Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

11/24/2009

Jesus is beter as...(2/4)

Mohammed
Hy sou saam met Moses stem dat daar net een Here is, die Skeper van alles wat buite Sy skepping staan. Om die waarheid te sê, daar is groot ooreenstemming omtrent die gebeure in die eerste 16 hoofstukke van Genesis. Maar waar Genesis van daar af op Isak konsentreer, konsentreer Islam op wat met Hagar en Ismael gebeur het nadat hulle deur Abraham weggestuur is.

Die dogma van Islam kan in vyf punte opgesom word:

1. Allah is die enigste ware God
2. Allah het baie profete gestuur, insluitende Abraham, Moses en Jesus, maar
Mohammed is die belangrikste van hulle almal.
3. Die Koran is die mees verhewe boek, beter selfs as die Wet, Psalms en Injil
(Evangelie)
4. Daar is 'n groor hiërargie van wesens (engele) tussen die Here en ons, sommi-
ges goed en ander sleg.
5. Op die oordeelsdag sal elke persoon se dade geweeg word en die uitslag sal
bepaal waar die persoon die ewigheid sal deurbring - hemel of hel.

Die manier om die saligheid te verkry is soos volg:
- Sê die Shahadah 'n paar keer per dag op: "Daar is geen god nie, behalwe Allah
en Mohammed is sy profeet"
- Gebede vyf keer per dag
- 'n Maand van vas elke jaar (Ramadan)
- Die gee van aalmoese (welsynswerk)
- 'n Pelgrimstog na Mekka

Jesus bied 'n beter weg tot saligheid aan: In teenstelling met Allah se weg tot saligheid wat op menslike vermoê staatmaak om aan vereistes te voldoen, het die Here na ons toe uitgereik en dit aangebied. 'n Mens kan dus die wete hê dat Sy manier meer seker en betroubaar is, omdat dit deur die Perfekte aangebied word en nie deur die beste pogings van 'n onperfekte bewerkstellig moet word nie. Mohammed se manier is slegs riglyne oor hoe om die Here se guns te wen. Christus het die moontlikheid wat Adam verbreek het, weer kom herstel. (1 Pet. 3:18)

Jesus het op aarde 'n beter lewe as Mohammed gelei: Mohammed het die laaste 10 jaar van sy lewe bloedige uitbreidingsoorloë ge-inisieer. Hy was 'n poligamis wat sy eie wet van maksimum vier vroue per man, oortree het. Hy het karavane wat na Mekka op pad was aangeval, sommiges waarvan besig was met pelgrimstogte.

Daarinteen was Jesus die Vredemaker wat selfs Petrus betug het wat Hom in Sy grootste uur van nood wou beskerm. Hy het selfs die skade wat Petrus aangerig het, wonderbaarlik herstel.

Christus se wonderwerke is baie beter as Mohammed s'n: Die storie van Mohammed wat die berg verskuif het en sy militêre suksesse is nie deur ooggetuies opgeteken nie maar het eers later hulle verskyning in die literatuur gemaak. Daar is ook niks inherents goeds aan hierdie sg. wonderwerke nie - dit was nie tot voordeel van enige mens nie. Sou dit wonderwerke wees, vertoon dit nie dieselfde medemenslikheid en krag wat Jesus se wonderwerke en veral sy opwekking uit die dood van mense en beste van alles, Sy eie opstanding vertoon nie.

Jesus maak superieure aansprake: Mohammed het nooit daarop aanspraak gemaak dat hy God is nie. Jesus het wel daarop aanspraak gemaak, sy volgelinge het dit bely en Hy het deur Sy hele aardse lewenswandel tallose bewyse gelewer dat Hy die wesenskenmerke en karaktertrekke van God besit, soos bv. deur Sy optredes, wondertekens wat Hy gedoen het en Sy eie opstanding uit die dood. (Joh 21:25)

No comments: