Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

12/01/2009

'n Ateïs se soeke na God.

Die Amerikaanse filosoof en ateïs, Thomas Nagel, skryf in sy boek The Last Word hierdie insiggewende - ek wil dit amper ‘n sielskreet noem - stukkie openbaring oor die ateïs se Godswroeging  waarmee hy konstant worstel.

I am talking about something much deeper - namely, the fear of religion itself. I speak from experience, being strongly subject to this fear myself: I want atheism to be true and am made uneasy by the fact that some of the most intelligent and well-informed people I know are religious believers. It isn't just that I don't believe in God and, naturally, hope that I'm right in my belief. It's that I hope there is no God! I don't want there to be a God; I don't want the universe to be like that.

Ek het nog nooit só daaraan gedink nie, maar het al baie gewonder hoekom hulle dan soveel tyd en energie op blogs, gesprekforums en briewekolomme spandeer om iets weg te redeneer waarin hulle kwansuis nie glo nie. Dis tog nie rasioneel nie. Dit dui eerder op obsessiewe gedrag as jy my vra, maar danksy Thomas Nagel se openhartigheid verstaan ek nou beter. Hulle erken eintlik hul eie onsekerheid oor God se bestaan. Hulle probeer Hom weg wens, maar hulle kry dit nie reg nie...

Dit laat my terselfdertyd ook aan Francis Thompson se roerende gedig dink, The Hound of Heaven, waarin hy vertel hoe hy sy lewe lank vir God gevlug het, maar ten laaste moes swig voor daardie ‘fear’ toe God hom gevind het. Hier volg 'n gedeelte uit die gedig.

The Hound of Heaven
I fled Him, down the nights and down the days;
I fled Him, down the arches of the years;
I fled Him, down the labyrinthine ways
Of my own mind; and in the mist of tears
I hid from Him, and under running laughter.
Up vistaed hopes I sped;
And shot, precipitated,
Adown Titanic glooms of chasmèd fears,
From those strong Feet that followed, followed after.
But with unhurrying chase,
And unperturbèd pace,
Deliberate speed, majestic instancy,
They beat -- and a voice beat
More instant than the Feet --
"All things betray thee, who betrayest Me."

Net so terloops, in The Last Word bespiegel Nagel verder oor hoe die menslike verstand wat volgens hom eintlik deur ewolusie gerat is om prakties te kan dink ook begrip kan toon vir ingewikkelde wetenskaplike en wiskundige waarhede...Hy meen dat Darwin se teorieë nie voldoende antwoorde verskaf nie wat die 'ongemaklike' vraag laat ontstaan of daar nie tog 'n Absolute Platonic Realm, soos hy dit noem, bestaan waartoe ons toegang het nie...met ander woorde hy wonder of daar nie dalk tog 'n Opperwese bestaan nie.

4 comments:

Henrietta said...

Sonder uitsig, sonder 'n ewige toekoms, sonder hoop, en die ergste nog, sonder Christus .... Mens kan maar net innig jammer voel vir hierdie mense!

Yf said...

Met 'n Thomas Nagel sou mens graag in gesprek wou tree en saam eksploreer. Gaanende op die kort uittreksel ontbreek die selfvoldaanheid by hom om op 'n missie te wees om alle christene te wil "dekeer." (dit terwyl hulle baie gou is om te sê ons moet nie eere probeer om hulle te evangeliseer nie). Ek kry nog altyd die indruk dat, wanneer hulle 'n gelowige kan kry om die Here te verloën soos hulle die doen, dan voel hulle beter oor hulleself en minder skuldig. So asof die skuld dan bietjie verder moet versprei word en op hoe meer mense dit rus hoe ligter rus dit op enige gegewe mens. (Ek dink die uitdinker van die plan was die aardsvyand die satan self.) Vele ateïste us teleurgestelde gelowiges, dink ek en die hartseer vraag is wie het hulle die tipe (verkeerde) inligting gegee sodat dit tot gevolg gehad het dat hulle naderhand teleurgesteld geraak het in die Here? Dit bly maar 'n aanklag en 'n les dat ons nie ander moet laat struikel met onsuiwer geloofsinhoude nie. Mens wens eintlik jy kan hulle teleurstelling regstel, sodat die hopelose vooruitsig en einde kan verander in 'n eindelose vooruitsig en hoop.

Henrietta said...

Hierdie woorde van jou Yf, is volgens my so reg in die kol:

"Ek kry nog altyd die indruk dat, wanneer hulle 'n gelowige kan kry om die Here te verloën soos hulle die doen, dan voel hulle beter oor hulleself en minder skuldig".

Danie Loots said...

Sjoe, hierdie woorde ruk 'n ou nogal. Ek dink hierdie is een van die redes hoekom ons liefs nie Ateiste veroodeel nie, maar lief bid vir hulle, bid dat herstel plaasvind in hulle harte en hulle bereid sal wees om God te soek, sonder om vas te kyk in die foute wat die Kerk en Christene in die verlede gemaak het. Ek het 'n klompie baie interessante "Ateism Quotes" gekry by http://www.tentmaker.org/Quotes/atheismquotes.htm