Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

10/14/2009

Gereformeerd-vreemde geloofsootuigings: 2

Weer ekke,
Ek gee ook 'n lys van behoudende christen en liberale christen outeurs, sodat wat jou ingesteldheid ookal is, jy 'n ingeligte keuse kan maak oor wie jy wil lees. Julle is welkom om nog name by te voeg.

Hier's die plasing
Liberale christendom
Die Bybel word nie as onveilbaar beskou nie. Dit word beskou as 'n versameling gedagtes en oortuigings van sekere mense (nie noodwendig die aangeduide ou-teurs nie) betreffende hulle siening van Skepper en skepping. Alles binne 'n his-toriese persppektief. Inhoudelik van die Bybel is nie Goddeliik-geïnspireerde waarhede nie, slegs sekere geloofsmodelle en konsepte wat die geslagtelike, sosio-kulturele, geldelik-mate-riële en godsdiense-politiese konteks waarin die skrywers geleef het, reflekteer. Die Bybel is 'n manier om spiritualiteit te verstaan en ten einde beter insig in die Bybel te verkry moet dit onderwerp word aan mo-derne literêr-kritiese ondersoek (Die sg. hoëre tekskritiek).

Die liberale christendom word deur die aanhangers daarvan nie as 'n alternatie-we geloofsisteem beskou nie - slegs 'n alternatiewe interpretasiewyse. As sulks voel die aanhangers hulle nie gebind deur enige dogmatiese of belydenisstand-punte nie (soos die Twaalf artikels). Die liberale christendom het daarom ook geen eie geformuleerde geloofstandpunte of belydenisskrifte nie.

Behoudende christen outeurs
Greg Bahnsen
F. F. Bruce
D. A. Carson
Norman Geisler
John Warwick Montgomery
Gary Habermas
D. James Kennedy
Kenneth Kitchen
Bruce Metzger
Alan Millard
R. C. Sproul
Merrill Unger
Cornelius Van Til
Bryant G. Wood
Edwin M. Yamauchi
John Piper
Edward John Carnell
Jack Chick
Josh McDowell
Ralph Muncaster
Lee Strobel
Ravi Zacharias
Walter Martin
Oorgeneem uit:
http://en.wikipedia.org/wiki/Conservaitve_Christianity

Liberale christen outeurs
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768–1834), die 'vader van liberale teologie.'
William Ellery Channing (1780–1842), kritiseer die Drie-Eenheidsleer, en Bybelse onveilbaarheid
Adolf von Harnack, (1851–1930), Duitse teoloog en vader van die sg. 'sosiale teologie.'
Charles Fillmore (1854–1948), stigter van die 'Unity Church.
Harry Emerson Fosdick (1878–1969),
Rudolf Bultmann (1884–1976), van 'die historiese Jesus' faam en voorstander van 'vorm-kritiek' waarvolgens inhou-delik die meeste van die NT verwerp word, (o.a. maagdelike geboorte, let-terlike opstanding en wonderwerke) wat lei tot 'n verarmde chris-tologie.
Paul Tillich (1886–1965), vervleg Pro-testantse teologie met eksistensiële fi-losofie
Leslie Weatherhead (1893–1976), ou-teur van 'The Christian Agnostic'.
Lloyd Geering
Paul Moore, Jr. (1919 - 2003),
John A.T. Robinson (1919–1983),
John Hick
William Sloane Coffin
John Shelby Spong, teïsme en die kon-sep van lewe na die dood moet herdink word.
Richard Holloway
Keith Ward
Matthew Fox
Marcus Borg,leiersfiguur in die progres-siewe christendom, voorsitter van die 'Historiese Jesus' groep en kolomnis vir http://www.beliefnet.com/ Beliefnet is 'n multi-geloofs en -godsdiens webwerf.
Scotty McLennan
Douglas Ottati
Pierre Teilhard de Chardin, sy skrywes is deur die Vatikaan verwerp, maa rword tog deur teoloë (o.a. Pous Benedictus XVI aangehaal.
Yves Congar
Edward Schillebeeckx
Hans Küng
John Dominic Crossan, medestigter van die 'Jesus Seminaar' 'n groep wat die 'historeise Jesus' van die NT pro-beer identifiseer.
Joan Chittister
Leonardo Boff, vader van die liberale teologie wat teen kapitalisme gekant is omdat dit die armes uitbuit.
http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_Christianity

6 comments:

Henrietta said...

Weereens baie dankie vir jou deeglike werk, Yf. Spong, genoem onder die liberales, is een van die wat soveel beroering onder die Anglikane veroorsaak het, dat daar 'n groep behoudenes is wat hulle eie " fellowship" gestig het. Hy is nog steeds onder die Anglikane, hoewel hy nou " afgetree" het.

Liza said...

Nog behoudende Christen-outeurs wie se boeke stof tot nadenke bied is: Francis Schaeffer, veral sy Christian Manifesto, C.S. Lewis, Phillip Yancey en Ed Young van die Winning Walk-program faam

Henrietta said...

Meer oor die anti-Bybelse gif wat Spong saai(in maklik verstaanbare Afrikaans!) hier : http://www.e-i.co.za/ - - klik aan die bokant op nuusbrief.

Liza said...

Let me state this boldly and succinctly: Jesus did not die for your sins or for my sins.

That proclamation is theological nonsense. It only breeds more violence, as we seek to justify the negativity that religious people dump on others because we can no longer carry its load. We must rid ourselves of it. One can hardly refrain from exhorting parents not to spare the rod lest they spoil the child, if the portrait of God at the heart of the Christian story is that of an angry parent who punishes the divine Son because he can take it and we cannot.

The interpretation of Jesus as the sacrificed victim is a human creation. It was shaped in a first-century world by the disciples of Jesus, who drew on their Jewish liturgical symbols as a way the Crucifixion might be understood. They borrowed this understanding directly from the Jewish Day of Atonement, Yom Kippur, in which an innocent lamb was slaughtered to pay the price for the sins of the people. The sinful people then had the cleansing blood of that sacrificial lamb sprinkled on them.

We are not fallen, sinful people who deserve to be punished.

-http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-133946397/jesus-did-not-die.html

Need I say more? Die Biskop Charles Spong op sy beste...

Henrietta said...

Die aanhangers van die sg "Jesus-seminaar" glo in die "historiese Jesus" - dus dat daar wél iemand met die naam Jesus was wat die verbeelding van die mense van sy tyd só aangegryp het, dat hulle gedink het hy is die een wat hulle van die Romeinse oorheersing sou verlos. Hulle was só teleurgesteld toe hy dood is, dat hulle al hierdie mites (oor die maagdelike geboorte, sy wonderwerke, versoenende dood aan die kruis, opstanding - die hele evangelie) rondom hom versin het....

Hoe beroof hulle hulself nie van seën nie!!! En dan durf hulle hulself nog "Christene" noem en sê: "dit is net 'n ander manier van glo" !!

Henrietta said...

Van Wikipedia afgetrek: "The Jesus Seminar is a group of about 150 individuals" - vir so 'n piepklein groepie maak hulle darem 'n vreeslike geraas (amper soos die vuvuzela's by sokkerwedstryde) Hoe sê die spreekwoord : "Leë blikke maak die grootste geraas" ;))))