Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

9/09/2009

“Presuppositions”

In een van die plasings verwys Michael na Schaeffer wat moontlik van sy sienings by Van Til se “presuppositionalism” geleer het. Sal ons hieroor ‘n paar gedagtes wissel? (Lees verder)...

9 comments:

Henrietta said...

Ek besef: Dit is 'n geweldige onderwerp waaroor al di..ikk boeke geskryf is, maar kom ons probeer...

Ek verstaan “presuppositions” of voorveronderstellings, as die grondoortuigings, die vertrekpunte, waarvolgens mens na die werklikheid kyk.

Is dit nie waarom Christene en ateïste so drasties verskil nie, omdat ons so verskillend na die werklikheid kyk?

Yf said...

Hallo Henrietta,
Dis nes jy sê van die voorveronderstellings. Ek sou ateïsme eerder as reaksionêr beskou as om te sê hulle het ander voorveronderstellings. Hulle standpunte het almal die vertrekpunt oor "wat nie is nie of nie behoort te wees nie" 'n Reaksie op 'n voorverondersteling en nie 'n voorveronderstelling op sigself nie. Hulle bied nie eers werklik 'n alternatief aan nie. Om iets met niks te vervang is nie 'n alternatief nie. Maar aangesien ateïsme per definisie teen godsdiens is, het hulle, hulleself in'n hoek ingeverf.

Michael said...

As ek reg onthou is die eenvoudigste weergawe van Van Til se siening oor voorveronderstellings juis die feit dat sonder God is daar geen voorveronderstelling nie. Soos Yf dit uitgewys het is jy behoorlik in 'n hoek toe geverf as jy wil voorgee dat daar geen voorveronderstelling bestaan nie.

Van Til se argument is filosofies baie elegant en meer ingewikkeld as wat ek hier bo opgesom het.

Die gevolg is eenvoudig dat daar geen logika of bestaan buite God is nie.

Gideon said...

Ek het nie Van Til se werk gelees nie, daarom kan ek nie kommentaar lewer oor hom of sy werk nie.
Henrietta, ek stem saam met jou: “…voorveronderstellings, as die grondoortuigings, die vertrekpunte, waarvolgens mens na die werklikheid kyk.” Dan vra jy: “Is dit nie waarom Christene en ateïste so drasties verskil nie ?”

Dit is ‘n feit dat verskillende mense met verskillende oortuigings / voorveronderstellings na dieselfde data mag kyk en dit (op grond van hulle oortuigings) heeltemal uiteenlopend interpreteer en dus tot heel verskillende (en selfs botsende) gevolgtrekkings mag kom. Dit gebeur byv. tussen kreasioniste en evolusioniste. Hierin kan eerlike wetenskap natuurlik ‘n belangrike rol speel. Want sien, die evolusionisties-geöriënteerde wetenskaplike sal natuurlik geneig wees om sy voorveronderstellings met sy wetenskap te probeer bewys, en terselfdertyd enigiets wat daarteen mag getuig, probeer ignoreer of relativeer.
Die feit is dat ons lewe elke dag vanuit ons oortuigings. Maar nou wonder ek of oortuiging (“ek glo dit omdat…”) dieselfde is as voorveronderstelling (“ek wil graag glo dat…”).

Groetnis
Gideon.

Henrietta said...

Betekenisvolle gedagtes van elkeen van julle - is ongelukkig bietjie besig om in detail te antwoord.

Wil net iets sê oor Gideon se bydrae oor ek glo/ek wil graag glo:
Jesus het baie simpatie gehad met mense in die laaste kategorie (Thomas, die sieke wat gevra het: kom my ongeloof tot hulp) - tog is die oorheersende gedagte dat ons opgeroep word tot geloofsvertroue (in een van die laaste hoofstukke van Johannes : hierdie dinge is geskryf SODAT julle kan glo; Hebr 11:1). Geseënde naweek vir julle!

Yf said...

Hallo Gideon
"Want sien, die evolusionisties-geöriënteerde wetenskaplike sal natuurlik geneig wees..." Goeie woordspeling - het jy dit spesifiek so gekies of het dit net vabsekf gejin ;)?

Gideon said...

Baie sorgvuldig en spesifiek so gekies, my vriend! Wil mos nie hê dat énigeen die indruk moet kry dat ek die evolusiehipotese as 'n wetenskap beskou nie.

Liza said...

So terloops, Schaeffer mag ‘n student van Van Til gewees het, maar die twee het uiteenlopende sieninge oor ‘presuppositionalism’ gehad... Van Til het van die veronderstelling uitgegaan dat God se Woord onfeilbaar is en nie aan verifikasie/valsifikasie onderwerp kan word nie, terwyl Schaeffer se siening aan die ander kant meer neig na die moderne idee van hipotese.
In sy boek Whatever Happened to the Human Race skryf hy dan ook soos volg: [...] What we should notice is the method. It is rather like trying to find the right key to fit a particular lock. ...[...] The same principle applies, so Christians maintain, when we consider the big questions. Here are the phenomena. What key unlocks their meaning? What explanation is correct?...

Michael said...

Ek het 'n baie oulike reeks lesings van die internet afgelaai oor Scheaffer en die proffie wat dit aanbied stem met jou saam. Soos dit vir my duidelik geword het was Van Til heeltemal te geslote in sy oortuigings/studie veld, vir Schaeffer se bediening/roeping/taak.

'n Mens kan dit sien soos Van Til wat die praktiese implikasies van "presuppositionalism" heeltemal mis gekyk het ter wille van sy akademiese toewyding. Dit is daarom dat ons Schaeffer dankbaar kan wees vir die praktiese toepassing van apologie in 'n gekombineerde benadering, met bewyse en voorveronderstelling.

Ek sien die nut daarvan soos 'n ingenieur die wetenskaplike se ontdekkings in die werklike wêreld toepas.

Groete,
Michael