Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

10/27/2009

Somtyds lyk die Here versteek

Ons hou partykeer van bietjie ‘kruisbestuiwing’ en so kom dit toe mos nou dat ons sondagaand ‘n diens van Kollage bywees, die plaslike AGS georiënteerde gemeente.

Die boek wat toe aan die orde kom is Ester. En soos ons weet word daar nêrens in die boek na die Here verwys nie. En nou kan mens tereg vra waarom dit dan in die Bybel is? Luther self het sy bedenkinge oor die insluiting in die kanon gehad. Tog is dit duidelik uit die gebeure soos in Ester weergegee, dat die Here in die agtergrond besig was. Die gedagte wat die pastoor wou laat posvat is dat die Here ‘versteek’ was. Hy was versteek of ‘gekamofleer’ in die agtergrond. Dit is tog duidelik dat die Here die gebeure spesifiek so laat ontvou het. Veral as jy ‘n Jood is, sal jy dit so insien. 'n Ander voorbeeld is natuurlik Jose, waar die Here altyd in die agtergrond teenwoordig was, al het Hy nooit self aan Josef verskyn of hom op 'n ander manier (soos deur 'n profeet of priester) gekontak nie. (Gen 39:1-6). Maar die een belangrike eienskap van iets wat versteek is, is dat dit teenwoordig moet wees. Dit is daar, dit is net nie waarneembaar nie. Dit is heeltemal verskillend van afwesig. Die bottom line is dat in ons swaar en seerkry die Here nie afwesig is nie, Hy is net versteek, totdat Hy kies om Homself te openbaar.

Ek moet sê vir my was dit nogal die bemoedigendste trooswoord wat ek vir ‘n lang tyd gehoor het.

Omdat die Here alomteenwordig is, moet Hy mos in die hel ook teenwoordig wees – Hy is nou net weggesteek. Nogal way out maar dit skakel die idee van die uitsondering van nie teenwoordig wees op alle plekke nie, uit, maar behou ook die satus quo betreffende die huidige toestand van die hel – daar waar die hellinge Hom nie kan waarneem nie en uit hulle oogpunt gesien, is hulle dus van God verlate. Wat sê jy?

1 comment:

Henrietta said...

Ek dink as mens met meeste Bybelfigure kon praat, (en die meeste gelowiges) sou elkeen op sy eie manier kon vertel van tye wat hulle gevoel het "die Here is versteek". Maar, soos ons weet is dit net persepsies.

Ek is seker Jesus het net so gevoel aan die kruis, toe duisternis op alles en almal toegesak het, en Hy dié woorde gespreek het: "My God, My God, waarom het U my verlaat?"

Ongelowiges (deur die eeue, want die woorde kom ook in die Psalms voor) vra graag : "Waar was God toe hierdie groot onreg gebeur het?" God was waar Hy altyd was en altyd sal wees, alomteenwoordig.

God se "teenwoordigheid" in Ester lê vir my in Sy wonderlike beskerming van die Israeliete. Onsigbaar, agter die skerms, het Hy die geskiedenis bepaal. Soos die maan en die sterre op 'n bewolkte aand - as mens dit nie kan "sien" nie, beteken dit nie dit is "nie daar nie" - dis net tydelik onsigbaar....