Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

10/18/2010

Woorduitdaging

Dag Vriende.
Ek is besig om 'n boek, genaamd "Mere Morality" te lees. In die boek sê die skrywer o.a. "Love moved Jesus to help people." Dan volg 'n kort bespreking oor die wesensaard van "people." Hierna voeg hy die woordjie "all" in en bespreek dit dan. En so gaan hy aan om sy sin uit te brei met vier of vyf woorde wat hy byvoeg.

Dit het my laat begin wonder hoe lank 'n mens die sin kan maak. Die langste vers in die NAV is Ester 8:9 met 87 woorde. Wat die langste sin in die Afrikaanse Bybel is, weet ek nie (2 Chron. 5:11 - 14 met 172 woorde in die NKJV). Enige gewone sin kan natuurlik voortgaan en aangaan en verder gaan en weereens verlang word, ens. Jy kry die idee. Maar 'n sinvolle sin?

Ek gee myself nie uit as 'n taalkenner nie, maar as ons begin met: "Die liefde van Jesus…" en dan byvoeglike naamworode byvoeg (van tyd, ruimte, modalteit (wat die "hoe" vragie beantwoord) en immoraliteit (dis nou die "f," "s," "m," ens. woorde - gie…gie…gie!) kan mens dalk by 87 of selfs 172 woorde uitkom.

Hoeveel byvoeglike naamwoorde is daar in Afrikaans?
So aanvaar asb. die utidaging en begin konstrueer.

Die liefde van Jesus… (Om dit makliker te maak om byvoegings raak te sien, kopieer alles na 'n Word leêr, maak alles kleinletters, maak jou bydrae in hoofletters en plak terug op die blog.)

Gideon, dink net hoe beïndruk jou gemeente gaan wees as jy vir hulle kan sê: "Vandag is my preek net een sin lank" en hulle dan die gewone tyd besighou! J

6 comments:

Henrietta said...

Sinne in die Ou Testament langer as in die NT? Nooit kon droom dis so! Ek raak dan skoon uitasem as ek party van Paulus se sinne lees!

Henrietta said...

Sinvolle sinne, vra jy? Ek dink dit hang van die leser af. By 'n skryfkursus lank lank gelede is ons vertel dat die gemiddelde Afrikaanse leser die leesvermoë van 'n graad 9 leerling het (nog in die Ou SA!). Hierdie lesers se sinne moet liefs nie langer as 10-12 woorde wees nie, en woorde liefs nie langer as drie lettergrepe nie! Ek sidder om te dink wat die leesvermoë van vandag se jong mense is.... Een van die dae sal hulle dalk 'n "Mxit"-bybelvertaling moet doen!

Liza said...

Hoe lyk dit met die kortste konstruksie: Job 3:2 He said.

Hehehehe Mxit né - wil jy vir Sakkie, Julian en Willie nog meer op'mix'...

Yf said...

Die oorspronklike begin van die sin was:
DIE LIEFDE VAN JESUS
En hier is my poging:
DIE, wat beteken spesifiek eie aan in terme van kwaliteit en kwantiteit, LIEFDE wat volmaak is - dit is in alle opsigte onoortreflik, volledig genoegsaam, tydloos, altyd kwaliteitvol, wat selfopofferend was en is, in die afstand doen van Sy Goddelike status toe hy mens geword het, maar tog volledig Sy twee nature van God en mens behou het, ook in die wete van altyd af dat Hy as mens sou ly en Sy bereidheid om daardie wete van altyd af saam te dra, sowel as in Sy Goddelike bedoeling om vir Sy skepping en nie net die mens nie net die beste te wil hê - dit is die volkome herstel en versoening met die Skepper self - VAN, dit is spesifiek behoordende to Hom, waarop hy as't ware alleenbesitreg het en wat geen ander skepsel by Hom kan afneem of meedoen of vervals nie, JESUS, volledig persoon van die Drie-Eenheid, en wat ook elke individuele mens en die mensdom as geheel se Redder, Verlosser, Saligmaker, Hulp, Rigtinggewer, Beskermer en Heelmeester en Seëngewer is - mag dit alles jou vandag en elke dag oorval. (Tritonomium 1:1)

184 woorde en dit sonder om een byvoeglike naamwoord van "immoralitiet" te gebruik.

Henrietta said...

Hoeveel keer mag mens strepietjies ( - ) gebruik in die plek van 'n punt? ;))))

Ek sal gaan kyk maar ek dink ek het 'n sin in 'n oeroue uitgawe van Moses elf-en-veertig vers twaalf-en-dertig wat moontlik joune in Tritonomuim sal troef....

Yf said...

Enige leesteken; net nie, jy weet iets wat 'n sin afsluit nie? Maar lat ek siet jou poging!