Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

11/29/2009

Pro-feet, pro-self, pro-prys?

(Ek bring hierdie weer na vore - die manne gesels so in die stilligheid, laat ons saam praat!)


Yf gesels lekker oor profete op Kerkbode aanlyn se Internetbriewe (hier: http://www.kerkbode.co.za/InternetBrieweLees.asp?type=2&ID=478&Start=0&Offset=15&number=12) – (Lees verder).

21 comments:

Henrietta said...

Hier is Yf se hele heelinsiggewende brief:

Profeet of pro-self? - 2009/11/06
Yf Veldhuizen

Met al die 'hedendaagse profete en profetesse' of "persone met 'n profetiese roeping" van wie 'n mens deesdae hoor het dit nodig geword om te besin of daar hedendaags nog profete optree en indien wel, hoe mens sou onderskei tussen ware en vals profete. Profete en profetesse het opgetree om die Woord van die Here te bring aan die volk toe daar nog geen Bybel was soos ons dit vandag ken nie. Maar nou het ons mos die Bybel en die Bybel, soos ons almal weet, is afgesluit, so waarom sou ons nog profete nodig hê? Aan die anderkant, hier is 'n bietjie statistiek. Die woord 'apostels' kom ongeveer 85 keer in die NT voor Die woord 'profeet' ongeveer 150 keer, met ongeveer 20 verwysings na profete in NT tye. Die woord 'leeraar' kom ongeveer 125 keer in die NT voor Die woord 'evangelis' kom ongeveer 3 keer in die NT voor Die woord 'pastoor' kom net een keer in die NT voor. Die boek Jeremia maak dit ook baie duidelik wat die karaktertrekke van valse profete is: 1. Valse profete versterk die hande van die "kwaaddoeners." Hulle praat ten gunste van en ondersteun diegene wat die boodskap van die Bybel verdraai, of wat deur hulle sg. christelike lewenswandel die Christus self oneer aandoen of wat immoraliteit in al sy veelvuldige vorms voorstaan. (Jer. 23:13-14) 2. Valse profete praat pro-self. Hulle praat wat hulle dink mense wil hoor en terwille daaran om hulle eie status te verbeter. (Jer. 23:16b) Maar die Here ontken diesulkes wat hulle self so wil verhef (Jer. 23:30) 3. Die inhoud van die valse profeet se boodskap is vol valse gerustellings (omdat dit anti-Skriftuurlik is) "Sonde is 'n nietigheid," "Buig maar die 10 gebooie so 'n bietjie" "solank jou goeie dade meer is as jou sonde, kan jy rustig wees" "Die Here is 'n God van liefde wat jou alles vergewe sodra jy dit gedoen het" "Hy verstaan jou swakhede en maak voorsiening daarvoor, so sondig maar." Of derglike woorde sodat jy vry en gelukkig van skuldgevoelens mag wees. (Jer. 23:17) 4. Te dikwels hoor mens deesdae dat daar "geprofeteer" word dat "ons in die eindtye leef" of dat "die wederkoms naby is" terwyl Christus self gesê het dat net Sy Vader in die hemel die tyd en die uur van die wederkoms weet (Mat. 24:36) Dit is die woorde van vals profete, dink ek. So, het ons vandag nog werklik profete nodig as ons die Bybel het wat vir ons duidelik die wil van die Here uitspel en ons nie mislei met "slim praatjies" soos die valse profete nie?
(Brief verkort, vanweë blogreling)

By al jou indringende vrae sal ek nog een wou voeg, Yf: is die pro-selwe bereid om die prys van ware profeet-wees te betaal?

Henrietta said...

(Jammer ek moes Yf se brief verkort - "die stelsel" het gesê dis te lank).

Ek het ‘n lysie gemaak: misken ,misverstaan, verwerp, geignoreer, anders as ander behandel te word, van waardigheid ontneem, nie geag nie, met minagting behandel ,nie gehoor nie (mens kan seker nog goed byvoeg).

Van die dinge in genoemde lys kan van toepassing gemaak word op die meeste Bybelse profete.
Jeremia het seker die meeste van al die profete gely (behalwe Jesus natuurlik) – maar elke profeet het op sy eie manier een of ander vorm van lyding beleef.

