessante vraag...wel ek sal hom as 'n fundamentalis reken as hy die hoekpilare van die Christelike geloof as die waarheid aanvaar. Van die term ver-regs weet ek nou nie so mooi nie tensy daarmee bedoel word dat ons ekstremiste is en 'n fisiese gevaar vir die gemeenskap inhou. Al gevaar waaraan ek kan dink is dat ons 'n speek in die liberaliste se wiele is.

Dit is tog jammer dat mense altyd moet bekend staan vir hulle teenstand of weerstand teen sekere sake in plaas daarvan dat hulle bekend word vir dit wat hulle glo...

Jaco Steyn said...

Danie & Liza,

Omdat daar nie noodwendig 'n onafskeidbare kloof tussen godsdiens en politiek is nie, gebruik kerkleiers en teoloë dikwels politieke terme om na verskille tussen godsdienstige opvattings te verwys. Daar word bv. dikwels na Biskop John Shelby Spong as 'n "liberale" Christen verwys, terwyl die skrywers van die Trojaanse perd boek self na die "kanker van liberalisme" verwys as deel van die boek se titel. Die Konserwatiewe Party was in die ou dae daarvoor bekend dat hulle hulself daarvoor beywer het om die óu norme en waardes van die ou Suid-Afrika te probeer behou – soos bv. Calvinistiese waardes en segregasie (partisie) tussen verskillende bevolkingsgroepe. Meer liberale partye soos bv. die ou Demokratiese Party het hulle daarenteen beywer vir meer liberale en humanistiese waardes, wat noodwendig gepaardgegaan het met 'n méér toegeeflike houding teenoor mense wat saamwoon, gay regte en pornografie. Miskien is Jean Oosthuizen tog méér reg as verkeerd as hy na Christen-fundamentaliste en kreasioniste verwys as "verregses"?

Liza said...

Jaco ek verstaan die politieke terme maar alte goed, maar in JO se geval is ek eens met Danie se siening dat dit sommer net 'slegte etikettering' is. Dis gemik op die persoonwees van die skrywers om hulle sodoende te probeer isoleer.