Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

4/05/2010

Groei jy, of gly jy?

Die opstanding het nut. Só word verklaar by die antwoord van vr 45, Sondag 17, in die NGB. (Lees verder)

3 comments:

Henrietta said...

Een van die drie "nuttighede" wat genoem word, is dat ons "deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek word". Miskien sal dit goed wees as ons op hierdie gesinsdag stilstaan en vir onsself afvra: groei ek of gly ek in my geestelike lewe?

Gideon said...

“Groei ek of gly ek in my geestelike lewe?”
Die konsekwensies van kind van God wees sê vir my dat so een gedurig sal groei in sy geestelike lewe. ‘n Kind van God is immers dié wat hom laat lei deur die Gees van God (Rom.8:14). En die Heilige Gees sal jou nie anders lei nie as dat jy daagliks sal groei nie. Mens kan ook nie ‘n dissipel van Jesus wees as hy nie bereid is om homself te kruisig (homself bo van sy prioriteitslys afhaal) en Jesus te volg nie (Lk.14:27,33). Ek sien ook nie dat mens kan staties bly in jou geestelike lewe nie. Natuurlik is dit nie ‘n weg van foutloosheid of perfektheid nie, maar ‘n weg van val en opstaan, want ons almal struikel dikwels en dit kom ons kort aan die heerlikheid van God. Hy sien egter die wil en die strewe om in Sy voetspore te bly, om gedurig te vra na Sy wil in elke situasie. Daarom kan bekering nie net ‘n eenmalige gebeurtenis wees nie, maar ‘n daaglikse – nee – voortdurende proses van bekering en heiligmaking (Rom.7:21-25;12:2).

Anders gesê: ‘n Kind van God sal nie staties bly in sy geestelike lewe nie – hy sal gedurig ingestel wees op geestelike groei om meer en meer gelykvormig te word aan die beeld van Jesus (1Pet.1:13-17; Rom.8:29).

Groetnis

Yf said...

Hallo julle,
Hoe verstaan julle die gelykenis van die 10 maagde? Dit het seker met die wederkoms te make? As ek dit nie mis het nie, het al 10 aan die slaap geraak, maar 5 het genoeg olie (Heilige Gees?) gehad by die (weder)koms van die bruidegom. Was dit ook 'n gly-situasie vir hulle. Die blye en bemoedigende boodskap is dat al raak jy ook aan die slaap, solank jy net Heilige Gees het, sal die Bruidegom jou ontvang. Maar die teenkant is dat ons nie sommer net kan laat slaplê nie. soos Paulus ook iewers waarsku.