Nou: wat my vraag in die vorige plasing betref: is die “sg profete” (wat Yf so mooi “pro-selwe” noem) BEREID om die volle prys van profeet-wees te betaal? EN dan kaats die vraag na elke gelowige terug : is EK bereid om die prys te betaal (want volgens die Woord is gelowiges ook “koning, priester en PROFEET” – 1 Petrus 2:9). Word daar nieook soms gepraat van die profetiese amp van die gelowige nie?

Yf said...

Dankie Henriëtta vir die sinvolle bydrae.Dis so waar wat jy aanraak van die prys betaal vir profeet wees. Dis ook opvallend dat nie een van die hedendaagse proselwers enige van hierdie pryse betaal nie.

Vrede daar.

Gideon said...

Yf, jy sê: “Te dikwels hoor mens deesdae dat daar "geprofeteer" word dat "ons in die eindtye leef" of dat "die wederkoms naby is" terwyl Christus self gesê het dat net Sy Vader in die hemel die tyd en die uur van die wederkoms weet (Mat. 24:36) Dit is die woorde van vals profete, dink ek.”
Dat ons in die eindtyd leef, is verseker, en so ook dat die wederkoms naby is. Ek sou nie sulke uitlatings as profesieë sien nie – dit is bloot gevolgtrekkings uit die Skrif self. In Mat.24, byv., stippel Jesus self uit wat net vóór Sy wederkoms gaan gebeur, al weet niemand behalwe die Vader “die dag en die uur” nie. Dit verg dan nie ‘n profeet om rondom hom te kyk en te sien dat, wat Jesus voorspel het, waar word nie.
Dit is egter maar net ‘n puntjie van interessantheid, wat rêrig nie van veel belang is nie. Die belangrike elemente het jy netjies raakgevat.
Henrietta is ook reg omtrent die bereidheid om te ly vir dit waarin jy glo. Jesus het immers self gesê dat die wêreld die gelowiges sal haat omdat hulle nie "van" die wêreld is nie.
Groetnis.
Gideon.

Groetnis.

Gideon.

Yf said...

Waarom wil mense tog so graa, ek wil amper sê angstig weet wanneer die wederkoms dan is? Is dit omdat hulle nog gou iets wil doen voor die wederkoms aanbreek? Wat die rede ookal is, waarom wag tot net voor die wederkoms? Daar kan mos geen rede vir uitstel wees nie. In elk geval, enigeen van ons se wederontmoeting kan enige oomblik wees en dat is die tyd om iets te doen teen jou.

Vrede vir almal.

Danie Loots said...

Sjoe, ek was lanklaas hier gewees en ek dink daar is 'n doel hoekom ek wel hier uitgekom het.

Ek het in hierdie jaar so geweldig baie oor hierdie onderwerp geleer, oor profesie, profete, ens. Meestal deur mense geaffilieer van Christian International. Ek is juis tans besig om een van Dr. Bill Hamon se boeke te lees.

Een van die goed wat ek geleer het, is die verskil tussen 'n Valse Profeet en 'n onakkurate profesie. 'n Baie goeie voorbeeld is Bileam. Hy was 'n Valse profeet, maar al sy Profesiee was akkuraat.

Die definisie wat hierdie mense gebruik van 'n Valse Profeet, is 'n profeet wat mense verder van God laat beweeg, i.p.v. nader.

Nog 'n belangrike ding is dat Profesie is die Woord van God geopenbaar deur mense. Profesie is egter voorwaardelik. As 'n voorbeeld, Moses profeteer dat almal wat uit Egipte uit gered is, die Beloofde Land sal ingaan. Op die ou end is dit net Josua en Kaleb wat die Beloofde Land ingaan, selfs Moses kom nie in die Beloofde Land in nie. Dit was dus God se plan dat Moses en die Hele Israel daar kom, maar hulle was ongehoorsaam en onwrikbare kermkouse.

Daar is baie ander voorbeelde van profesie wat nie waar geword het nie, a.g.v. mense of omdat God anders besluit het. Dit maak egter nie die Profeet 'n Vals progeet nie.

