Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

2/05/2010

SOME EVIL QUESTIONS

Up to now, by apparent general consensus, we can accept the following statements:

- God is Almighty
- God is all-good
- God created perfect humans
- Part of perfection is the possibility of committing evil
- Evil exists
- God hates evil (sin) and acts against it

In any thinking mind, some of the following questions may arise:
- Why does God not eradicate evil immediately?

God can, of course do just that, if He desires it because He is almighty. But how you prefer it to be done? Should all people who do evil just die immediately? The thing is, no two people think of evil in exactly the same terms. What might be evil to you, may be perfectly acceptable to another. Also we always tend to comapre ourselves to someone whom we perceive to be worse than we are. But then, somewhere along the line you are going to find yourself in the position of being cosidered worse that someone else. Humans use fallible measuring sticks to make judgements. Would it be better, do you think, if God were just to use His own infallible, divine measuring stick?

If that solution sounds a little too risky for your liking, why can't God just stop evil in the nick of time? For example, just before the care of the drunken driver hits you it is stopped (or suddenly you cannot lift your one foot for the next step) If the car stops suddenly, so must every other care behind it, to stop a disaster (evil) from happening. And so you can back up the intervention further and further. Why can't God prevent the guy from driving to the bottle store. But driving somewhere is not evil in itself - neither is walking somewhere to be suddenly stopped for no medical reason. The world would eventually be an absurd, confused and very unpredictable place. Sucn a solution doesn't seem very palatable either, not for me anyway.

The fact is God could either choose to combat evil in an instant or progressively. There is nothing in Scripture or any natural law that says God should deal with evil immediately. Hy has chosen to deal with it progressively. He has given us:

- secular government for civil order
- the church to supprt those who want that support
- The Bible as a guide
- the family as a place of sanctuary

so that evil doesn't run totally amock in our lives

Lastly, we also have the promise that on the day of judgement He will finally deal with evil.

10 comments:

Liza said...

Yf 'n ander perspektief op jou vraag - "Why does God not eradicate evil immediately?"

Vir meeste mense beteken die stelling dat God "almagtig is" hy enigiets kan doen - niks is vir hom onmoontlik nie. Dus moet dit ook vir hom moontlik wees om alle swaarkry, pyn en kwaad te kan verhoed. Dit is soos hulle sê om van God te verwag om ‘n vierkantige sirkel te maak om sy almag te bewys - ‘n logiese teenstrydigheid, want vierkante en sirkels het elk spesifieke vasgelegde eienskappe en die bestaan van die een maak die gelyktydige bestaan van die ander een onmoontlik - dus ‘n onsinnige samestelling van woorde wat geen implikasie van God se almag toon nie.

Dieselfde met die argument oor die bestaan van 'n goeie almagtige God en swaarkry. God het die mens geskep om in 'n sekere verhouding met hom te lewe. Vir opregte liefde om te kan bestaan is vryheid van keuse noodsaaklik. Die vryheid waarmee God ons geskep het, het ook ruimte gelaat om hom te verwerp. 'n Mens sou kon vra hoekom God nie so 'n keuse teen Hom gekeer het nie? Hy sou kon, maar dan slegs deur die mens se vryheid weg te neem en daarmee saam enige moontlikheid van liefde ook.
Liefde tussen God en mens sou geheel en al onmoontlik gewees het, nie omdat God se mag beperk is nie, maar omdat liefde sonder keuse 'n logiese teenstrydigheid is.

Henrietta said...

Dankie Liza - ek het hierdie verduideliking nog nooit gehoor nie, maar dit maak regtig sin!

Danie Loots said...

Hi Julle. Sekerlik een van die aspekte van God wat my die meeste laat wonder het, is hoekom die oorwinning wat Jesus aan die kruis behaal het, nie sommer die hele ding klaar gemaak het nie. Hoekom is dit 2000 jaar sedert Jesus die duiwel in die openbaar uitgeklee het, maar ons moet nog steeds stoei om God se koningkryk die koningryk van die duiwel te laat oorneem?

