Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

10/28/2009

Lewensruimte

Vandag in Beeld het Neels Jackson dit oor mense wat mekaar skynbaar nie lewensruimte gun nie. Hier: http://www.beeld.com/Content/In-Diepte/Nuus/1979/e115e83633dc41098fa53c3d0767e27e/28-10-2009-07-49/Gun_(on)gelowige_ook_lewensruimte (Lees verder)

1 comment:

Henrietta said...

Ek dink sy woordkeuse van "lewensruimte" is nie op al die sake wat hy aanroer van toepassing nie.

Myns insiens gaan die grootste deel van sy artikel eerder oor "wie word gehoor" en wie nie - dus oor kommunikasie.

Sou "gespreksruimte" nie meer van pas wees nie?