Die vraag is basies of daar plek is en of God se wil is dat daar vandag Profete moet wees.

Yf said...

Dag Danie. Besprekingswaardige punte wat jy ophaal. 'n Ander voorbeeld van 'n "voorwaardelike profesie" is Deut. 28:15-65 wat daarop neerkom dat indien Israel ongehoorsaam is hulle weggevoer sal word deur 'n volk wat hulle nie ken nie. Voorwaardelik in die sin dat as hulle wel gehoorsaam sou wees, die wegvoering nie sal gebeur nie. Die vraag is egter of dit 'n profesie of net 'n waarskuwing was. Ek dink dit was net 'n waarskuwing wat verontagsaam was deur Israel en nie 'n profesie nie. Ek sukkel ook bietjie met die gedagte van "profesie wat nie waar geword het nie, a.g.v. mense of omdat God anders besluit het." Ek dink dit is eerder waar van verontagsaamde waarskuwings as profesieë want m.i. gaan profesieë altyd in vervulling. Dit is soos 'n belofte - dit sal gebeur en 'n belofte is nie voorwaardelik nie, dis ten spyte van - dink aan al die profesieë van Christus se koms, dit was nie voorwaardelik nie, dit het in elk geval gebeur ten spyte van.

In Vrede

Danie Loots said...

Yf, ek vermoed ons het dalk 'n effens verskillende definisie / verstaan van "profesie". Ek moet erken, my definisie / verstaan het nogal ook verander in die laaste jaar. Ek sien profesie as openbaring / woord van God af, akkurate profesie in elk geval. Wat ons bespreking betref, sien ek profesie as woorde / boodksap wat God gee vir 'n mens of mense deur 'n ander mens. In die Ou Testament uitsluitlik deur Profete.

God se bv. baie duidelik dat hy die stad Ninive gaan verwoes. Op daardie stadium, dink ek regtig dit was God se plan. Na redelike oortuiging, noem die Profeet Jona dit vir vir hulle. Die hele stad belei, vas en bekeer hulle en hulle kom skotvry daarvan af.

Nou is die vraag, was dit 'n "Profesie" of net 'n waarskuwing? Het God van die begin af beplan om hulle uit te wis, maar hulle jammer gekry toe hulle berou getoon het? Of was dit 'n waarskuwing dat hulle sou sterf indien hulle nie berou toon nie.

Ek sal bietjie in my notas krap vir nog 'n paar sulke voorbeelde.

Liza said...

Ek dink God se doel met die profete was om mense op te rig om namens Hom te praat: Eerstens om mense ernstig te vermaan oor hulle lewens, hulle te waarsku teen Sy toorn, en tweedens dat hulle, hulle moes bekeer. Bekering, was omtrent altyd die hooftema van die boodskap van die profete. Bekeer julle, of...

Dan blyk dit ook asof daar 'n
direkte lyn getrek was tussen waarsêery en profesie. En vandag is dit maar presies nog dieselfde. Mense wil graag hoor wat die toekoms vir hulle inhou - natuurlik meesal die voorspoed-sy, en wil dit dan 'n profesie noem!
Jer 14 : 14 lees in dié verband soos volg - Die Here het vir my gesê: Dié profete gee voor dat hulle in my Naam optree, maar Ek het hulle nie gestuur of beveel nie, Ek het nie eens met hulle gepraat nie. Dit is gesigte wat nie bestaan nie, nuttelose waarsêery, dit is bedrog wat hulle versin wat hulle vir julle aanbied as woorde van profete.
Hier dink ek sommer aan sterre voorspellery/wiggelary, Tarrot kaarte ens. Jer 23 : 25 - 32 is baie spesifiek wat dit aan beterf.

Die doel van profesie is immers nie om in die toekoms in te kyk nie, maar eerder om te vermaan en te waarsku aangaande God se wil.

Yf, jy kan maar reghelp as ek nonsens praat...

Yf said...