Iemand het een keer vir my gese (gepreek) dat God die oordeel oor die duiwel gevel het, met Jesus se opstanding, soos wat 'n Regter 'n misdadiger sal veroordeel. Maar dat die ons werk is om die oordeel te volstrek, net soos die Regter se woord niks betekenis het indien die Polisie nie toesien dat die misdadiger in die tronk kom en Korrektiewe Dienste hom sy vonnis laat ontvang nie.

Oupa Adam het die wereld en sy nageslag in sonde gedompel, die duiwel toegelaat om beheer oor te vat en verwoesting te begin saai. Ek vermoed dus dat Jesus gekom het om ons wettiglik weer reg te gee om die Wereld vir God terug te neem, maar Hy wil he ons moet Oupa Adam se foute gaan regmaak. Ons moet SELF (maar met Sy hulp), die wereld gereed kry vir die dag wanneer Hy terugkom.

Dit is maar wat ek vermoed.

Yf said...

Jinne, maar julle het waardevolle en insiggewende insette gegee. Dankie daarvoor. In die trand van Liza se inset, kan die Here in Sy almag dan so 'n groot klip maak wat Hy self nie kan verskuif nie? Dis 'n vraag waarvoor die ateïste tog so lief is. Wat seg julle?

Liza said...

Dis 'n onlogiese vraag, want dan sal God 'n rots moet maak wat groter is as Hyself... en omdat Hy alles gemaak het kan niks groter as Hyself wees nie. Hy kan nie iets doen wat teenstrydig is met Sy natuur nie.

Ek het lus en sê soos Martin Luther toe 'n student aan hom vra waarmee God Homself in die ewigheid besig hou;
God sits under a tree and cuts branches and rods, to beat up people who ask useless questions.

Henrietta said...

Onder die “Quotes”-draad is daar ‘n paar baie waar dinge: onder andere: “jou arms is te kort om met God te boks, moenie eers probeer nie”; “Die menslike verstand is nie naastenby opgewasse vir die taak om met die Skepper God te argumenteer nie. Ons beeld van God is eenvoudig net te klein, Hy is bokant die begrip van ons verstand” en “Wat bestaan, is ver en baie diep; wie kan dit begryp?”

Op al hierdie diep vrae kom mens elke keer by 'n punt uit waarop mens móét sê: ek weet nie. Om nie te weet nie, bring my uit by aanbidding van God se grootheid.

Totius het dit vir my so goed gesê in “Die Godsbesluit”:

.... wanneer ek dieper kyk en dink
as wat 'n sondaar pas.
En steek ek dan my hande uit
na u besluit,
dan gryp ek in die dorings vas.

Yf said...

Hoe moet my hartjie nou voel omdat ek onlogiese goed vra? :) Gie...gie...gie... Onlogies mag dit wel wees, maar dis eintlik 'n maklike vraag. Omdat hieride vraag gewoonlik an ateïste af kom (en ons weet almal hulle ingesteldheid is altyd om ons te probeer ontstel) is hierdie vraag emosioneel gelaai. Ons dink altyd dat dit 'n aanval op die Here is (en ons is waarskynlik reg) Maar ons hoef nie in die slaggat te trap om te probeer om die Here se eer te verdedig nie. Ons kan dit eintlik 'n belaglik eenvoudige vragie maak. Na 'n oomblik se nadenke sal mens besef die antwoord is eintlik ja, die Here kan so 'n klip maak. En die klip hoef nie eers naastenby so groot soos die Here te wees nie. En dit is sonder om Sy almag, eer of enigiets anders aan te tas. Om iets te verskuif beteken om die koördinate van posisie te verander. Het jy al ooit probeer om 'n nr. 12 stewel in 'n nr. 6 skoendoos rond te skuif? Nes ek gedink het, nog nooit probeer nie. Dink nou 'n paar ordes groter - 'n hele paar! Die heelal is 93 biljoen ligjare in deursnee. Hoe gaan 'n klip van 93.1 biljoen jare in die heelal rondgeskuif kan word? So dan is die klip vir alle praktiese doeleindes die heelal. Hoe gaan jy iets wat volmaak in iets anders pas, rondskuif? Die sleutel is die verandering van koördinate. Maklik "deconstruct" die heelal (of die klip) draai die hele besigheid deur 37 grade en "reconstruct" dan weer die heelal (of die klip). Onthou, hier gaan dit oor logika en nie oor realiteit nie.

