Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

10/04/2009

Mense wat ánders dink en voel...

Op Aanlyn Kerbode skryf die redakteur Anton Pienaar in sy rubriek hierdie week oor mense wat anders dink oor die doop (na aanleiding van die dominee van Queenstown wat in sy amp gestuit is omdat hy mense "groot gedoop" het) (Lees verder).

1 comment:

Henrietta said...

Iewers in sy betoog verwys hy na kerkleiers wat hierdie argument gebruik om mense wel groot te doop : "Ons moet na hulle luister, anders gaan ons hulle verloor" .

Is dit 'n geldige rede vir veranderinge in basiese sake in kerke ?