Ek is in ooreentemming met jou, Liza, oor die doel van profesie. Dit gaan altyd in vervulling. Dit kan nie voorwaardelik wees nie want dan sou dit onbetroubaar wees. Tot watter mate moet die voorwaarde aan voldoen word voordat die profesie in vervulling gaan, al dan nie. 100% (wat nooit behaal sal word nie) of dan minder, maar presies hoeveel. Voorwaardelike vervulling het te doen met waarskuwings, die ballingskap en Nineve is voorbeelde. Tog is daar ook sekere ooreenkomste (en verskille) tussen profesieë, waarskuwings, beloftes en seëninge. Is elke profesie nie dan ook 'n belofte en elke seën 'n belofte nie?

In vrede

Liza said...

Danie ek sou sê mens kan hier seker praat van 'n profetiese waarskuwing...

Danie Loots said...

As ons wil aanvaar dat daar geen profesiee meer gemaak word na die Bybel / Nuwe Testament nie, dan is dit maklik om terug te gaan en te se dat al die Woorde van God wat waar geword het, wel profesie is, en die wat nie waar geword het nie, net waarskuwings was.

Dit is dus maklik vir ons om terug te kyk en te besluit watter was profesie en watter nie.

Wat van bv. Jesaja 38? In dié tyd het Hiskia ernstig siek geword. Die profeet Jesaja seun van Amos het na hom toe gekom en gesê: "So sê die Here: Sê vir jou gesin wat jou laaste wense is, want jy gaan sterf, jy sal nie langer lewe nie."

Hierdie klink sowaar na profesie, veral hoe ek profesie verstaan. Dit lyk vir my glad nie na 'n waarskuwing nie. Die amazing ding is dat die Here wel sy gebed verhoor en hom 15 jaar langer laat leef.

Ek wil graag terugkom na Moses en die Israeliete. Toe God aan hulle belowe het dat hulle (Moses ingesluit) die Beloofde land sal ingaan, was dit Profesie? (Volgens my verstaan van profesie, was dit). Ek wil beweer dat dit wel God se aanvanklike plan was, maar a.g.v. die Israeliete se hardnekkige gekerm en Moses wat die rots geslaan i.p.v. net gespreek het, was dit slegs Joshua en Kaleb van die Israeliete wat Kanaan binnegegaan het.

Liza said...

Danie: "Hierdie klink sowaar na profesie, veral hoe ek profesie verstaan. Dit lyk vir my glad nie na 'n waarskuwing nie..."

'n Profesie hoef mos nie altyd net waarskuwend van aard te wees nie. Dit kan soos in Moses se geval 'n profetiese belofte wees al het hy nie self daardie belofte ervaar nie was dit onder Josua se leiding wat die belofte vervul is... so ook met Abraham. Hy is 'n groot nageslag belowe maar het dit nie self beleef nie.

Henrietta said...

Ek lees lekker aan julle bydraes! 'n Vers wat my nou al jare interesseer, is die volgende :

Hab 2:1 Op my wagtoring wil ek gaan staan en op ‘n skansmuur my stel, en ek wil speur om te sien wat Hy in my sal spreek, en wat ek op my klagte moet antwoord.

Habbakuk wil iets SIEN om te HOOR??? Ek het al verskillende vertalings gelees, en almal is maar min of meer dieselfde. Ek kry ook nie 'n kommentaar met 'n bevredigende antwoord nie : mens sien mos met jou oë en hoor met jou ore....?

Henrietta said...

Het met iemand oor die onderwerp gepraat - en die mooiste definisie van 'n profeet gekry : iemand wat God se hart aan mense moet openbaar.... dit het my laat dink aan die wonderskone "herdersgedigte" in Jesaja, wat profesië oor Jesus is.

Liza said...

Habakuk sonder hom af in afwagting op 'n visioen (speur om te sien) van God waarin hy sal hoor/verneem wat God vir hom wil sê.

Vers 2: "Die Here het toe vir my gesê: Skryf wat ek aan jou gaan openbaar duidelik op kleitablette sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees." (Habakuk 2:2 ANT)

Liza said...

'n Dominee hier in my gemeente het op 'n keer gesê dat om 'n ware profeet van God te wees jy met jou oor na aan Sy mond moet leef om duidelik en reg te kan hoor wat Hy vir jou wil sê.

Henrietta said...

Dankie Liza, vir jou verduideliking. Waarskynlik sluit die "verstaan-van-God-se-boodskap"-proses die sien van 'n gesig/droom/visioen EN die hoor van God se stem in.... of soms net een van die twee? Die wagtoring waarvan Habbakuk praat is seker sy stiltetyd/afsondering in gebed.

Danie Loots said...

Ek wil later terugkom na die Ware vs. Valse profete en na die vraag of Profesie voorwaardelik is of nie. Maar 'n meer belangrike vraag le hier agter.

Paulus praat baie met die Korintiers oor die Gawes van die Gees en oor Profesie. 1 Kor 12 en 1 Kor 14 fokus baie hierop. As ons bv. na 1 Kor 12:7 kyk blyk dit dat God die gawes van Profesie, ens. gegee het sodat ons (die Kerk / Liggaam van Christus) mekaar kan bedien, bemoedig en versterk.

1 Kor 14:1 en 1 Kor 14:39 lyk selfs na 'n bevel om dit te doen.

Die vraag is geld hierdie bevele vir ons ook? Indien wel, is ons nie veronderstel om mense volgens die Woord dan op te lei om dit te doen nie? Is ons nie veronderstel om God se wil vir elke persoon te soek en bekend te maak nie?

As ek na van die kommentaar van Paulus (veral die bekende 1 Kor 13) lees, dan lyk dit nie of dit slegs volwasse, hoogs heilige Christene is wat kan profeteer nie. Dan lyk dit vir my of enige gelowige die Gawes van die Heilige Gees kan ontvang.

Is ons nie dan versonderstel om eerstens mense te leer om hierdie gawes te gebruik en tweedens, soos Paulus, mense leer om dit nie te misbruik nie?

Henrietta said...

Dankie Danie, jy gee my veel om oor na te dink! Ek dink die charismatiese denominasies gee baie meer ruimte aan die gawe van profesie as gerefomeerdes.
Aan die einde van 1 Kor 13 gee Paulus 'n paar dinge wat "gaan ophou", onder andere profesie , maar sê nie wanneer nie.... volgens my is dit eers met Jesus se wederkoms.

Ek sien met verwagting uit na wat ons nog gaan leer, oor ware maar ook valse profete!

Danie Loots said...

Henrietta, die rede hoekom ek hierdie kommentaar gelewer het is omdat ek dit hierdie jaar persoonlik ervaar het. Ek het gesien hoe mense gered word van goed wat hulle vas hou uit hulle kinder jare. Ek het gesien hoe mense in 'n baie kort tyd baie nader aan die Here beweeg. Ek self is deur 'n jaar soos nog nooit tevore nie.

Ek het 'n "glimpse" gesien van wat God vir Sy Kerk bedoel het, hoe ons veronderstel is om mekaar te bedien en presies hoeveel dit mekaar kan opbou. En nou kan ek nie wag dat dit algemeen gaan word dat mense die Gawes van die Gees gaan gebruik om mekaar te bedien nie.

Een van die grootste openbaringe m.b.t. die Profetiese was die feit dat dit beskikbaar is vir enige gelowige, maak nie saak hoe geestelik volwasse of hoe sterk daardie persoon se geloof is nie. Ek het besef ek hoef nie 'n Nevil Norden of Angus Buchan te wees nie om deur die Here gebruik te word om Sy mense profeties te bedien nie.

En dit is juis waar die gevaar le. Ek het voorheen gedink as ek Woord van God uit 'n persoon se mond uit hoor (Woord wat ek weet dat ek weet dat dit van God self af kom) dan het ek daardie persoon ten volle vertrou. En dit is juis nie so nie. Enige Jan-Rap-en-sy-maat wat in Jesus glo, word daarmee vertrou.

1 Kor 13 het sommer 'n heel nuwe betekenis gekry. Nou verstaan ek hoekom Paulus die Korintiers so vermaan het. Hulle was Christelike Babatjies, maar tog het hulle oorvloedig gevloei in die Gawes van die Gees.

Ek hunker na 'n tyd wanneer Jesus se Kerk mekaar gaan bedien soos nog nooit tevore nie.