Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

10/22/2009

Kriteria vir kerkwees

Dag vriende.
Die 3de jaar teologie studente by Tukkies is in die vak Missiologie in groepies verdeel en die taak opgelê om "kerke" te besoek om dan hierdie kerke te evalueer. Hulle mag net nie hoofstroom of gevestigde kerke besoek nie want dan is dit mos maklik om te sê, "ja, dis 'n kerk" Hulle is eerder aangemoedig om die sg. "huiskerke" of "koffiewinkel kerke" te besoek en om dat te besluit of dit kerk is, al dan nie.

Eintlik 'n baie goeie oefening, moet ek sê, want dit dwing jou om aan kriteria te dink wat jy sal aanwend, waarop jy jou bevinding kan verantwoord.

Sê nou maar jy is 'n soekende of verhuis na 'n ander dorp, dan moet jy tog seker weet watter kriteria jy gaan aanwend wanneer jy 'n kerk wil kies. Dan is daar nog 'n aspek. Veronderstel jy wil 'n nuwe kerk/gemeente begin - jy moet tog sekere riglyn in gedagte hou? Onthou dit is die vak Missiologie.

Die wil voorkom asof die besoekers aan hierdie huis- of koffiewinkelkerke mens is wat seergekry het in die hoofstroomkerke of nie meer daar tuis voel nie.

In Pretoria is daar, van hieride aard, die 3rd Degree kerk op die hoek van Duncan en Suid straa, by die Irene Mall, In Roodepoort is een en ook in Potch. (House of Coffees) Die een in Roodepoort is deur 'n gemeente begin. Die gemeente gaan een maal per maand en pak die M&B vol . Irene se een is ook in 'n M&B. Potch is Maandag en Irene Woensdagaande. 3rd Degree is gewone Sondae eredienstye. Blykbaar hoofsaaklik vir die kunstenaar tipe persoonlikheid. (Gelukkig kan ek nie eers 'n mooi stokkiesmannetjie teken nie, so hulle sien my beslis nie!) By The Place restaurant in die Menlyn Retail Park is daar ook 'n gespreksgroep. Hulle noem dit die "Sinvolle uur" byeenkoms. Hulle doen moeite om dit nie christelik ge-oriënteerd te laat voorkom nie. Dit maak die prentjie nog interessanter, want nou moet jy nog tussen die groepe kan onderskei ook.

Paulus het in die sinegoges en op die markplein opgetree. Deesdae word gepraat van die "attractional" v. die "incarnational" kerk. Die een probeer mense kerk toe lok die ander een probeer in die wêreld in beweeg. Is dit nie dalk 'n nuwe sending en evanelisasie metode vir die kerk om met toestemming van die eienaars in die eet en koffiedrink plekke in te beweeg nie?

In elk geval, watter kriteria sou jule voorstel kan mens gebruiik ten einde te kan onderskei tussen "kerk" of sommer net gespreksgroep wat na sinvolheid soek (nugter weet wat se waarhede alles daar gaan uitkom!)

Verbreed asb. bietjie my (en die studente) se kennis.

8 comments:

Henrietta said...

Mag ek die bôl aan die rôl sit...

Beteken die woord kerk nie “dié wat aan die Here behoort” nie? Mense maak die fout om te dink dat ‘n GEBOU “die kerk” is. Mens kan dit seker baie “eng” beskou, en dan ook in breër sin. As ek dit in die heel engste wyse, in EEN sin moet sê, sou ek sê: Daar waar die Gees van die Here in twee of meer mense se harte werk, daar is dit “kerk” . “Waar twee of meer in My Naam vergader, daar is Ek”.(Mat 18:20) In Mat 18: 15-20 word daar juis oor “die gemeente” gepraat.

Breër gesien, sal daar tog een of ander struktuur moet wees (nie noodwendig ‘n gebou nie). ‘n “Kerk” is nog steeds kerk al sit die lidmate onder ‘n boom! Dan: wat word verkondig? As ek self ‘n groep sou kies waar ek op ‘n lang termyn gemaklik voel, sal dit in lyn wees met die gereformeerde leer. Weer baie kortliks gestel : daar waar die evangelie verkondig word volgens die 12 artikels.

Liza said...

Ek kan ongelukkig nie hier saam met julle ingeligte/geleerde mense gesels nie, maar 'n ruk terug het een van ons predikante hier in Nam 'n storie vertel wat my steeds bybly en dit som nogals vir my die kern-idee van kerkwees - of dit nou die tradisionele is of iewers in 'n sitkamer gebeur - mooi op.
Kortliks kom dit daarop neer dat 'n vriend van Karl Barth (en is die predikers nie lief daarvoor om dié man altyd aan te haal nie) by geleentheid teenoor hom gebieg het dat God ‘n nuwe werk in sy lewe gedoen het, en dat hy hom nou nêrens meer in die kerk tuis voel nie en wou weet wat hom te doen staan. Dr. Barth het hom as volg geantwoord:
Maak seker dat jy ‘n lewende lidmaat is van ‘n lewende gemeente van die lewende Christus

Henrietta said...

"Ek kan ongelukkig nie hier saam met julle ingeligte/geleerde mense gesels nie" - ag nee man, watsegeit is DIT nou - ek leer dan juis gereeld so baie by jou!!

Pragtige definisie. Hier het 'n dominee weer gesê: As hy en 'n vriend langs die rugbyveld oor die Here gesels, is hulle net daar kérk.

Yf said...

Dankie julle,
Maar ek dink tog dat wanneer 'n mens vir 'n kerk gaan soek of as jy 'n kerkplanter wil wees, sal daar ander kriteria ook wees wat jy sal wil/moet aanwend. Persoonlik beskou ek Hdl. 2:42 as 'n goeie kriteria riglyn: "Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede." Vir my is die die vier kritiese suksesfaktore vir enige gemeente/kerk:

- Die leer van die apostels d.w.s. teologie
- onderlinge verbondenheid d.w.s. gemeente aktiwiteite
- die gemeenskaplike maaltyd d.w.s. die sakramente
- gebed

En ek sal nog een byvoeg: apologetisering/evangelisering/sending

Vrede vir almal

Henrietta said...

Met die regte aksente op die regte plekke, Yf, en "checks and balances"ingebou, of wat praat ek nou?? Myns insiens is die ontluikende kerk se klem te veel op die sending.

Yf said...

Ek weet veralgemenings is nie regverdig nie maar die Amerikaners by uitstek en seker die meeste westerlinge kan beskryf word as 'n "consumer society" Teen hierdie agtergrond wil die ontluikende kerk m.i. te veel 'anders' wees terwille van CRM ("Customer Retention Management) Altyd iets nuuts om die "klante" te behou. In hierdie strewe begin hulle somtyds dwaal en kan 'volksvreemde' dogma insluit wat grens aan New Age as dit nie in elk geval New Age is nie.

Henrietta said...

Hierdie val nogal saam met wat ons op die oomblik onder "verbruikerisme" bespreek - Is dit nie tragies nie, dat kosbare SIELE gereduseer word tot "klante" !!!

Henrietta said...

Tydens 'n onlangse vergadering van kerkraadslede hier by ons, het meer as 80% van die bespreking gegaan oor dalende getalle, en dus dalende inkomste en wat gedoen kan word om die situasie te verbeter...