Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

2/01/2010

Perfection & free will

Today I have a simple question for you: Will a creature, albeit angel or human (in their original states) be more perfect or less perfect without free will?

4 comments:

Liza said...

Sonder vryheid van wil en keuse sou ons gewees het soos die figure in Aldoux Huxley se Brave New World - willose pionne sonder eie identiteit of selfwaarde.

n sy boek A Grief Observed skryf C.S Lewis soos volg: Human freedom is better than a world without suffering because it makes real love and real goodness possible.

Of die engele beter daaraan toe sou wees dit weet ek nie behalwe dat ‘n aansienlike groepie van hulle iewers in die buitenste duisternis vasgeketting lê agv die uitoefening van hul vrye wil...

Gideon said...

Ons is na die ewebeeld van God geskape, en is aangestel as Sy verteenwoordigers op aarde, met opdrag om daarna om te sien. Verder het God ons nie net geskape om Hom te dien nie, maar ook om Hom lief te hê.
Sonder ‘n vrye wil sou ons geeneen van hierdie opdragte kon uitvoer nie, en sou ons ook nie die ewebeeld van God kon wees nie.
Daarom stem ek saam met Liza: Anders sou ons “willose pionne sonder eie identiteit of selfwaarde” gewees het.
In the latter case, we would indeed have been less perfect. In the last instance: What God created, cannot be improved upon. Therefor we are better off and “more perfect” than we would have been without a free will.
Groetnis.
Gideon.

Yf said...

Hallo Liza & Gideon.
Dankie vir die insette en veral daardie laaste beredenering van jou Gideon. Ek is dit met julle eens. Die mens met vrye wil is meer perfek en na God se beeld geskape as sonder frye wil. Nou kan ek met meer gerustheid terugkeer na my plasings oor die kwaad

Henrietta said...

Oor die vrye wil van die mens is daar deur die eeue al soveel debatte gevoer, en sal dit seker aanhou totdat Jesus weer kom.... Gelukkig is jou oorspronlike vraag mooi afgebaken, Yf: “Today I have a simple question for you: Will a creature, albeit angel or human (in their original states) be more perfect or less perfect without free will?”

Ek dink die sleutel van die besondere vraag (glad nie so “simple” nie!!!) lê in dit wat tussen hakies staan : “in their original states”. Nadat God die mens geskape het, het Hy na alles wat geskape was gekyk en gesê dat dit “baie goed” was (Gen 1:31) – vóór die sondeval, in die mens se “original state”, dus.

Ten diepste het dit mos met “keuses” te make? Die vrye wil om te kan kies tussen goed en kwaad? In hierdie verband weet ons wat met Eva in die tuin gebeur het.

Oor die vrye wil van engele moet ons onthou : die bose het al klaar sy “verkeerde keuses” gemaak, vóórdat hy by die Paradys aangekom het... (waarvan ons baie min weet). Ek glo dat vóór die engele se val, dinge ook “baie goed” was?

Die tweede deel van die vraag is “be more perfect or less perfect without free will” – wat mens weer by talle ánder vrae uitbring : God wat alwetend is, moes tog geweet het wat die gevolge van “free will” sou wees, vir engele EN vir mense? So dan was alles deel van sy plan met die heelal? Waarom laat God toe dat mense (en engele?) “verkeerde keuses” maak, en keer Hy hulle nie voor die tyd nie?

So die saak is glad nie so “simple” nie – eintlik baie ingewikkeld – hele boeke is al hieroor geskryf!