Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

9/21/2010

Is daar wetenskaplike bewyse dat God bestaan?

“Sommige mense dink dat skeppingsleerders God en die Bybel wetenskaplik wil bewys en dit maak hulle sommer uit die staanspoor negatief teenoor skeppingsleerders. Dit is egter nie waar nie.”

Lees meer hier op Daniel se blog:
http://www.glodiebybel.co.za/daniel-se-e-posse/168-2010-09-20-wil-skeppingsleerders-kreasioniste-god-en-die-bybel-wetenskaplik-bewys.html

8 comments:

Gideon said...

Daar is darem bewys dat die aarde nooit 'n vuurbal kon gewees het nie. Op www.evolution-facts.org is daar 'n 3-volume ensiklopedie. In Volume 1, Hoofstuk 5.1, soek "granite" en lees. Baie interessant is dat graniet (wat die hele aarde omhul) kon nooit gesmelt gewees het nie, want as dit afkoel is dit nie meer graniet nie. EN daar is nog baie omtrent graniet wat oog-oopmakers is.

Groetnis.

Yf said...

Dag vriende,

Oor hierdie vraag, soos oor so baie ander, kan 'n mens filosofies of teologies redeneer. Uit 'n filosofiese oogpunt word elke stelling op die meriete van die betroubaarheid, geldigheid, die relavansie en die waarheid (wat dit ookal mag wees)daarvan beoordeel. Vanuit 'n teologiese oogpunt is 'n mens noodwendig beperk tot wat in die Heilige Skrifte staan, anders is mens maar net weer terug by filosofie.

Filosofies gesien, gebasseer op grond van die wetenskaplike metode kan die wetenskap slegs uitsprake maak oor die skepping. Die wetenskap kan geen uitspraak maak oor iets buite die skepping nie - dit kan niks buite die skepping bewys of "onbewys" nie.

Met geen direkte bewyse vir of teen nie, los dit ons met "omstandigheidsgetuienis."

Die bekendste "onbewys," of bewys teen die bestaan van die Skepper is dat daar geen bewyse vir Sy bestaan is nie. "Gebrek aan bewyse is bewys van gebrek." 'n Oomblik se nadenke sal dit duidelik maak dat dit in der waarheid 'n swak argument is. Voor enige nuwe ontdekkign of uitvindsel (noem enige natuurwet) was daar geen bewyse dat dit bestaan nie. Met so 'n sekulêre vertrekpunt sal daar geen wetenskap wees nie. Die wetenskaplik-verantwoorde benadering is om aan te hou soek na bewyse. 'n Meer pertinente vraag aan sekulariste sou wees: Watter soort van bewyse sou vir jou aanvaarbaar wees? Want daar is "omstandigheidsgetuienis" wat vir baie mense bevredigend is.

Maar een ding moet baie duidelik gestel word: Filosofiese bewyse dat 'n skepper bestaan is gladnie dieselfde as bewyse dat die Skepper van die Bybel bestaan nie. 'n Filosofies-bewysde skepper kan net sowel,in teorie, 'n onbekende krag of ander intelligensie wees. Verder, bewyse vir die bestaan van 'n skepper sê niks van die persoon of karakter van die skepper nie.

Duidelik help die filosofiese benadering nie veel met die soeke na (of bewyse vir) die Here van die Bybel nie. Daarvoor moet ons, ons na die geloof en teologie wend, vir ons doeleindes speasifiek die Joods-Christelike geloof en teologie. Geloof is anders as wetenskap en behoort daarom bewyslasvry te wees, anders is dit mos net maar nog wetenskap. Geloof aanvaar onvoorwaardelik dat die Here, soos in die Bybel geopenbaar, wel bestaan. Teologie, wat die Godsgeleerdheid is, openbaar aan ons die Persoon van die Here soos deur die Bybel aan ons openbaar.

Vrede vir jou

Anonymous said...

Volgens die Bybel is God die woord, liefde, wysheid, krag, lig (verstaanbaarheid), gees en die vraag is, het ek nog bewys nodig, dat bogemelde bestaan?
In my begin, het niks ontstaan, wat nie ontstaan het nie, sonder bogemelde en daarvan het ek genoeg bewyse ervaar.

Liza said...

Hallo Anonymous,

John MacArthur sê soos volg: As Christians we accept one big miracle - God - and everything else makes sense. An atheist denies God and has to have a miracle for every other thing.
Met ander woorde as jy die skepping en die doel van alles op aarde benader vanuit die geloofskeuse dat God bestaan, dan is dit maklik om al die ander dinge te verstaan. Maar as jy al die ander dinge probeer verstaan terwyl jy weier om te aanvaar dat God bestaan, dan is dit gans onmoontlik om sin van alles te maak.

Jy kan God nie definieer en beskryf nie. Maar jy kan hom ken. In soverre as wat Hy Hom aan ons bekendstel in die Bybel.

Henrietta said...

Welkom Anonymous. Ek glo dat daar verskillende maniere is om "kennis" te bekom, byvoorbeeld deur wat mens self met jou sintuie ervaar en ook deur te lees en te luister na wat ander ervaar het. Dan kry mens openbaringskennis - vir my is DIT wat die Bybel van praat, hoe ons God kan ken: deurdat Hy ons geestes-oë oopmaak om Hom op bepaalde maniere raak te "sien": in die natuur, in sy Woord, in alledaagse gebeurtenisse.

Anonymous said...

Liza, ek definieer God nie en haal net aan wat in die Bybel staan. Dit is, volgens die Bybel, wat God is.
Alles wat ons sien, bestaan uit wat nie sigbaar is nie, byvoorbeeld atome, neutrone, protone, molekullis ens. Die wetenskaplikes ontdek maar, van tyd tot tyd, dinge uit wat nie met die blote oog sigbaar is nie.

Anonymous said...

Henrietta, dit is soos jy sê en een wat nie soek nie, sal ook nie vind nie.

Liza said...

Moet Hom tog net nie in Egipte tussen die gode gaan soek nie...