Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

11/20/2009

Jesus is beter as...(1/4)

Moses
Jesus het baie respek vir Moses gehad. Hy het self gesê dat Hy nie gekom het om die wet van Moses ongedaan te maak nie, maar juis om dit te vervul. (Mat. 5:17). Tog is Jesus in baie opsigte Moses se meerdere.

1. Moses het Jesus (sy meerdere) se koms geprofeteer. (Deut. 18:15-19)
2.Jesus se openbaring is verhewe bo Moses s’n. God het die wet deur Moses Gegee, maar genade en waarheid het deur Jesus gekom (Joh. 1:17). Die wet wat Moses gegee het, kon godsdienstige, morele en sosiale riglyne gee, maar
kan geen mens red nie. Die wet maak ons wel bewus van sonde maar ons het  Chrustus se openbaring van beskikbare genade nodig om ons van die sonde te red.
3. Jesus se posisie is verhewe bo die van Moses. Moses was in alle dinge getrou in die huis van God, maar Jesus is getrou in alle dinge oor die huis van God (Heb. 3:5-6)
4. Jesus se wonderwerke was meer en superieur tot Moses s’n Moses was slegs die dienaar in opdrag van die Here, deur wie die Here die wonderwerke laat geskied het. Die Here het nooit aan Jesus ‘n opdrag gegee om ‘n wonderwerk te laat geskied nie. Moses het die natuur as ‘t ware gemanipuleer, Jesus het
die bonatuurlike vermag.
5. Jesus se aansprake was groter as Moses s'n. Moses het nooit daarop geroem dat hy God is nie. Hy het slegs sy rol as profeet vervul. Daarinteen het Jesus gesê dat Hy God is en genoeg wonders en tekens gedoen om dit te bewys.

Mag julle almal se naweek so lank soos 'n week voel!

No comments: