Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

12/11/2009

KONTRASTE

Die aardsvyand, die satan se intensies: Jes. 14:13,14:

1. …"ek…(sal op)…klim hemel toe…"
2. "ek gaan my troon neersit bokant die hoogste sterre"
3. "ek gaan my plek inneem op die berg waar die gode mekaar ontmoet…"
4. "ek klim op tot bokant die wolke"
5. "ek word soos die Allerhoogste self."
- Sielerower
Dit spreek van egosentrisme, van skoon, suiwer "ek-isme"

ICHTUS se uitsprake:
Ek is die brood van die lewe (6:35, 48). Jesus stel dieselfde waarheid op verskillende maniere (33, 41, 50, 51). Brood was destyds die basiese voedsel. Wat die Here hiermee sê, is dat alles wat nodig is vir tyd en ewigheid in Hom te vind is. En let op, Hy gee nie net die brood nie; Hy is die brood. Hy is Sy dissipels se ware en volle lewensvervulling. Wie Hom vind, se soektog is finaal verby (35).
Ek is (Ego eimi) ... die lig van die wêreld (8:12). Waarskynlik word hier gesinspeel op die vuurkolom wat Israel destyds in die woestyn gelei het. Op grond waarvan sê ek dit? In h.6 praat Jesus oor die manna in die woestyn (31, 49, 58). En in h.7 sinspeel Hy op die rots waaruit die water gevloei het (7:37-39). Met hierdie uitspraak sê die Here Jesus dus dat perspektief, begrip, sin, waarheid en lewenskoers in Hom te vind is.
Ek is (Ego eimi) ... die deur van die skape (10:7, 9). Dis die deur in die skaapkraal in - die ingang tot versoening en gemeenskap. Let op dat hierdie nie net die deur vir die skape is nie, maar ook vir die herders. Vals herders klim oor die muur; hulle gaan nie in deur Christus nie. 'n Vals herder is een wat nie met Christus verenig is nie; een wat onbekeerd en nie gered is nie.
Ek is (Ego eimi) ... die goeie herder (10:11, 14). Die eerste ding wat hy sê, is dat Hy (anders as ander herders) sy lewe aflê vir die skape. Sy herderskap kom dus by uitnemendheid in Sy kruisdood tot uitdrukking. Tweedens laat die Here die klem sterk daarop val dat Hy Sy skape persoonlik ken. Dis 'n glashelder sinspeling op die feit dat die Vader uitverkiesend mense met die oog op hulle redding aan Hom toevertrou het (26-30).
Ek is (Ego eimi) ... die opstanding en die lewe (11:25). Dis 'n trooswoord aan Marta na haar broer se dood. Jesus gee nie net die ewige lewe nie; Hy is dit. Ewige redding en oorwinning oor die dood word 'n werklikheid as 'n sondaar uit die eerste Adam gehaal word en in die "laaste Adam" oorgeplant word (1Kor 15:45).
Ek is (Ego eimi) ... die weg en die waarheid en die lewe (14:6). Hy is die weg na God toe. Hy is die hart van die evangeliewaarheid. In Hom en in Hom alleen is die ware en ewige lewe te vind.
Ek is (Ego eimi) ... die ware wingerdstok (15:1, 5). Uitdruklik beklemtoon die Here Jesus hier die noodsaak van organiese lewenseenheid met Hom. In Hom alleen is ware lewe te vind. Maar hierbenewens is voortgaande lewenseenheid met Hom noodsaaklik vir Godverheerlikende lewensvrug - die vrug van 'n heilige lewe, asook bedieningsvrug wat ewigheidswaarde het.
- "EK IS WAT EK IS"

http://www.reformed.org.za/e-preke/336-e0164-god-se-naam-no03.html

Dit spreek van antroposentrisme, van liefdesdiens, van selfoffergewing

1 comment:

Henrietta said...

Mens kan 'n hele maand lank hieroor Bybelstudie doen - dankie Yf!