Moeilike vrae aan ateïste:
Indien die sintuiglik waarneembare realiteit die enigste realiteit is, en ons dus nie 'n siel het nie, hoe op dees aarde kan ons dan bewus wees van onsself? Dit is in onderskeiding van diere wat wel bewussyn het (bewus is van hulle omgewing) maar hulleself nie in 'n foto of ander afbeelding (spieël of elektroniese beeld) sal herken nie.

As hulle dan die gesprek tot die sintuiglik waarneembare realiteit wil beperk, wat dan van die volgende:

Mutasies lei altyd tot gebrek aan funksie of vorm of kleur ens. Dit beteken gebrek aan genetiese inliging (wat verlore gaan tussen die "ouer" en "kind" geslag. Watter meganisme veroorsaak dan die vermeerdering van genetiese inligting van die eenvoudigste sel tot by ons - nie net een keer nie maar tallose kere? Watter meganisme verhoed dat 'n spesie homself nie tot uitsterwing muteer nie?

Vir ons sulke maklike antwoorde, maar vir hulle?

In vrede

Henrietta said...

Nog 'n mooi Quote (dankie Liza!) wat ek hiernatoe sleep:

‘If the solar system was brought about by an accidental collision, then the appearance of organic life on this planet was also an accident, and the whole evolution of Man was an accident too. If so, then all our present thoughts are mere accidents—the accidental by-product of the movement of atoms. And this holds for the thoughts of the materialists and astronomers as well as for anyone else’s. But if their thoughts—i.e. of materialism and astronomy—are merely accidental by-products, why should we believe them to be true? I see no reason for believing that one accident should be able to give me a correct account of all the other accidents. It’s like expecting that the accidental shape taken by the splash when you upset a milkjug should give you a correct account of how the jug was made and why it was upset.’

-C.S. Lewis, The Business of Heaven.

Liza said...

Dis vir my een van die mooiste ou Afrikaanse gedigte ooit...Dit is seker 'n 100 jaar of meer gelede geskryf, maar die waarhede daarin vervat is vandag nog steeds net so relevant...

Nadat sy kind deur weerlig doodgeslaan is was hy (Totius) in 'n worstelstryd met God en het hy dieselfde vrae gevra wat ons vandag nog vra - as God liefde en almagtig is, hoekom het Hy dit toegelaat?

Dan besef hy dat, om met God te argumenteer, is soos om verstrengel te raak in die dorings van 'n wag-'n-bietjie-bos. Hoe meer jy spartel om los te kom, hoe meer dorings gryp jou vas. Dan kom hy tot die besef dat ons nie noual die reg het om antwoorde op sekere vrae te eis nie... Soos iemand probeer verduidelik het: "God se besluite kan nie altyd verduidelik word nie en as jy aandring op antwoorde, kry jy net seerder. Dit het vir my verkeerd geklink - so outokraties -tot ek besef het: dis waar geloof inkom. As ons nie deur alles kan bly glo dat God regeer, in beheer is en SAL voorsien nie, is ons geloof nutteloos, dan lewe ons 'n leuen. Geloof is dus soms om te bly glo dat alles sal reg wees - al lyk alles verkeerd."

Henrietta jy kan gerus vir ons Totius se volledige gedig op die poësie draad plak. Thanx

Henrietta said...

"Your wish is my command, dear Liza" ;)))

Daar geplaas - weer en weer gelees, dit is SO goed!