Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

9/17/2009

Om op Christelike wyse van mening te verskil

‘n Saak wat nou al ‘n geruime tyd opslae maak in die VSA is ‘n voorgestelde nuwe gesondheidsplan. Baie onlangs het oud-president Jimmy Carter blykbaar gesê teenstand teen Obama se gesondheidsplan is rassisties. Vandag op Larry King live gaan dit juis daaroor. Maandag het Larry ‘n onderhoud met Carter, om te hoor waarom hy so sê.
Hier in SA het ons ook gereeld meningsverskille en oor en weer beskuldigings - wat is die beste manier om verskil in mening te besleg?

No comments: