Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

10/07/2009

Moeilik verklaarbare tekste - deel 1

Dag Vriende
Ek skryf hierdie brief n.a.v. 'n opmerking in die brief "Ds. A, kreasioniste…." waarin gevra word oor hoe die Bybel dan verstaan moet word?

Daar kan aanvaar word dat 'n mens se vertrekpunt of ingesteldheid bepaal hoe die Bybel beskou word. Hierdie voorkeurbeskouing kan dan tot gevolg hê dat die Bybel problematies raak. Die ingesteldheid bepaal ook die mate van belangrikheid wat aan die tekste toegeken word en of dit binne konteks van die temas en res van die inhoud van die Bybel beskou word, of in isolasie daarvan beskou word.

'n Moeilik verklaarbare teks is een of meer versies in die Bybel wat nie met die eerste oogopslag verklaar kan word nie. Dit mag as 'n fout, of 'n teenstrydigheid of 'n onverstaanbaarheid beskou word.

By die aanspreek van moeilik verklaarbare tekste is daar 'n paar riglyn wat in gedagte gehou moet word:

1. Onthou dat dit vertalings is wat gelees word en dat daar erkende probleme is om van een taal na 'n ander, nie-verwante taal, te vertaal. Daar is nie noodwendig woorde in albei tale met ekwivalente betekenis nie, daarom sal verskillende vertalings van Hebreeus en Grieks na Afrikaans verskillend in Afrikaans vertaal word. 'n Groter probleem is idiome van die grondteks wat geen ekwivalent in die teikenteks mag hê nie. Daar mag ook onduidelikheid wees oor die betekenis van sekere woorde in die grondteks wat tot teenstrydige vertalings aanleiding mag gee.

2. Die samestelling van die Bybel is ook 'n faktor wat in gedagte gehou moet word. Deesdae word 'n boek met 'n klomp hoofstukke as 'n eenheid uitgegee en die inhoud kan deur die outeur gekontroleer word vir konsekwentheid. Dieselfde geld vir 'n ensiklopodie met 'n paar volumes. Maar die Bybel het nie in sy volledigheid eensklaps ontstaan nie. Dit is deur ongeveer 40 outeurs oor 'n tydperk van 1,500 jaar geskryf. Dit is dus te verstane dat daar verskille kan voorkom aangesien dit nie 'n reeksredakteur gehad het nie. Daar is slegs besluit watter boeke die kanon moet uitmaak maar geensins oor die konsekwentheid van die ihoud nie, aangesien elke boek in sy geheel as geïnspireerd beskou is.

3. Daar Is verskillende interpretasies van die begrip "onveilbaarheid" Sommiges wil dit interpreteer as "volmaaktheid" en ander as "akkuraatheid" Indien die sinoniem "volmaaktheid" verkies word, dan kan die vraag gevra word of veilbare mense 'n volmaakte boek enigsins sou verstaan. Dit sou tog net 'n volmaakte mens kon doen en niemand kan met oortuiging sê dat die mens volmaak is nie. Die gevolgtrekking is dus een van twee, of ons verstaan die volmaakte boek op 'n onvolmaakte wyse of die term "onveilbaarheid" moet eerder as sinoniem met "akkuraatheid" beskou word.

4. Die konteks waarin die Bybel geskryf is, moet ook in ag geneem word. Daar moet onthou word dat die Bybel deur mense neergeskryf is, wat hierdie inhoude aan ander mense van hulel eie tyd wou oordra en bewaar. Vakwetenskaplike feite is dus weergegee soos hulle dit verstaan het. Die "onwetenskaplikheid" van die Bybel is juis 'n groot bron van kritiek, maar die vraag kan dan gevra word vir watter eeu of vlak van wetenskaplike kennis moes die Bybel dag geskryf gewees het? Vir die10de, 15de, 20ste of 30ste eeu?

Groetnis
Yf
(vervolg - deel 2)

No comments: