Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

11/27/2009

Jesus is beter as ...3/4

Hindu guru's
Al word Hindu geskrifte ook gelees kan dit nie verstaaan word nie - vir begrip moet dit van 'n guru geleer word. Daar is baie gode en sektes in Hinduïsme maar hulle het almal dit in gemeen dat deel van die realiteit reïnkar-nasie is en dat daar na 'n absoluut gevorder moet word om dit te ontsnap. Alle worode en dade van hierdie en vorige leeftye is belemmerende of bevorderlike faktore op pad na hierdie ontsnapping van die ewigdurende siklus. Ontsnapping gebeur wanneer die atman (mens-wese) uiteindelik besef dat dit presies soos Brahman (die absolute volmaakte wese waaruit alles voorkom) is. Elke hindu moet dus besef dat hy god is. Hierdie besef kan op een van drie maniere bekom word:

· Inana joga - kennis van die antieke geskrifte en meditasie;
· Bhakti joga - genoegsame aanbidding van een van tallose Hindu afgod - kennis van die antieke geskrifte en meditasie;
· Karma joga - genoegsame deelname aan seremonies, offergawes, vas en pelgrimstogte.

Hierdie drie weë moet beoefen word sonder om te dink aan die moontlik voorde-lige nagevolge van die dade anders is dit oneffektief want dit dui dan nie op toe-wyding nie, maar slegs op eie, selfsugtige gewin. Hierdie tegnieke kan slegs bevredigend aangepak word d.m.v. Raja joga - voldoende beheer van liggaams-funksies, asemhaling en gedagtes.

Hinduïsme is essensieel 'n sisteem van bygeloof, stories oor die afgode, okkul-tiese praktyke en demoonaanbidding.

Jesus bied 'n beter Godsbegrip: Die Hinduïs se godsbegrip is logies onhaal-baar. Panteïsme is 'n hiërargie, d.w.s. op 'n glyskaal, gedeelde goddelike we-senskenmerke en karaktertrekke van mag ens. Dit beteken nie een enkele god het dit tot volkomendheid nie. Ten tweede elke god, wat ookal sy stand in die hiërargie, het nog altyd geweet hy is god, so hoe kan ons (wat ook gode is) dat dan op 'n stadium nie weet nie?

Die Drie-Enige daarinteen en alleen besit Sy eie, unieke wesenskenmerke en karakttertrekke. Daar is maar net een manier hoe Hy dit met jou sal deel - jy moet Sy eindom (Rom 8:9 - 11, 15 - 17), Sy kind word. Hy skenk dit aan jou, jy hoef nie daarna te streef soos in Hinduïsme nie.


Jesus is moreel superieur tot die guru:
Hinduïsme se standpunt is dat mense wat swaarkry gelos moet word om verder te lei omdat hulle slegte karma het, wat hulle eie skuld is. Jesus het juis die teen-oorgestelde geleer - liefde vir die naaste (Job 29:12 - 17; Luk 10: 33 - 35; Mat 25:35 - 40). Die meeste, indien nie alle guru's nie, buit hulle volgelinge finansieël en seksueel uit. Die Bagwan Sri Rajneesh het talle Rolls Royce motors uit sy volgelinge gemanipuleer.

Jesus bied 'n beter manier vir geestelike vernuwing: Vir begrip van die Bagavad Gita en die Upanishadde het die Hindu 'n guru nodig om dit aan hom of haar duidelike te maak. In teenstelling daarmee is die boodskap van die Bybel sonder enige verborge esoteriese of verskuilde waarhede. Dit is openlik in die boodskap daarvan, is deursigtig en kan deur almal verstaan word.

Christelike meditasie is oordenkend van aard. Die doel van Hindu meditasie is juis om die verstand te ledig van alle gedagtes maar die doel van christelike meditasie is juis om die verstand te vul met gedagtes oor die Here (Ps. 1)
Jesus se weg tot saligheid is baie beter as die guru s'n: Die Hindu is vir tallose siklusse vasgevang in karma sonder enige versekering om eens en vir altyd die siklus te verbreek. Christus het die toegang tot die Here klaar herstel en die mens genooi om die geleentheid aan te gryp. Al wat die mens moet doen is om die uitnodiging aan te gryp.

No comments: